Ugrás a navigációra

DRHE

Feliratkozás DRHE hírcsatorna csatornájára
DRHE Hírek
Frissítve: 3 perc 35 másodperc

Látogatás a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyháznál

2017, november 15 - 10:03

Egyetemünk két tanára Dr. Gonda László és Dr. Németh Áron  2017. november 3–5. között látogatást tett a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyháznál. Oktatóink a helyi Nőszövetség által a reformáció 500. évfordulója alkalmából   szervezett konferencián  vettek részt Kórógyon.  Németh Áron előadásaiban a XVI. századi magyar  protestáns zsinatokon keresztül mutatta be a magyar reformáció kezdeteit és Benczédi Székely István reformátor munkásságát ismertette, Gonda László pedig a reformáció és a misszió kérdéséről osztotta meg röviden gondolatait.  Vasárnap Németh Áron igehirdetési szolgálatot végzett  a haraszti,  kórógyi,  vinkovci református gyülekezetekben, utóbbi városban Szenn Péter lelkipásztorral közösen, két nyelven végezték a szolgálatot az úrvacsorás istentiszteleten. Gonda László ezalatt a pélmonostori és karancsi gyülekezetekben vett részt az istentiszteleteken és szolgált igehirdetéssel.  A vendéglátó lelkészházaspárral, Szenn Péterrel és Szenn Vandával való közelebbi megismerkedés, az egyházi vezetőkkel és lelkész kollégákkal való beszélgetések és nem utolsó sorban a gyülekezeti tagokkal való találkozások élményekben és tapasztalatokban gazdag hétvégét eredményeztek. Egyetemünk és a horvátországi magyar reformátusok közös reménysége, hogy a testvéri kapcsolat a jövőben is fennmarad.  (Időközben – 2017.  november 11-én –  Szenn Péter haraszti lelkipásztort horvátországi testvéregyházunk zsinata püspökké választotta.)

Kategóriák: Kultúra, Debrecen

XXVI. Országos Szendrei János Matematikaverseny

2017, november 14 - 11:36

Egyetemünk tanító szakos csapata hetedik helyezést ért el a 2017. november 10-12. között Győrben megrendezett, XXVI. Országos Szendrei János Matematika Feladatmegoldó Versenyen.
 
A csapat tagjai:

Csernik Krisztina (2. évfolyam)
Horváth Melinda (2. évfolyam)
Kovács Márta Réka (2. évfolyam)
Smidróczki Nikoletta (3. évfolyam)
 
A hallgatókat T. Nagy Judit készítette fel a versenyre.

Kategóriák: Kultúra, Debrecen

"Kutatnék, de hogyan?" c. kutatásmódszertani kurzus

2017, november 13 - 10:45

A DRHE Tudományos Diákköri Tanácsa minden érdeklődőt szeretettel vár a "Kutatnék, de hogyan?" c. kutatásmódszertani kurzus 2. blokkjára. Időpont: 2017. november 17.,12:15. Helyszín: Szenci Molnár Albert teremben.

Kategóriák: Kultúra, Debrecen

BÖLCSKEI GUSZTÁV: Krisztus világossága. Tanulmányok, igehirdetések, meditációk.

2017, november 13 - 08:26

"Krisztus világossága" címmel jelent meg dr. Bölcskei Gusztáv gyűjteményes kötete, melyet 65. születésnapja alkalmából állított össze és adott ki a Debreceni Református Hittudományi Egyetem. A könyv a püspök-professzor tudományos előadásaiból, igehirdetéseiből és meditációiból kínál gazdag válogatást: szeretettel ajánljuk azt a rendszeres teológia szerelmeseinek és a tartalmas igei szolgálatra vágyóknak egyaránt. 
A mű az Acta. Debreceni teológiai tanulmányos sorozat 9. köteteként jelent meg, szerkesztette: Kustár Zoltán és Kovács Krisztián.

Dr. Bölcskei Gusztávot, e gyűjteményes kötet szerzőjét aligha kell bemutatnom a Kedves Olvasónak. A Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának több cikluson át lelkészi elnöke egyetemünk tanszékvezetői katedrájáról lépett e magas közegyházi szolgálatokba, s onnan 2015-ben tért vissza rektorként és tanszékvezető egyetemi tanárként hozzánk.

    Távolléte alatt tudása semmit sem kopott, sőt: a nemzetközi egyházdiplomáciai fejlemények, az ökumenikus és vallásközi kapcsolatok, valamint a legújabb teológiai irányzatok terén szerzett kimagasló jártassága lehetővé teszi a számára, hogy magasabb összefüggésekbe, a világkeresztyénség szintjén is aktuális dimenziókba helyezve tárgyalhassa az egyház, a hit és a dogmatika kérdéseit. Egyházvezetői jártassága ugyanakkor lehetővé teszi a számára azt is, hogy csalhatatlan éleslátással tegyen különbséget az egyház és a gyülekezetek számára hasznos ismeret, valamint az öncélú teologizálás között. Számára a teológia, ahogy szívesen és gyakran meg is jegyzi, az egyház szolgálatában áll, aminek az álproblémák igei és hitvallásos feloldása, míg az evidenciának tűnő hittételek esetében az újragondolásra serkentő igei kérdések feltárása és megválaszolása a legfőbb feladata. Dogmatika és szellemtörténeti előadásai megbízható orientációs pontokat kínálnak tudományos konferenciákon, közegyházi fórumokon és a tantermekben egyaránt.
    Bölcskei Gusztávval ugyanakkor nem csak egy tudós teológus, hanem egy kiváló igehirdető is visszatért hozzánk. Gyülekezetében és egyetemünkön tartott igehirdetéseit is ugyanaz az éleslátás jellemzi, mint előadásait, ami sallangoktól mentes, közérthető, ugyanakkor mégis gyönyörködtető megfogalmazással párosul. Nem szójátékokkal zsonglőrködik, hanem az Ige világosságát hagyja felragyogni: szavai feltárnak, a lényegre csupaszítanak, szembesítenek, ha kell, ugyanakkor mindig a szívig érnek: felemelnek, erősítenek, bátorítanak.
    S végül visszatérésének köszönhetően meditációival is megismerkedhettünk. Előbb a sátoros ünnepekhez kapcsolódva hallhattuk, olvashattuk rövid elmélkedéseit, majd a 2016/2017-es tanévben, kedd délutánonként egy meditáció-sorozattal ajándékozott meg bennünket. Egyszerű, világos mondatai, jól megválogatott idézetei, képei és zenei betétei döbbenetes erővel hatottak ránk, s emeltek ki bennünket a hétköznapokból.

Dr. Bölcskei Gusztáv professzort ebben az évben köszönthetjük 65. születésnapja alkalmából. Nem is volt kérdés, hogy mivel ajándékozzuk meg őt – és egyben egyetemünk, egyházunk egész közösségét: tudományos előadásaiból, meditációiból, valamint a visszatérése óta elhangzott igehirdetéseiből állítottunk össze egy csokorra valót.
    Hálás szívvel köszönjük professzor úrnak, hogy szövegeit a rendelkezésünkre bocsátotta, és vállalta a kiadáshoz szükséges kiegészítéseket, átdolgozásokat. Köszönöm dr. Kovács Krisztián kollégámnak, hogy szerkesztőtársamként vállalta a rendszeres teológiai előadások szakmai lektorálását, valamint hogy a szöveggondozás munkájából is jelentős részt vállalt. Köszönöm Asztalos Évának a gondos tördelést, valamint Szegeczkiné Máté Évának és Tóth Katalinnak a hanganyagok legépelését. 
Kívánom, hogy jubiláns professzorunk, dr. Bölcskei Gusztáv előadásaival, igei szolgálataival még sokáig tanítson, neveljen és gyönyörködtessen bennünket! A Kedves Olvasónak pedig azt kívánom, hogy forgassa haszonnal és örömmel ezt az ünnepi kötetet! (dr. Kustár Zoltán: Ajánlás)

BÖLCSKEI GUSZTÁV: Krisztus világossága. Tanulmányok, igehirdetések, meditációk. Szerkesztette: Kustár Zoltán / Kovács Krisztián (Acta. Debreceni teológiai tanulmányok 9), Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2017, ISBN: 978-963-8429-98-8, pp. 143.
 

Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Ünnepi Kollégiumi Közgyűlés

2017, november 10 - 10:08

A Debreceni Református Kollégium 2017. november 25-én 10 órától tartja éves rendes közgyűlését, melynek keretében hálát adunk Istennek a debreceni református iskolahálózat megújítását célzó beruházási program eredményes lezárásáért.
Ünnepségünket megtiszteli jelenlétével és köszöntőjével Áder János köztársasági elnök úr.

Erre az alkalomra szeretettel hívjuk és várjuk intézményünk minden dolgozóját, hallgatóját.

Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Intézményi szakmai, tudományos és sport ösztöndíj pályázati felhívás

2017, november 10 - 08:30

A DRHE Diákjóléti Bizottsága intézményi szakmai, tudományos és sport ösztöndíj pályázatot hirdet a tantervi követelményeken túlmutató (ld: köztársasági ösztöndíj pályázati lap!) tevékenységet végző hallgató részére.

A pályázat benyújtási határiideje: 2017. november 24. 12 óra (HÖK Iroda - I/125.)

Intézményi szakmai, tudományos és sport ösztöndíj pályázati felhívás

Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Intézményi közéleti ösztöndíj pályázati felhívás

2017, november 10 - 08:24

A DRHE Diákjóléti Bizottsága közéleti ösztöndíj pályázatot hirdet a tantervi követelményeken túlmutató szakmai és közéleti tevékenységet végző hallgató részére.

A pályázat benyújtási határideje: 2017. november 24. 12 óra (HÖK Iroda - I/125.)

Intézményi közéleti ösztöndíj pályázati felhívás 

Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Kihívást jelentő viselkedések befolyásolásának lehetőségei és technikái – szakértői nap

2017, november 9 - 13:58

A DRHE Felnőttképzési Központjában 2017. december 2-án szombaton 10.00 kezdettel Őszi Tamásné gyógypedagógus, a budapesti Autizmus Alapítvány Általános Iskolájának igazgatója tart szakértői napot „KIHÍVÁST JELENTŐ VISELKEDÉSEK BEFOLYÁSOLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS TECHNIKÁI” címmel. A továbbképzés célja az egyes területeken kifejezetten jól teljesítő, de kommunikációs és szociális területen életkoruktól eltérően viselkedő diákok megsegítésére irányuló új módszerek megismertetése a pedagógusokkal. Az autizmus mint lehetséges ok. 
A szakértői napra minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Jelentkezési lap

Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Morális dilemmák a tudományban című konferencia

2017, november 9 - 11:59

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktorandusz Önkormányzata és a Debreceni Egyetem Doktorandusz Önkormányzata közös konferenciát szervez Morális dilemmák a tudományban címmel fiatal kutatók (legfeljebb 5 éve szerezte meg doktori fokozatát), doktorjelöltek, doktoranduszok és Tudományos Diákköri Konferenciára készülő egyetemi hallgatók részére.

Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Meteorit konferencia

2017, november 8 - 10:00

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a Meteorit előadásra.

2017. november 8.

Helyszín: Debreceni Református Kollégium Díszterem

 

Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Hencidai látogatás

2017, november 6 - 08:34

2017. 10. 13.-án, péntek reggel 7:30- kor indult el a kis csapatunk Szabóné dr. Kármán Judit tanárnő vezetésével Hencidára az Integratív, inkluzív pedagógia cigány/roma gyerekek oktatásásban, nevelésében kurzus keretein belül. Az úti célunk a hencidai spontán szegregált iskola meglátogatása volt. Megérkezésünkkor a gyerekek illedelmesen köszöntöttek bennünket, a pedagógusok pedig meleg kávéval, vízzel és egy kis harapnivalóval vártak bennünket. Egy előadással kezdtük a napot. Az iskola nemzetiségi, amelynek egy hétköznapjába betekintést kaphattunk. Ez az Irinyi Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Csere Jenő Általános Iskola volt. Az iskola négy telephelyből áll, összesen 412 tanulóval, ebben a tagintézményben pedig 103 tanuló tanul. A tanulmányi kiránduláson megtekinthettünk alsó- és felső tagozatos órákat egyaránt. 
Az iskolában nagyon fontosak a reggelente tartott kis beszélgetések, ahol a gyerekek megoszthatják egymással, és a tanítójukkal, tanáraikkal a gondjaikat, bajaikat. Az iskola helyi tanterveinek egyik pontját képezik a nemzetiségi oktatás és nevelés. Ennek következtében heti három órájuk van, ami ezzel kapcsolatos. Az iskolának a Vodafone-nal is van kapcsolata, tőlük kaptak IKT-s eszközöket a tantermekbe, így széleskörűbbé, sokoldalúbbá tudják tenni a tanítási órákat. Az iskola szellemiségének meghatározó része, hogy a gyermekeknek a Himnuszt még álmukból felkeltve is tudniuk kell, tehát úgy gondolom, hogy ezzel is a magyarság és a cigány/roma identitást erősítik a gyermekekben. A diákok a sport- és az ének területén kiemelkedő sikereket értek el.  
Lehetőségünk volt KIP-es -Komplex Instrukciós Program- módszeren alapuló órán részt venni. Ez a módszer a gyerekek egyéni- és szociális képességeinek és készségeinek fejlesztését nagymértékben elősegíti, teret és lehetőséget biztosít arra, hogy a gyerekeket önmagukhoz képest lehessen értékelni, nyomon lehessen követni fejlődésüket és nem utolsó sorban saját ütemükben fejlődhessenek. A pedagógusok nagy szeretetben és barátságosan fogadtak minket, meséltek nekünk a hétköznapok boldog élményeiről és nehézségeiről egyaránt; ha egy-egy kérdés megfogalmazódott bennünk, arra szívesen válaszoltak. 
Összességében, szerintem mindannyian elmondhatjuk, hogy élményekben és tapasztalatokban gazadagon térhettünk haza, módszertani ismereteink pedig gyarapodhatott azzal, hogy a gyakorlatban is láthattuk a KIP módszer működését, felépítését.
                
Szűcs Anikó
DRHE-Tanító szak
IV. évf.

 

Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Hencidai látogatás

2017, november 6 - 08:09

2017. 10. 13.-án, péntek reggel 7:30- kor indult el a kis csapatunk Szabóné dr. Kármán Judit tanárnő vezetésével Hencidára az Integratív, inkluzív pedagógia cigány/roma gyerekek oktatásásban, nevelésében kurzus keretein belül. Az úti célunk a hencidai spontán szegregált iskola meglátogatása volt. Megérkezésünkkor a gyerekek illedelmesen köszöntöttek bennünket, a pedagógusok pedig meleg kávéval, vízzel és egy kis harapnivalóval vártak bennünket. Egy előadással kezdtük a napot. Az iskola nemzetiségi, amelynek egy hétköznapjába betekintést kaphattunk. Ez az Irinyi Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Csere Jenő Általános Iskola volt. Az iskola négy telephelyből áll, összesen 412 tanulóval, ebben a tagintézményben pedig 103 tanuló tanul. A tanulmányi kiránduláson megtekinthettünk alsó- és felső tagozatos órákat egyaránt. 
Az iskolában nagyon fontosak a reggelente tartott kis beszélgetések, ahol a gyerekek megoszthatják egymással, és a tanítójukkal, tanáraikkal a gondjaikat, bajaikat. Az iskola helyi tanterveinek egyik pontját képezik a nemzetiségi oktatás és nevelés. Ennek következtében heti három órájuk van, ami ezzel kapcsolatos. Az iskolának a Vodafone-nal is van kapcsolata, tőlük kaptak IKT-s eszközöket a tantermekbe, így széleskörűbbé, sokoldalúbbá tudják tenni a tanítási órákat. Az iskola szellemiségének meghatározó része, hogy a gyermekeknek a Himnuszt még álmukból felkeltve is tudniuk kell, tehát úgy gondolom, hogy ezzel is a magyarság és a cigány/roma identitást erősítik a gyermekekben. A diákok a sport- és az ének területén kiemelkedő sikereket értek el.  
Lehetőségünk volt KIP-es -Komplex Instrukciós Program- módszeren alapuló órán részt venni. Ez a módszer a gyerekek egyéni- és szociális képességeinek és készségeinek fejlesztését nagymértékben elősegíti, teret és lehetőséget biztosít arra, hogy a gyerekeket önmagukhoz képest lehessen értékelni, nyomon lehessen követni fejlődésüket és nem utolsó sorban saját ütemükben fejlődhessenek. A pedagógusok nagy szeretetben és barátságosan fogadtak minket, meséltek nekünk a hétköznapok boldog élményeiről és nehézségeiről egyaránt; ha egy-egy kérdés megfogalmazódott bennünk, arra szívesen válaszoltak. 
Összességében, szerintem mindannyian elmondhatjuk, hogy élményekben és tapasztalatokban gazadagon térhettünk haza, módszertani ismereteink pedig gyarapodhatott azzal, hogy a gyakorlatban is láthattuk a KIP módszer működését, felépítését.
                
Szűcs Anikó
DRHE-Tanító szak, IV. évf.


                           

Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Díszdoktori címet kapott Fazakas Sándor

2017, október 31 - 14:53

2017. október 26-án a kolozsvári Babeş-Bólyai Tudományegyetem díszdoktorává (Doctor Honoris Causa) fogadta Dr. Fazakas Sándort, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szociáletikai- és Egyházszociológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát, a Doktori Iskola vezetőjét és a Doktori és Habilitációs Tanács elnökét, aki mindemellett a Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet vezetője, és a Hosszúpályi Református Egyházközség lelkipásztora.

Az ünnepélyes avatásra a Babeş-Bólyai Tudományegyetem (http://www.ubbcluj.ro/hu/)  Magna Aulájában került sor, amelyen a családon és gyülekezeti tagokon, az anyaintézmény delegációján valamint a BBTE Református Tanárképző Kar oktatóin túl többek között részt vett a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet szinte teljes tanári kara, valamint a Római Katolikus Teológiai Kar több oktatója is.

A díszdoktori cím mindenekelőtt tudományos elismerést jelent annak, akit egy egyetem megtisztel ezzel a kitüntetéssel, ahogyan Fazakas Sándor oklevelén olvasható: „A protestáns teológiai és etikai gondolkodás fejlődésében és közvetítésében vállalt kiemelkedő szerepéért, különösen is az európai etnikumok és felekezetek megbékélését szolgáló szakirodalom gazdagításáért, valamint a református teológiai oktatás professzionális fejlesztésért vállalt szolgálatáért.” Az elismerés értékét és a gesztusnál mélyebb tartalmát növeli, hogy a Babeş-Bólyai Tudományegyetem, mint állami felsőoktatási intézmény Románia és Közép-Európa (s nem csak Erdély) egyik legrangosabb egyeteme, számos nemzetközi kapcsolattal, hallgatóval, oktatóval, amely ma már felvállalva magyar gyökereit is, négy (magyar, román, német és angol) oktatási nyelvével példaértékű európai normát ad, mind a tudományos képzés, mind a tolerancia és tudományos, kulturális együttgondolkodás terén. Fazakas Sándort az egyetem Református Tanárképző Kara terjesztette fel a díszdoktori címre, ahol maga is vendégtanár. A felterjesztés nem csupán a nemzetközi tudományos potenciál szempontjából, hanem ökumenikus szempontból is jelentőséggel bír, hiszen az egyetemen négy teológiai fakultás működik – a reformátuson túl, római katolikus, görög katolikus és ortodox; így a Reformáció emlékévében méltó, hogy egy olyan teológus kapja meg a kitüntető címet, akinek teológiai, tudományos munkássága jelentősen hozzájárult a protestáns teológia tudományos műveléséhez. Lukács Olga, a Kar dékánja laudációjában ismertette a kitüntetett szakmai életrajzát, melyben az anyaegyetemen (DRHE), a közegyházban és nemzetközi teológiai fórumokon, valamint hazai és nemzetközi szakmai folyóiratok szerkesztőbizottságaiban betöltött tisztségein túl, jelentős helyet foglalnak el publikációi, a teológia számos területéről, jelentős interdiszciplináris kitekintéssel – és pozitív fogadtatással, amint arról a legutóbb megjelent könyve – Vétkeztünk... - Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében – is bizonyságot tesz.

Az oklevél ünnepélyes átadását követően Fazakas Sándor „Reformáció és modernitás” címmel tartott magyar nyelven előadást, melyben a hagyományosan – mindenekelőtt történelmileg és kulturálisan – interpretált reformációértelmezések helyett, kritikai módszerrel és interdiszciplináris összefüggésben kereste a reformáció társadalmi, teológiai, spirituális relevanciáját, s figyelmeztetett a reformáció sajátos protestáns küldetésére, a szabadság és kreatív hit-megélés lehetőségére: „Sajnálatos, hogy időről időre a protestantizmuson belül is felülkerekedett az Evangélium erejével és a személyes hittapasztalattal szemben az elvrendszerhez, a dogmákhoz vagy magához az intézményhez való hűség megkövetelése, a hit kreatív megélésére való bátorítás helyett pedig az ember kívánt kontrollt gyakorolni a másik ember hite felett.” Továbbá hangsúlyozta, hogy éppen a reformátori felismeréseknek köszönhetően a teológiának szerepe és létjogosultsága van az egyetemek világában, ahol a többi tudománnyal való interaktív kapcsolatban olyan valóségértelmezésről tesz bizonyságot, amelytől egyetlen társadalom sem tekinthet el.      

Fazakas Sándor díszdoktori címe nem csupán egy tudós-teológus saját sikere, hanem öröm és kitüntetés az anyaintézmény (DRHE), a Magyarországi Református Egyház számára is, mert a tudományos potenciál s annak nemzetközi és ökumenikus elismerése minden kétségen felül bizonyítja a nívós szakmai munkát. Vivat academia, vivant professores!

(Kovács Krisztián)

Kategóriák: Kultúra, Debrecen

"Tűzből, földből" - kiállításmegnyitó a DRHE-n

2017, október 30 - 11:33

2017. november 7-én 16.30 órakor nyílik meg László Kinga képzőművész és Kustár Gábor szobrászművész kiállítása "Tűzből, földből" címmel a Debreceni Református Hittudományi Egyetem I. emeleti, hátsó Zsibongójában. A kiállításra minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk! 

 

Meghívó
Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Színház, Hit, Vallás - Pál Hunor és Tamus István közös kiállítása

2017, október 27 - 14:28

2017. október 30-án 18 órakor nyílik meg Pál Hunor és Tamus István a reformáció 500. évfordulója alkalmából rendezett "Színház, Hit, Vallás" című közös kiállítása a Csokonai Színházban. A kiállításra minden érdeklődőt szeretettel várnak.
 

Meghívó
Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Hivatalok nyitvatartási rendje az őszi szünet idején

2017, október 27 - 13:50

Egyetemünk hivatalai 2017. október 30-án, hétfőn zárva tartanak. 2017. november 2-től valamennyi hivatal a megszokott nyitvatartási rend szerint működik.

Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Természettudományi vetélkedő

2017, október 24 - 08:32

A Természettudományi Tanszék október 17-én délután immáron harmadik alkalommal rendezte meg a sokakat megmozgató természettudományi vetélkedőt. Megőrizve az előző évek rendjét, a vetélkedő idén is két fordulóban zajlott. Az első fordulóban a tanszékünk oktatói által összeállított feladatsort kellett a háromfős csapatoknak megoldaniuk. Ezek nem tankönyv ízű kérdések voltak, hanem fejtörők, a kulturális emlékezet által megőrzött anekdotákhoz kapcsolódó feladványok, illetve tudománytörténeti érdekességek, s mindez megtévesztő köntösbe öltöztetve.
A második fordulóban mindegyik csapatnak egy mini projektfeladatot kellett megoldania, amelyek témái – ízelítő gyanánt − a Nap változó fényének titkától, a hurrikánok természetrajzán vagy a matematikai tárgyú ősi agyagtábla titkának megfejtésén át a nagyüzemi módszerekkel előállított élelmiszerek összetételének alakulásáig íveltek. 
Mivel 14 csapat mérte össze leleményességét és tudását, tekintettel a nagy létszámra, a második körtől két csoportban zajlott a vetélkedés. A zsűri egyöntetű véleménye szerint, a projektfeladatok megoldása és prezentációja során jelentős előrelépés volt tapasztalható a korábbi évekhez képest.
A Természettudományi Tanszék főállású és óraadó oktatóiból álló zsűri a következő eredményt hirdette ki: I. helyezett csapat: Hagymási Fanni, Szatmári Ágnes, Szatmári Orsolya; II. helyezett csapat: Jenei Tímea, Katona István, Kovács Nikolett; III. helyezett csapat: Győri Krisztina, Mata Henrietta, Volosinovszky Marianna. Gratulálunk a győzteseknek!
Köszönjük Rektor Úr támogatását, amit a győztes csapatok nyereményeire fordítottunk.

Kmeczkó Szilárd

             

Kategóriák: Kultúra, Debrecen


Névnap

2017, november 18 - 10:38, Jenő

e-Magyarország pont

E-magyarország pont: 655

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen

by Dr. Radut.