Ugrás a navigációra

DRHE

Feliratkozás DRHE hírcsatorna csatornájára
DRHE Hírek
Frissítve: 1 óra 41 perc

Közoktatási nap

2018, május 25 - 13:46

A közoktatás és a felsőoktatás kapcsolatáról beszélgettek a hittudományi egyetem vezetői és a Tiszántúl református iskoláinak igazgatói.

A közoktatási tájékoztató napon több mint húsz református tiszántúli iskola vezetője vett részt. A házigazda hittudományi egyetem rektora, Kustár Zoltán szerint fontos, hogy felismerjük az egymásra utaltságunkat az oktatás kérdéseiben, segítsük és erősítsük egymás munkáját. A közös beszélgetés alkalmával a közoktatás és a felsőoktatás gyakorlati kérdéseire keresték a válaszokat a szakemberek. A szakmai napon a résztvevők tájékozódhattak az egyetem képzéseiről, az iskolaigazgatók pedig elmondhatták a felsőoktatásra vonatkozó igényeiket. A hittudományi egyetem első számú együttműködő partnerei a közoktatási intézmények és a református egyházközségek.

Kategóriák: Kultúra, Debrecen

"A tudomány és a hit nem ellentétei egymásnak"

2018, május 24 - 17:37

Több mint százötven végzős szenior akadémista vette át bizonyítványát csütörtök délután az Oratóriumban. A két éve indult képzésnek ez az első végzős évfolyama. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szenior Akadémiáját összesen csaknem ötszázan látogatják.

Az egyetem vezetése az 50 éven felülieknek indította a képzését, hogy az idősebb korosztályt segítse aktivitásuk, szellemi frissességük megőrzésében.

„Bár nem vagyok kifejezetten vallásos, az irodalom és történelem nagyon érdekelt, ezért is jártam szorgalmasan az előadásokra- vallotta Makranczy Béláné. A 81 éves nyugdíjas azt is hozzátette, hogy nemcsak az ismereteit szélesítette, hanem Istenhez is közelebb került a zsoltárok által. Az akadémista egy presbiter ismerősétől hallott a Szenior Akadémiáról, az ő ajánlása után jelentkezett.

Porczánné Doktor Valéria az interneten olvasott a felhívásról és lett az első évfolyam hallgatója. Elmondása szerint a kezdetektől fogva nagyon jó hangulat uralkodott az előadások és az azt követő beszélgetések alkalmával. Nyugdíjasként nagyon jó kimozdulni, társaságban lenni és előadásra járni- tette hozzá.

Az ünnepségen a végbizonyítványt kapó hallgatók nevében Hagymási Zoltán, arról beszélt, hogy sokat tanultak és ezért nagyon hálásak. „A tudás és ismeret eljutott a fejünkig, szívünkig és reménység szerint ezt a hétköznapok során tovább tudjuk adni a környezetünkben élőknek” – tette hozzá.

Az ünnepi alkalmon az egyetem rektora a résztvevőknek arról beszélt, hogy a négy félév alatt „rácsodálkoztunk a tudomány eredményeire, de minden alkalommal fölsejlett Isten és az Ő munkája. Ezt meglátni már több mint tudomány, ez már bölcsesség”. A rektor szerint az a Szenior Akadémia bizonyíték arra, hogy a tudomány és a hit nem ellentétei egymásnak. „Ahhoz, hogy a tudományt ismerőből ne atombombával játszó felelőtlen kamasz legyen, szükséges az Istentől jövő bölcsesség.” – tette hozzá a rektor.

Bölcskei Gusztáv szerint joggal lehet büszke magára a végzős évfolyam, hiszen a hittudományi egyetem legnépesebb évfolyama. A professzor azt hangsúlyozta, hogy amíg a rácsodálkozás élménye megvan a hallgatóságban, addig jó helyen van az agyunk és a szívünk. Ne váljon egyeduralkodóvá az ész logikája, legyen ott a szívé is – zárta beszédét.

A program jövőre is folytatódik, a következő tanévben újabb előadásokon vehetnek részt a beiratkozó akadémisták.

Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Tanulmányi út Szabolcsban

2018, május 23 - 11:04

Hodászra utaztak tanulmányi útra a harmad éves tanító szakos hallgatók. A romológiai képzés része, hogy nemcsak elméleti, hanem gyakorlati tapasztalatokat is szerezzenek az egyetemisták.

Idősek otthona, cigány templom, családok átmeneti otthona, óvoda – többek között ezeken a helyeken jártak a hallgatók Szabóné Kármán Judit és Berek Sándor kíséretében.

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem az egyetlen olyan felsőoktatási intézmény, ahol minden nappali tagozaton végzett hallgató részt vesz romológiai képzésben. A hitéleti szakokon tanulók cigánymissziós, pasztorációs képzésben részesülnek, a nem hitéleti szakos hallgatók pedig megismerkednek a jelen oktatási helyzet okaival, a teendőkkel, a működő megoldási gyakorlatokkal, pedagógia módszertannal. Az egyetem vezetése kiemelten fontosnak tartja, hogy hallgatók az átfogó elméleti tudás megszerzése mellett gyakorlati ismereteket, módszertant is elsajátítsanak. Ennek érdekében számos terepgyakorlaton és érzékenyítő programon részt vesznek.

 

A hodászi tanulmányi útról Buzas Katalin tanító szakos hallgató írt beszámolót. Itt olvasható.

Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Kollégiumi jelentkezés

2018, május 22 - 08:29

Várják a felsőbb éves hallgatók jelentkezését az Andaházy Kollégiumba. Jelentkezési határidő: 2018. június 8.

Kollégiumi jelentkezés a 2018/2019-es tanévre a DRHE felsőbb éves hallgatói részére!

Kollégium, ahova jelentkezhetsz:  DRHE ANDAHÁZY KOLLÉGIUM 4032 Debrecen, Poroszlay u. 10.

A kollégiumi jelentkezéssel kapcsolatos adatlapok, információk elérhetők és letölthetők:

kollegium.drhe.hu „Felvételizőknek” link alatt!

Kollégiumi pályázatodat személyesen leadhatod az Andaházy Kollégium portáján, vagy beküldheted postán a Kollégium címére (4032 Debrecen, Poroszlay u. 10.), de a borítékra írd rá: „Kollégiumi jelentkezés”

Beadási határidő: 2018. június 8!

Horsai Ede
DRHE Egyetemi Kollégium igazgatója

Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Határnapok

2018, május 17 - 09:52

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem május 15-én ülésezett. A szenátus tagjai elfogadták a 2018/2019. tanév határnapjait. 

Tájékoztatásul, szíves felhasználásra innen letölthető.

Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Felsőoktatási ösztöndíj

2018, május 16 - 18:10

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem a 2018/2019. tanévre Pályázatot hirdet Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére. 

 

 

 

A felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) és az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2018/2019. tanévre Pályázatot hirdet NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ elnyerésére

•           A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra az intézmény azon kimagasló teljesítményt nyújtó, teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak (mind az állami ösztöndíjas/államilag támogatott, mind az önköltséges/költségtérítéses képzésben részt vevők), akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet megszereztek.

•           Pályázhatnak azok a hallgatók, akik az egyetem által előírt feltételeknek megfelelnek, szakmai tekintetben kimagasló munkát végeznek, kiemelkedő tudományos diákköri, tanszéki demonstrátori, publikációs tevékenységet folytatnak, és azt dokumentumokkal igazolják.

•           A pályázó hallgatók az utolsó két aktív, lezárt tanulmányi félévben elért tanulmányi eredményük, valamint tudományos és kiemelkedő közösségi tevékenységük bemutatását igazoló pályázati anyagot nyújtanak be a Tanulmányi Osztályra 2018. június 14. 12 óráig. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati kiírásban feltüntetett dokumentumokat.

•           A pályázat befogadásáról és a pályázó által a pályázati űrlaphoz mellékelt dokumentumok jegyzékéről a Tanulmányi Osztály vezetője a pályázónak igazolást állít ki.

•           Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, melynek összege 40.000.- Ft havonta.

•           Pályázati űrlap – a TJSZ 12. számú melléklete – letölthető a DRHE, illetve a DRHE Diákság honlapjáról.

•           Pályázat előtt kérjük a TJSZ 19.§-át elolvasni!

A beérkezett pályázatokat a Szenátus értékeli, rangsorolja és az egyetem rektora továbbítja az oktatásért felelős miniszter felé. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj odaítéléséről az oktatásért felelős miniszter határoz.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma 3 fő.

A pályázat beadási határideje: 2018. június 14., 12 óra

A leadás helyszíne: Tanulmányi Osztály

Dr. Kustár Zoltán
rektor

Pályázati űrlap

Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Érzékenyítő program az egyetemen

2018, május 16 - 10:49

A szorgalmi időszak utolsó hetében a Fehér bot sportegyesület és a Testnevelési tanszék szervezésében az egyetem diáksága megismerhette a látássérült emberek közkedvelt sportját, a csörgőlabda sportágat.

Az érzékenyítő program egyrészt lehetőséget biztosított felismerni a segítő és segített szerepkörök jelentőségét, másrészt az aktív résztvevők testközelből tapasztalhatták meg a csörgőlabda sportág szépségeit, nehézségeit – mondta Pinczés Tamás. A testnevelési tanszék vezetője hozzátette: a hallgatók szemtakarót viseltek és csak a hallásukra hagyatkoztak, fejlesztve ezzel a térérzékelésüket. A feladat mentálisan fárasztó volt, de mégis lehetőséget biztosított arra, hogy a leendő pedagógusuk felhasználhassák ezen tapasztalataikat, amikor differenciált testnevelés órát tartanak – tette hozzá a szakember.

A csörgőlabda (vagy más néven goalball, góllabda) egy csapatsport vakoknak és látáskárosultaknak, a második világháborúban megvakult veteránoknak dolgozták ki. A csörgőlabdát kétszer három játékosból álló csapat játsza, legfeljebb három cserejátékossal. A játék teremsport, a pálya mérete 9x18m, amelyet kétfelé oszt a középvonal. A játék célja, hogy a csapatok gólt gurítsanak az ellenfélnek a kétszer tizenkét perces játékidőben, míalatt a szemben álló csapat ezt próbálja megakadályozni. A csörgőlabda kemény gumiból készül belsejében hangos csörgőkkel, hogy a labda mozgás közben hallható legyen.

Kategóriák: Kultúra, Debrecen

„Elment, hogy helyet készítsen nekünk”

2018, május 10 - 11:19

„Dicsőség a Mennybemenetel, mert Krisztus nem eltűnt, hanem megdicsőíttetett. Dicsőség, mert eljött Jézus, aki elhozta a békességet, és újra megbékéltet minket az Atyával.” – mondta Horsai Ede lelkipásztor az áldozócsütörtöki istentiszteleten a Nagytemplomban. 

 

A hagyományoknak megfelelően, az ünnepi alkalom a Debreceni Református Hittudományi Egyetem kibocsátó istentisztelete. Ezen az alkalmon nyolcvankilenc lelkipásztornak tanuló hallgatót bocsátott ki az egyetem vezetése, hogy református gyülekezetekben, a helyi lelkipásztor mellett gyakorolják hivatásukat.

Áldozócsütörtök Húsvét után a 40. nap, ekkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus Mennybemenetelét. Az ünnepi igehirdetésben Horsai Ede arról beszélt, hogy „mi nem szeretjük, ha elhagynak bennünket, ilyenkor nem békesség, hanem háborúság van bennünk, bizonytalanság, hogy mi lesz most velünk. Az angyal kérdése, hogy ’Mit álltok itt az ég felé nézve’? –bíztatás arra, hogy új korszak kezdődik – hangsúlyozta az egyetemi lelkész. „Jézus Krisztus visszament az Atya jobbjára és ott uralkodik. Elment, hogy helyet készítsen nekünk, hogy újra legyen Istennel közösségünk” – tette hozzá. Horsai Ede a legátusokat arra bíztatta, hogy „Induljatok és vigyétek a jó hírt, mert ti vagytok a követek. Hirdessétek, hogy ne féljetek, mert az a Krisztus, aki meghalt és feltámadott felment a mennybe, de a lelke által itt van velünk és bármikor fordulhatunk hozzá”. 

Kustár Zoltán, az egyetem rektora kibocsátó beszédében arról beszélt, a Mennybemenetel Krisztus győzelme, amely minden emberi győzelmet felülír és erre hitet, életet, életcélt, hivatást lehet építeni. Menjetek és biztassátok a gyülekezeteket, legyetek az evangélium hirdetői, egyetemünk méltó képviselői – zárta beszédét a rektor. 

Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Nyári Kántorképző Debrecenben

2018, május 9 - 08:48

A képzésre, amelynek egyetemünk ad helyet, gyermekek és felnőttek is jelentkezhetnek. Jelentkezési határidő: június 15-e.

 

 

A Tiszántúli Református Egyházkerület idén is megrendezi nyári kántorképző tanfolyamát:

Intenzív nyári kántorképző 12 év fölötti résztvevők számára: július 4-21.

Kántor előképző 10-12 éves gyermekek részére: július 12-21.

helyszín:         Debreceni Református Kollégium központi épülete (Kálvin tér 16.)

szállás:            Debreceni Református Kollégium Internátusa (Kálvin tér 16.)

Jelentkezni a következő internetes felületen lehet: trekkantor.ucoz.hu

Ugyanezen a fenti felületen lehet megtalálni az összes egyéb fontos információt (előzetes meghallgatás időpontja, anyaga; a tanfolyamra elhozandó eszközök megnevezése stb.)

Jelentkezési határidő:             2018. június 15. péntek

Bővebb információk: Arany János j [dot] aranygmail [dot] com

Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Projektkiállítás

2018, május 8 - 13:51

Oktatási módszerek, pedagógiai értékelés, az oktatás infrastruktúrája, szervezeti formák és szervezési módok, egészséges életmód, mentálhigiéné, gyermekvédelem és egésznapos iskola - többek között ezekről a témákról nyílt projektkiállítás az egyetemen.

"A hallgatók élvezettel csinálták, de a kollégák ujjlenyomatai is észrevehetők a tablókon" - mondta a kiállítás megnyitóján Pinczésné Palásthy Ildikó. A Pedagógiai és pszichológiai tanszék vezetője szerint a hallgatói munka mellett, az oktatók eredményességét is tükrözik a kiállított munkák. Molnár-Tamus Viktória, a tanszék adjunktusa úgy véli, hogy a projektmunkában résztvevő hallgatók „számot adtak a modern aktuális ismereteikről és hatékonyan tudják majd tanítani a digitális bennszülötteket”.

A másod- és harmadéves tanító szakos nappali tagozatos hallgatók a Tanulásszervezés és irányítás valamint az Alkalmazott- és médiapedagógia órákon végezték a projektmunkát – mondta Szele Barna. A mestertanár hozzátette oktatói ösztönzésre készültek a színes kreatív tablók, melyeket szeretnének megmutatni az egyetem munkatársainak és hallgatóinak.

A legjobb munka készítőjét elismerik, ezért a tanszék munkatársai várják a szavazatokat a helyszínen kihelyezett szavazódobozba május 15-éig.

A kiállítás az egyetem Darabos utcai szárnyának 2. eme leti folyosóján (a lift mellett) mellett látható június 8-áig.

Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Pályázat

2018, május 7 - 15:42

A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány pályázatot hirdet a Debreceni Református Hittudományi Egyetem hallgatói számára egyházi nyári táborok részvételi költségeinek a támogatására.

 

Pályázhat az egyetem minden teológia–lelkész szakos hallgatója, aki 2018. július 1. és augusztus 31. között keresztyén táborban kíván részt venni. Pályázni a hallgatót terhelő táborozási költségek (pl. útiköltség, részvételi díj, a szállás- és ellátás költségei) felére, lehet.  A pályázati keret 100.000.- forint, egy fő legfeljebb 20.000.- forint támogatásban részesíthető.

A pályázatot egy nyomtatott példányban 2018. június 15-éig a DRHE Rektori Hivatalában dr. Vojtkó-Pék Ildikó főtitkár asszonynak lehet leadni vagy postán eljuttatni. A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

  1. A pályázó nevét, szakát, évfolyamát, e-mail címét és telefonszámát,
  2. a tervezett tábor helyszínét, szervezőit és időpontját,
  3. a táborba való bejelentkezésről szóló táborvezetői igazolást,
  4. a hallgatóra háruló költségek igazolását,
  5. a megpályázott összeg nagyságát,
  6. a pályázó számlaszámát, melyre a kuratórium az elnyert támogatást átutalhatja.

 

A pályázatokat a kuratórium 2018. június 30. napjáig bírálja el, és a nyerteseket a pályázati anyagban megadott e-mail címen elektronikus levél formájában értesítési.

A pályázatok teljesítési határideje 2018. augusztus 31., a pályázatok elszámolásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati vállalást előfinanszírozással kell megvalósítani, az elnyert támogatást a kuratórium utólag, a benyújtott számla/elszámolás alapján 30 napon belül a megadott

számlaszámra utalja át.

További felvilágosításért dr. Kustár Zoltán rektorhoz, kuratóriumi titkárhoz lehet fordulni.

Dr. Fekete Károly, a kuratórium elnöke

Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Nyári gyermektábor szervező

2018, május 4 - 12:12

Nyári táborszervezőnek lehet pályázni az egyetemen. Olyan személy jelentkezését várják, aki öt héten keresztül óvodás és általános iskolás gyermekekre vigyáz és foglalkoztatja őket, valamint a diáksegítők munkáját koordinálja. 

 

 

 

Pályázati kiírás

 (1) Gyermektábor szervező megbízást a DRHE alap,- osztatlan vagy mesterszakos képzésben részt vevő hallgató kaphat.

 (2) A gyermektábor szervező megbízás benyújtott pályázat és személyes szakmai meghallgatás alapján nyerhető el.

 (3) A gyermektábor szervező foglalkoztatása hallgatói munkaszerződés alapján történik. A munkáltatói jogokat a rektor gyakorolja. A gyermektábor szervezővel határozott idejű, legfeljebb 5 hetes munkaszerződés köthető.

 (4) A gyermektábor szervező munkája ellátásáért hallgatói munkadíjban részesül. A hallgatói munkadíj kifizetése az elvégzett munka után történik a hallgató által megadott bankszámlára utalással.

 (5)  A gyermektábor szervező számára a fenntartó a nyári időszakra való tekintettel, amennyiben nem debreceni lakos, szállást biztosít, illetve minden esetben reggelit, ebédet és uzsonnát.

 (6) Az öt hét időintervallumra egy gyermektábor szervezővel köt szerződést az egyetem rektora.

 (7) A gyermektábor szervező feladatai: az öt hetes időszakra, szakmai program kidolgozása és megvalósítása. Diáksegítők munkájának koordinálása.

 (8) A benyújtás módja: a pályázati anyagot kinyomtatott formában, 2 példányban a rektornak címezve a Rektori Hivatalban dr. Vojtkó-Pék Ildikó főtitkár asszonynak kell leadni. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a Rektori Hivatalban lehet.

 (8) A pályázat részét képezik az alábbiak:

  1. a DRHE honlapjáról letölthető, a pályázati felhívás mellékletét képező pályázati űrlap,
  2. a hallgató 1-1,5 oldalas gépelt önéletrajza, amelyben ki kell térni a pályázó eddigi szakmai eredményeire (gyermekfelügyelet, táboroztatás, gyermeknevelői és fejlesztői kompetenciák előnyt jelentenek),
  3. a hallgató 1-1,5 oldalas gépelt kidolgozott szakmai programja, benne szakmai elképzeléseinek leírása óvodás és általános iskoláskorú gyermekek tematikus és differenciált (pl.: ének-zene, torna, angol) felvigyázására és foglalkoztatására.
  4. ha van: nyelvtudást igazoló okirat(ok) másolata(i).

 (9) A benyújtás határideje: 2018. május 22.

(10) A beérkező pályázatokat a rektor által felkért, legalább 3 fős bizottság véleményezi.

A pályázati űrlap innen tölthető le.

Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Szerezz a diplomádhoz kántori oklevelet is!

2018, május 4 - 10:52

Évközben, díjmentesen szerezhetnek a DRHE hallgatói kántori oklevelet a diplomájuk mellé. A képzés elvégzése után kántori oklevéllel helyezkedhetnek el a végzett hitoktatók, tanítók, és végezhetik hatékonyabban munkájukat a lelkipásztorok.

 

Előfordul, hogy egy gyülekezet vagy iskola nem tud elegendő óraszámot biztosítani a hitoktatójának, számos alkalommal pedig a lelkész látja el a kántori szolgálatot, mert nincs megfelelő szakember a gyülekezetében.

Egyetemünk Egyházzenei Tanszéke ezért 2018 szeptemberétől kezdődően Évközi kántorképző tanfolyamot indít. A tanfolyam a Magyarországi Református Egyház által elismert kántori oklevéllel zárul, melyet a Tiszántúli Református Egyházkerület Zeneigazgatósága bocsát ki, amely egyenértékű az egyházkerület Nyári kántorképző tanfolyamáén szerezhető oklevéllel.

A tanfolyam időtartama B szintű kántorvizsga esetén 2 félév, D szintű vizsga esetén 4 félév; a résztvevők maguk dönthetik el, hogy milyen szinten szeretnének a képzésből kilépni.

A képzés félévente 6-7 tantárgyból áll (9-13 kredit), melybe az egyházzenei órák és az ének-zene műveltségi terület számos tantárgya beszámítható, illetve a tárgyak jelentős része a szabadon választható sáv terhére teljesíthető.

A tanfolyam ingyenes, az egyetem pedig vállalja, hogy a képzés keretében teljesített további kreditekért nem számít fel díjat.

A képzésre a DRHE bármilyen szakos hallgatója jelentkezhet.

Jelentkezési határidő: 2018. június 11. 12 óra. Jelentkezés helye: Tanulmányi Osztály.

Bekerülni felvételi meghallgatást követően lehet, melynek időpontja: 2018. június 20., du. 14 óra (DRHE, Szenci terem).

A meghallgatáson a felvételi bizottság felméri a jelentkezők zenei hallását és énekhangját. A jelentkezőnek ismernie kell és el kell énekelnie bármelyiket az 1948-as Református Énekeskönyv alábbi dallamai közül: 23, 24, 25, 32, 65, 66, 68, 81, 89, 90, 96, 134, 135, 138, 150, 151, 161, 164, 165, 167, 196, 225, 226, 236, 254, 264, 255, 299, 315, 316, 318, 326, 337, 370, 390, 395, 434, 460, 464, 469. A jelentkező használhatja az Énekeskönyvet.

További információért érdeklődjön az Egyházzenei Tanszék oktatóinál! (Arany János +36 52 518 576)

Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Mit mond a Biblia az emberről a halál után?

2018, május 3 - 11:23

A Patmosz Újszövetségi Kutatóintézet ötödik alkalommal szervezte meg az "Az ókori keresztyén világ" konferenciasorozatát. Az idei tudományos tanácskozáson eszkatológiai antropológia témakörben hallhat a csaknem száz résztvevő előadásokat.

 

Kivé, mivé lesz az ember a halál után? Az ember halál utáni állapota került középpontba a tudományos tanácskozáson, az előadók Biblikus megközelítésben, Ó- és Újszövetségi alapon beszéltek az eszkatológiáról.

A konferenciát az egyetem rektora nyitotta meg. Kustár Zoltán beszédében hangsúlyozta: „a tudomány iránti érdeklődést szükséges fokozni. Ezért öröm és kiváló alkalom a tanácskozás, ahol összegyűlhetünk, és a Szentírás felett összehajolhatunk”. Az ószövetségi antropológia világa izgalmas téma – mondta a professzor, aki azt is hangsúlyozta, az ember feladata, hogy Krisztus képére újra formálódjon. „Mi változhatna a világban, ha nem az ember?” – tette fel a kérdést a rektor.

A Patmosz Újszövetségi Kutatóintézet vezetője, Peres Imre is köszöntötte a résztvevőket, beszédében pedig kiemelte, fontos számára, hogy közösen műveljék a tudományokat és keressék a járható utakat.

A konferencia egy tehetséggondozási fórum, ahol doktoranduszok és hallgatók kapnak lehetőséget a kutatásaik bemutatására – mondta Németh Áron, az egyik szervező. Az egyetemi adjunktus elmondta: jövőre kötetben is megjelennek az elhangzott előadások.

 

A konferencia megvalósulását az NTP-HHTDK-17-0061 pályázat keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja.

Kategóriák: Kultúra, Debrecen


Névnap

2018, május 28 - 06:40, Emil,Csanád

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen

by Dr. Radut.