Leírás: C:\Users\Győri Tibor\Dropbox\193.6.175.39\MVT\logo.jpg

 

 

 

Vallástudomány
Magyarországon

Programok

Konferenciák

IAHR

EASR

Kiadványok

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Tagok!

 Értesítjük, hogy a Magyar Vallástudományi Társaság  2016-es évi közgyűlését 2016. december 12-én, hétfőn 14.00 órai kezdettel tartja

 az MTA Néprajzkutató intézetének könyvtárában
 (Budapest, Országház u. 30).

 A közgyűlés napirendje:

 1. A közgyűlés
 a. elnökének; b. közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a c. jegyzőkönyvet hitelesítő két tagnak megválasztása;  valamint a d. határozatképesség megállapítása. Ezek után kerül sor e. napirendi pontok elfogadására.

 2. Az elnök köszöntése és tájékoztatása a társaság előző évi működéséről és a jövő évi  programokról (konferenciák, közhasznúság, pályázatok stb.)

 3. A főtitkár beszámolója (Vallástudományi Könyvtár, új tagok bemutatása és felvétele, egyéb tervek)
 

4. A kincstárnok beszámolója a Társaság működéséről, tájékoztatás a folyó évről és az
         4.1. A 2017-ös költségvetés kialakítása és jóváhagyása.
         4.2. EASR és IAHR tagdíjfizetési kötelezettségek
         4.3. jelentés a MVT tagdíjbefizetéseiről

5. egyéb

 Kérjük, hogy a közgyűlésen a Tag szíveskedjen részt venni, vagy akadályoztatása esetén meghatalmazottja útján magát képviseltetni. Amennyiben a közgyűlés  határozatképtelen; megismétlésre 2016. december 12-én 14.15-kor kerül sor. Ez a közgyűlés a tagok létszámára tekintet nélkül  határozatképes. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a közgyűlésen is be lehet  fizetni a tagdíjat. (rendes tag 3000 ft; diák 1000ft).  Tisztelettel kérjük a fizetési elmaradást mutató tagokat, hogy Dr. Szilágyi Zsolt kincstárnokunknál ezt rendezzék.

 MVT elnöksége

 Budapest; 2016. november 25.

 

"Aki csak egy vallást ismer, egyet sem ismer"

Introduction to the Science of Religion (1873)

               Max Müller

Vallások - linkek

Afrikai vallások

Buddhizmus

Hinduizmus

Iszlám

Judaizmus

Keresztyénség

Konfucianizmus

Taoizmus

Sámánizmus

Sintoizmus

Ókori vallások

Új vallási mozgalmak

Vallásfilozófia

 

Honlapunk látogatottsági statisztikája:

Copyright (c) Magyar Vallástudományi Társaság - 2007