Leírás: C:\Users\Győri Tibor\Dropbox\193.6.175.39\MVT\logo.jpg

 

 

 

Vallástudomány
Magyarországon

Programok

Konferenciák

IAHR

EASR

Kiadványok

 

 

 

 

 

 

MVT 2015 közgyűlés és jövő évi konferencia HELSINKIBEN!

 

Tisztelt Tagok!

Értesítjük, hogy a Magyar Vallástudományi Társaság 2015-es évi közgyűlését 2015. december 15-én, kedden 16.15 órai kezdettel tartja az MTA Néprajzkutató intézetének könyvtárába (Budapest, Országház u. 30). Az idén kerül sor a tisztújításra is. A jelöléseket kérjük, hogy 2015. dec. 8-ig tegyék meg, és ímélben juttassák el a magyarvallastudomanyitarsasag@gmail.com címre.

 A közgyűlés napirendje:

 1. A közgyűlés

a. elnökének;

b. közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a

c. jegyzőkönyvet hitelesítő két tagnak megválasztása; valamint a

d. határozatképesség megállapítása

 Ezek után kerül sor e. napirendi pontok elfogadására.

 2. Az elnök köszöntése és tájékoztatása a társaság előző évi működéséről és a jövő évi programokról (konferenciák, közhasznúság, pályázatok stb.)

 3. A főtitkár beszámolója (IAHR erfurti konferenciájáról, Vallástudományi Könyvtár, új tagok bemutatása és felvétele, egyéb tervek)

 4. A kincstárnok beszámolója a Társaság működéséről, tájékoztatás a folyó évről és az

         4.1. A 2016-ös költségvetés kialakítása és jóváhagyása.

         4.2. EASR és IAHR tagdíjfizetési kötelezettségek

         4.3. jelentés a MVT tagdíjbefizetéseiről

 5. Az új tisztségviselők megválasztása.

 6. Egyéb.

 

 

 Kérjük; hogy a közgyűlésen a Tag szíveskedjen részt venni; vagy akadályoztatása esetén meghatalmazottja útján magát képviseltetni. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen; megismétlésre 2015. december 15-én 16.30-kor kerül sor. Ez a közgyűlés a tagok létszámára tekintet nélkül határozatképes. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a közgyűlésen is be lehet fizetni a tagdíjat (rendes tag 3000 ft; diák 1000ft).  Tisztelettel kérjük a fizetési elmaradást mutató tagokat, hogy Dr. Szilágyi Zsolt kincstárnokunknál ezt rendezzék.

 

 MVT elnöksége

 Budapest; 2015. november 23.

 

"Aki csak egy vallást ismer, egyet sem ismer"

Introduction to the Science of Religion (1873)

               Max Müller

Vallások - linkek

Afrikai vallások

Buddhizmus

Hinduizmus

Iszlám

Judaizmus

Keresztyénség

Konfucianizmus

Taoizmus

Sámánizmus

Sintoizmus

Ókori vallások

Új vallási mozgalmak

Vallásfilozófia

 

Honlapunk látogatottsági statisztikája:

Copyright (c) Magyar Vallástudományi Társaság - 2007