Ugrás a navigációra

DRHE

Feliratkozás DRHE hírcsatorna csatornájára
DRHE Hírek
Frissítve: 35 perc 36 másodperc

Meghívó a Debreceni Református Kollégium Baráti Kör találkozójára

2017, május 24 - 08:31
A Debreceni Református Kollégium Baráti Köre 2017. május 27-28-án tartja találkozóját. Május 27-én este 19 órától Pál István "Szalonna" (kollégiumi öregdiák) és Bandája ad koncertet a Kollégium udvarán. Minden kedves érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak a programokra.   Meghívó
Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Magyar Gábor gitár hangversenye a Díszteremben

2017, május 24 - 08:29
2017. május 26-án 18 órakor a DRHE óraadó oktatója, Magyar Gábor  ad gitárhangversenyt a Díszteremben. A koncertre minden érdeklődőt szeretettel várunk.   Meghívó
Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Pályázati felhívás tanulmányi osztályvezetői tisztség betöltésére

2017, május 12 - 09:50

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora pályázatot hirdet a Tanulmányi Osztály osztályvezetői tisztségére.

 A pályázati felhívás teljes szövege az alábbi linken érhető el:

Pályázati felhívás

Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Pályázati felhívás tanszékvezetői tisztségek betöltésére

2017, május 12 - 09:48

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora pályázatot hirdet Egyházzenei Tanszék, Gyakorlati Teológiai Tanszék, Romológia Tanszék, Rajz és Vizuális Nevelés Tanszék tanszékvezetői tisztségeire.

A pályázati felhívás teljes szövege az alábbi linken érhető el:

Pályázati felhívás

Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

2017, május 11 - 15:05
A felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) és az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2017/2018. tanévre pályázatot hirdet Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére. A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra az intézmény azon kimagasló teljesítményt nyújtó, teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak (mind az állami ösztöndíjas/államilag támogatott mind az önköltséges/költségtérítéses képzésben részt vevők), akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek, valamint megfelelnek az egyetem által előírt feltételeknek, szakmai tekintetben kimagasló munkát végeznek, kiemelkedő tudományos diákköri, tanszéki demonstrátori, publikációs tevékenységet folytatnak.   A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 12. 12 óra, Tanulmányi Osztály   A pályázat benyújtásának feltételiről az alábbi linken elérhető felhívásból, valamint a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Hallgatóinak Térítési és Juttatási Szabályzatából tájékozódhatnak.    A pályázati űrlap a Szabályzat 12. számú mellékletében található meg.   Felhívás
Kategóriák: Kultúra, Debrecen

MÁJUS 16-ÁN, BUDAPESTEN MUTATJÁK BE A PROTESTÁNS ETIKA KÉZIKÖNYVE CÍMŰ KÖNYVET

2017, május 9 - 10:18
A reformáció az élet valamennyi területén változást hozott. Az utóbbi évtizedek gyors társadalmi fejlõdése, valamint a technikai civilizáció vívmányai is állandó változást eredményeznek világunkban. Ezért a reformáció örökségéhez való méltó viszonyulás nem nélkülözheti annak a kérdésnek a tisztázását, hogy az isteni kijelentés reformátori tanítás szerint felismert igazsága, a hit és az élet összhangja, illetve a szabadság megélése hogyan érvényesülhet itt és most, korunk erkölcsi döntéseket igénylõ kihívásainak összefüggéseiben.   Ez a könyv egyrészt módszertani segítséget kíván nyújtani az önálló és felelõs erkölcsi véleményformálás kialakításában, valamint betekintést enged az etika, illetve szociáletika fõbb területeinek (a kommunikáció, környezet és technika, házasság és család, gazdaság és közélet stb.) etikai dilemmáiba, válasz- és útkeresésébe, megoldási kísérleteibe.   A Magyar Nemzeti Múzeum, a Kálvin Kiadó és a Luther Kiadó szervezésében 2017. május 16-án (kedden) 16.30-tól kerül sor Fazakas Sándor (szerk.) A PROTESTÁNS ETIKA KÉZIKÖNYVE címû könyvének bemutatójára a Magyar Nemzeti Múzeumban.   A könyvbemutató résztvevõi: HAFENSCHER KÁROLY (Reformáció Emlékbizottság) REUSS ANDRÁS (Evangélikus Hittudományi Egyetem) LÁNYI ANDRÁS (Eötvös Loránd Tudományegyetem) FAZAKAS SÁNDOR (Debreceni Református Hittudományi Egyetem) DeChorum Énekegyüttes   A könyv megjelenését a Magyarország Kormánya által létrehozott Reformáció Emlékbizottság és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem támogatta. A kötet a helyszínen kedvezménnyel megvásárolható.   15.30-tól tárlatvezetéssel megtekinthetõ az Ige-Idõk – A reformáció 500 éve címû kiállítás. A tárlatvezetésen az idõszaki kiállításra váltott belépõjeggyel és elõzetes regisztrációval vehetnek részt az érdeklõdõk. Regisztráció 2017. május 15-ig: refo500hnm [dot] hu   Forrás, további info: http://szocialetika.drhe.hu/index.php/hirek/55-majus-16-an-budapesten-mu...   Meghívó  
Kategóriák: Kultúra, Debrecen

PTDK 2017

2017, május 8 - 12:41
2017. május 5-én Nagyváradon tartották a XX. Partiumi Tudományos Diákköri Konferenciát, ahol egyetemünket Kis Kendi Dávid teológus-lelkész szakos hallgató képviselte. Hallgatónk a "Nyelv és kultúra" szakosztályban tartott előadásával II. helyezést ért el a versenyen. Felkészítő tanárának, Dr. Hodossy-Takács Elődnek is megköszönve munkáját, szeretettel gratulálunk a szép eredményhez!
Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Megjelent a DRHE Ószövetségi Tanszékének legújabb kiadványa

2017, május 4 - 20:55
A Magyar Bibliatársulati Alapítvány gondozásában 2014-ben jelent meg a protestáns Újfordítású Biblia (1975) legújabb revideált változata, a „Revideált újfordítású Biblia” (RÚF, 2014), melyet a Magyarországi Református Egyház Zsinata az Újfordítású Biblia hivatalos változatának nyilvánított. Dr. Kustár Zoltán ebben a kötetben a revíziós munka előzményeit, menetét, munkamódszerét és az Ószövetség terén végzett főbb módosításait mutatja be tudományos igényességgel, közérthető és áttekinthető formában. A szerző az Ószövetség revízióját végző munkacsoport vezetője volt. A mű az Ószövetségi Tanszék kiadvány-sorozatában jelent meg 2017-ben, a DRHE kiadásában.     Kustár Zoltán: A Protestáns Revideált Újfordítású Biblia (RÚF 2014) ószövetségi részében végzett módosítások: Elvek, eredmények, tartalmi indoklások. Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2017 (DÓTTF 7), ISBN: 978-963-8429-9-26, 411 oldal. Lektorálta. Dr. Tokics Imre. Tördelés, nyomdai előkészítés: Asztalos Éva. Beszerezhető: Debreceni Református Hittudományi Egyetem (4026 Debrecen, Kálvin tér 16.) – Jegyzettár, ára: 2300.- Ft.   A protestáns újfordítású Biblia 2014-es revíziója méretében és eredményében nagyságrendekkel több módosítást hozott a bibliai szöveg fordításában, mint az 1990-es, első átdolgozás. Míg az akkori javítás az Ószövetség verseinek kevesebb, mint 5%-át érintette, addig a 2014-es revízió az ószövetségi verseknek körülbelül 55%-ára terjedt ki valamilyen formában. A módosításoknak ez a mennyisége már önmagában is számadásra kötelezi a revízió készítőit: az egyházi közvéleménynek joga van tudni, milyen megfontolások állnak azok hátterében, a szakmai közvélemény előtt pedig e döntésekkel tudományosan is el kell tudni számolni – eleget téve a megismételhetőség és az ellenőrizhetőség követelményeinek. Ez a kötet mindenekelőtt ennek a kritériumnak szeretne – az Ószövetség vonatkozásában – eleget tenni. Ugyanakkor egy bibliafordítás sohasem kész és végleges – s így a 2014-es szöveget is fel kell majd váltania egyszer egy újabb revideált változatnak. E kötet másik fontos célja a következő nemzedékek szöveggondozói munkájának a támogatása: hogy a 2014-es revízió elveit, munkamódszerét, fordítói döntéseinek hátterét megértsék, s ahol lehet, annak eredményeire építve, ahol pedig szükséges, annak tanulságaiból okulva végezhessék majd a maguk feladatát. A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma, a Kálvin János Kiadóval karöltve úgy határozott, hogy a Revideált újfordítású Bibliához kommentársorozatot készít. E kiadvány harmadik célja az, hogy a kommentársorozat szerzői kellő felvilágosítást kaphassanak arról, hogy hol és milyen megfontolások miatt került sor az 1975-ös, illetve 1990-es Újfordítású Biblia szövegének a módosítására. A kötet I–IV. fejezete, e hármas célkitűzésnek megfelelően, röviden bemutatja a revízió előzményeit, munkamódszerét, azt az „Elvi dokumentum”-ot, amely – folyamatosan bővülve – a Szöveggondozó Bizottságnak a munka elméleti szempontjait vagy több igeszakaszt is érintő döntéseit rögzítette, ismerteti a bibliai héber nevek átírása terén hozott lényeges változtatásokat, majd az Ószövetségben végrehajtott egyéb módosítások legfőbb típusait mutatja be, sok-sok példával illusztrálva azokat. A kötet legterjedelmesebb, V. fejezetét az egyes bibliai igehelyek módosításának az indoklása alkotja, a bibliai könyvek kanonikus sorrendjén haladva végig a teljes Ószövetségen. A szerző itt azokat az eseteket közli, ahol a revízió nem csak nyomdatechnikai vagy stiláris változtatásokat hozott, hanem a módosítások hátterében szövegkritikai, exegetikai, valamint a fordítás konzisztenciáját érintő javítások állnak. A tömör, közérthető magyarázatok gyakran térnek ki más fordítási lehetőségekre is, valamint ismertetik a fontosabb referencia-fordítások és a szakirodalom megoldásait is. A szép kiállású, igényes kötetet szeretettel ajánljuk mindazoknak, akik a protestáns Újfordítású Biblián keresztül Isten Igéjének minél jobb megértésére törekszenek. A művet nem csak bibliatudósok, lelkészek, történészek, nyelvészek és kommentárírók forgathatják haszonnal, hanem – kézi kommentárként használva – a bibliai szöveg laikus, de tudományos érdeklődésű olvasói is.
Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Szemináriumi meghívó

2017, május 4 - 16:26
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Egyháztörténeti Tanszéke, az Európai Integrációs Szemináriuma keretében Juraj Chmiel Csehország magyarországi nagykövete "A cseh-magyar kapcsolatok jövője, különös tekintettel a visegrádi 4-ek együttműködésére" címmel angol nyelvű szemináriumi előadást tart az Erdős József teremben 2017. május 11-én, csütörtökön 13.30-kor. Az előadásra a szeminaristákat és minden érdeklődő hallgatót szeretettel várnak!   Plakát
Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Konferencia meghívó

2017, május 2 - 18:34
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Újszövetségi Tanszék - Patmosz kutatóintézete szeretettel hív és vár minden érdeklődőt 2017. május 5-én "Az ókori keresztyén világ (IV.): Az újszövetségi eszkatológia szimbólumvilága" című nemzetközi konferenciára. Program
Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Tanár–diák mérkőzések a DRHE-n a magyar sport napja (május 6.) alkalmából

2017, április 30 - 12:25
142 éve, május 6-án rendezte meg a Magyar Athletikai Club Budapesten a kontinens első szabadtéri sportversenyét. Ennek emlékére a magyar kormány határozata alapján ezen a napon tartják a MAGYAR SPORT NAPJÁT.   A Testnevelési Tanszék három sportágban (labdarúgás, röplabda, kosárlabda) tanár–diák mérkőzéseket szervez. A diákcsapatok jelentkezést Kicska Lászlónál, a DRHE Kulturális és Sport Bizottság elnökénél valamint Dr. Pinczés Tamás tanszékvezetőnél lehet.   Dr. Pinczés Tamás Testnevelési tanszékvezető, adjunktus
Kategóriák: Kultúra, Debrecen


Névnap

2017, május 26 - 10:54, Fülöp,Evelin

e-Magyarország pont

E-magyarország pont: 655

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen

by Dr. Radut.