Ugrás a navigációra

DRHE

Feliratkozás DRHE hírcsatorna csatornájára
DRHE Hírek
Frissítve: 53 perc 20 másodperc

Pályázatokat véleményezett a MÉB

2017, március 24 - 11:05
Egyetemünk Minőségbiztosítási és Értékelési Bizottsága március 23-án megtartott ülésén véleményezte a beérkezett oktatói és vezetői pályázatokat. Az Idegen Nyelvi Tanszékre kiírt főiskolai tanári álláshelyre egy pályázat érkezett be, dr. Gaál-Szabó Péter főiskolai docenstől. A bizottság a pályázatot támogatólag terjesztette tovább a Szenátus elé. A főtitkári tisztségre szintén egy pályázat érkezett, ezt dr. Vojtkó-Pék Ildikó, hivatalban lévő főtitkár nyújtotta be. A bizottság ezt a pályázatot is támogatta. A rektori tisztségre intézményünk két egyetemi tanára, dr. Fazakas Sándor, a Doktori Iskola vezetője, és dr. Kustár Zoltán, általános rektorhelyettes nyújtotta be pályázatát. A Minőségbiztosítási és Értékelési Bizottsága mindkét pályázatot érvényesnek minősítette. Mint ismeretes, a fenti pályázatokról egyetemünk Szenátusa a március 28-ai ülésén hozza majd meg a döntését.
Kategóriák: Kultúra, Debrecen

SCIENTIA AC EDUCATIO Konferencia

2017, március 24 - 11:02
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2017. április 5-én 9 órától tudományos konferenciát rendez, melynek keretein belül az egyetem 28-as tantermét Arany János teremmé avatja. A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk.   Meghívó
Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Szakmai beszámoló a Teológus Tavasz Konferenciáról

2017, március 22 - 22:02
  Szakmai beszámoló a Teológus Tavasz Konferenciáról   A Teológus Tavasz Konferencia a Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának közös rendezvénye, melynek főszervezője az egyetem Doktorandusz Önkormányzata. A konferencia célja, hogy a reformáció félévezredes évfordulója évében a fiatal generáció méltóképpen emlékezzen meg a reformáció máig ható következményeiről, üzenetéről. A konferencia megvalósulását a Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány 700 ezer forinttal támogatta. A konferencia alcíme: „Újuljatok meg lelketekben és elmétekben” (Ef 4,23) Az egyház megújulása a reformációra emlékezve. Az emlékezésnek célja a jövő építése is. A doktori képzés célja túl a tudományos ismeretek bővítésén valami újnak a prezentálása: új kutatási eredmény felmutatása vagy a réginek új szempontból való megközelítése, esetleg újraértékelése. A konferencián a reformációval és a megújulással kapcsolatos előadások hangoztak el. Személyek reformtevékenysége, korszakok fordulópontot jelentő eredményeinek kiértékelése, tradíciók átértékelése. Igehirdetők korszakalkotó tevékenysége, gyakorlati teológiai újítások. Paradigmaváltások a jogban, politikában, közgazdaság területén. Új szemléletek a neveléstudományban, pszichológiában. Megújulni sokféleképpen lehet, igazán Krisztusban érdemes, ezért választottuk az efézusi levélből származó idézetet a konferencia vezérigéjévé. A konferencia megnyitóján először dr. Bölcskei Gusztáv, az egyetem rektora köszöntötte a résztvevőket, beszédében utalt a reformáció jelentőségére, amely a hagyományokat nem elvetette, hanem megvizsgálta, átértékelte. Dr. Hodossy-Takács Előd, a Doktorok Kollégiumának főtitkára beszámolt arról a kezdeményezésről, hogy a Kollégiumon belül a tagjelölti státuszt létre akarják hozni a doktoranduszok számára, és ezt az állami képzésben lévők felé is nyitottá teszik. Az egyetem Doktori Iskolájának vezetője, dr. Fazakas Sándor egy Ady Endrétől származó idézettel köszöntötte a konferencia résztvevőit, melynek mondanivalója a ma ifjúságára is érvényes, akik akkor járnak jó úton, ha a tanulás, a kutatás és a dolgozás útját választják szemben az ifjúsági mozgalmakkal, még ha ez nem is olyan látványos, népszerűnek tűnő, de hasznos és eredményes. A konferencia résztvevőit Zila Gábor, az RKK titkárságvezetője a következő igével köszöntötte: „Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek” (ApCsel 20,28) Kiemelte, hogy a hívő tudósok – akikre a szellemi őrállói tiszt bízatott – az emberek, intézmények, egyházak és a nemzet javát az Isten előtti számadás felelősségével szolgálják. Az RKK célja olyan események létrejöttének segítése, melyek a múlt gyökeréből táplálkozva kívánnak előre tekinteni és új gondolatokat megfogalmazni. Ezért kapott támogatást a konferencia, mely jó lehetőség arra is, hogy egymás tudásából egy új nézőpont megismerésére jutva, kellő alázattal kutatásainkban is eljuthassunk a megújulásra. A megnyitót követően két plenáris előadás hangzott el. Dr. Hörcsik Richárd, az egyetem Egyháztörténeti Tanszékének tanszékvezetője „1517-2017. A reformáció hatása napjainkban” címmel, Dr. Pusztai Gabriella, a Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola vezetője, a Neveléstudományok Intézetének oktatója „A társadalmi mobilitás egy rejtőzködő mozgatórugója” címmel tartott előadást. A kétnapos konferencia első napján négy szekcióban több, mint 30 előadás hangzott el. A konferencia ökumenikus nyitottsága megmutatkozott abban, hogy reformátusok mellett evangélikusok, baptisták és katolikusok is jelentkeztek előadóként és résztvevőként. A résztvevők az ország minden részéből, valamint Felvidékről, Partiumból és Erdélyből érkeztek, nemcsak a vallás, ill. hittudomány területéről, hanem bölcsész, természettudományi és műszaki területről is voltak érdeklődők. A konferencia másodnapján, az un. reformációs körséta programjában Debrecen reformációhoz fűződő emlékhelyeinek megtekintése szerepelt. A körsétát dr. Baráth Béla Levente, az egyetem Tudományos és Művészeti Bizottságának elnöke vezette. Az emlékhelyek között szerepelt a Kollégium épülete, a Nagytemplom, az Emlékkert, a Líciumfa, a Kistemplom és a Szabó Magda emlékszoba. Ez utóbbi a Kollégium Dóczy Gimnáziumában található, amely a napokban a Gulag-vándorkiállításnak is helyet ad, így ezt a kiállítást is volt alkalmuk megtekinteni a résztvevőknek. Az elhangzott előadásokból konferenciakötetet készül.   Debrecen, 2017. március 14. Peleskey Miklós Péter DÖK elnök, DRHE        
Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Kárpát-medencei Protestáns Teológus Találkozó

2017, március 22 - 09:27
A DRHE Hallgatói Önkormányzata szeretettel vár minden kedves érdeklődőt a ”Kárpát-medencei Protestáns Teológus Találkozó” című rendezvényére, melynek időpontja: 2017. március 24-26. Megnyitó helyszíne: Díszterem. A részletes program megtekinthető itt!
Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Versmondó verseny

2017, március 21 - 13:49
A Magyar nyelvi és irodalmi tanszék versmondó versenyt hirdet a Debreceni Református Hittudományi Egyetem hallgatói számára.

A résztvevőknek egy szabadon választott művet kell előadni.

A verseny időpontja: 2017. április 3. 16:20 óra
A verseny helyszíne: 237. terem

Nevezési határidő: 2017. március 31.
Jelentkezni a tanszék tanárainál lehet a 228., illetve Németi Balázs oktatásszervezőnél a 224. szobában.

  Plakát
Kategóriák: Kultúra, Debrecen

„Az Ószövetség és a Reformáció” – tudományos konferencia

2017, március 20 - 13:04
A DRHE Ószövetségi Tanszéke minden érdeklődőt szeretettel vár „Az Ószövetség és a Reformáció” című tudományos konferenciára 2017. április 11–12-én. Helyszín: DRHE, Szenczi Molnár Albert terem (I/112)
Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Intézményi közéleti ösztöndíj pályázati felhívás

2017, március 19 - 16:06
A DRHE Diákjóléti Bizottsága közéleti ösztöndíj pályázatot hirdet a tantervi követelményeken túlmutató szakmai és közéleti tevékenységet végző hallgató részére. A pályázat benyújtási határideje: 2017. március 31. 12 óra (HÖK Iroda - I/124.) Intézményi közéleti ösztöndíj pályázati felhívás
Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Intézményi szakmai, tudományos és sport ösztöndíj pályázati felhívás

2017, március 19 - 16:00
A DRHE Diákjóléti Bizottsága intézményi szakmai, tudományos és sport ösztöndíj pályázatot hirdet a tantervi követelményeken túlmutató (ld: köztársasági ösztöndíj pályázati lap!) tevékenységet végző hallgató részére. A pályázat benyújtási határiideje: 2017. március 31. 12 óra (HÖK Iroda - I/124.) Intézményi szakmai, tudományos, sport ösztöndíj pályázati felhívás
Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Kiejtési verseny

2017, március 9 - 15:22
Tisztelt Hallgatók!   A DRHE Idegen Nyelvi Tanszéke   IDEGEN NYELVI KIEJTÉSI VERSENYT hirdet ANGOL és NÉMET NYELVBŐL.   A verseny időpontja 2017. március 30. (csütörtök) 16.30-18.00. A verseny helye: 135. és 136. terem.   A versenyzők két (egyenként 1200-1500 karakter hosszúságú) szöveget a jelentkezéskor megkapnak, amelyekből egyet előzetesen kiválasztanak, és a versenyen felolvasnak. A zsűri az idegen nyelven történő felolvasás minőségét értékeli. A verseny első, második és harmadik helyezettje értékes könyvjutalomban részesül.   A versenyre jelentkezni – a nyelv megjelölésével – 2017. március 28-án (kedd) 12 óráig lehet a 224. szobában Németi Balázs, oktatásszervezőnél (a verseny anyagául szolgáló szövegeket is tőle lehet elkérni).   A jelentkezőknek sikeres felkészülést kívánunk: Idegen Nyelvi Tanszék
Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Romológia Tanszék pályázati eredmény

2017, március 9 - 09:45
Romológia Tanszékünk által 2016 szeptemberében A hazai cigányság a 21. században - hagyományok, hagyományőrzés, hiedelmek, hitvilág

címmel meghirdetett pályázatunk I. helyezettei,közös pályamunkával: 

Maszlag Fanni, a Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium (Debrecen) diákja és Virág Ádám az Evangélikus Roma Szakkollégium (Nyíregyháza) hallgatója.

Dolgozatuk címe: Roma nő, híd a tradíció és a munka világa között

Gratulálunk a nyerteseknek!   Ünnepélyes eredményhirdetésre és díjátadásra 2017. ápr. 5-én kerül sor a DRHE Scientia ac Educatio konferencián.
Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Teológus Tavasz

2017, március 8 - 10:31
A konferencia alcíme: "Újuljatok meg lelketekben és elmétekben" (Ef 4,23) Az egyház megújulása a reformációra emlékezve. Ezen a nemzetközi konferencián a doktorandusz hallgatók mellett nem régen doktorált kutatók és TDK-s hallgatók is előadnak. A konferencia célja, hogy a jubileumi évben a fiatal generáció is méltóképpen emlékezzen meg a reformáció máig ható következményeiről, üzenetéről. Olyan előadások hangoznak el, amelyek a reformáció öröksége kapcsán friss és új kutatási eredmények.   Meghívó Szekciók
Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Debrecen, a reformáció városa - műsoron a Duna Televízióban

2017, március 3 - 17:56
2017. március 5-én, vasárnap reggel 8.50-kor műsorára tűzi a Duna Televízió a Debreceni Református Hittudományi Egyetem által készíttetett, "Debrecen, a reformáció" városa című rövidfilmet.   A kisfilm öt és fél percben mutatja be a reformáció történetét Debrecenben a 16. századi kezdetektől a napjainkig, felidézve az országos, sőt nemzetközi kisugárzású debreceni egyházi élet legfontosabb mozzanatait: a helvét reformáció elterjedésének legendás történetétől a Kollégium-, az ispotály- és a nyomdaalapításon át a nagytemplomi trónfosztásig és a pápalátogatásig. A film a Genfből induló és Wittenbergbe érkező, s közben Debrecent is érintő vándorkamion, s egyben a nemzetközi programsorozat bemutatkozó filmje is, amely az érdeklődők számára a magyar mellett német és angol nyelven is elérhető DVD-n , mellyel kapcsolatban bővebb felvilágosítás az Egyetem Rektori Hivatalában kérhető. 
Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Komplex Instrukciós Program - Felnőttképzési szakmai nap

2017, március 1 - 08:59
Dr. habil K. Nagy Emese, a Prima Primissima díjas Hejőkeresztúri Általános Iskola igazgatója, a Miskolci és az Eszterházy Károly Egyetem docense 2017. február 25-én, szombaton öt órás továbbképzést tartott a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen a Felnőttképzési Központ szervezésében.   A szakmai napon az előadó a Komplex Instrukciós Programot mutatta be. A módszer az amerikai Stanford Egyetem által kifejlesztett Complex Instruction programnak a hazai adaptációja, amit a hejőkeresztúri iskola szakemberei dolgoztak ki és vezettek be elsőként Magyarországon. A Komplex Instrukciós Program olyan - tudásban és szocializációban -  heterogén tanulói összetételt feltételező, csoportmunkán alapuló eljárás, ami eredményesen alkalmazható minden gyermek iskolai sikerességének megalapozásában. A módszer célja, hogy minden tanuló tudásszintje emelkedjen, és mindenkinek része legyen sikerélményben az osztálymunka során. A téma iránti igényt és érdeklődést jelzi, hogy Budapestről és további hét megyéből (Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg) 103 pedagógus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus, pszichológus és pedagógiai szaktanácsadó jelentkezett be a kreditpontos továbbképzésre. Az összesen 25 település 54 intézményéből érkezett résztvevők között jelentős számban ott találjuk az egyházi fenntartású intézmények képviselőit is (17 fő református, 6 fő katolikus). A résztvevők a továbbképzés elvégzéséről tanúsítványt kaptak.  
Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Bioetikai konferencia

2017, március 1 - 08:46

 "Mielőtt megformáltalak az anyaméhben" (Jer 1,5) címmel bioetikai konferenciát tart a MEÖT Szociáletikai Bizottsága és az MRE Doktorok Kollégiuma Rendszeres Teológiai Szekciója a reprodukciós medicina tárgyában 2017. március 3-án a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektori üléstermében.

Az Európai Protestáns Egyházak Közössége (CPCE/GEKE) Etikai Szakbizottságának gondozásában újabb bioetikai tájékoztatási anyag készül “Before I Formed You in the Womb…” (Jer. 1:5): A Guide to the Ethics of Reproductive Medicine from the Council of the Community of Protestant Churches in Europe (CPCE) címen. A munkaanyag a tagegyházaknak megküldése kerül véleményezés végett a 2018-as Baseli Nagygyűlést megelőzően. Ott kerül végleges formában elfogadásra a szöveg.

A konferencia célja a dokumentum véleményezése teológusok és további szakemberek bevonásával, tanulmánykötet kiadása a GEKE dokumentum magyar fordításával és a reflexiókkal.

Program:

10,00 Köszöntés, megnyitás  - Fazakas Sándor/Fischl Vilmos

10,05 Einführung in die neue Orientierungshilfe der GEKE - Ulrich H.J. Körtner
10,45 Diszkusszió 
11,00 Teológiai megjegyzések a „természet” morális fogalmához - Béres Tamás
11,20 “A mag sarjad és nő, az ember pedig nem tudja, hogyan” (Mk 4,27) A beültetés előtti kiválasztás kritériumainak margójára. Hogyan és ki válasszon? - Kodácsy Tamás
11,40 A még meg nem született emberi lény életének és méltóságának tisztelete - Hámori Antal
12,00 Diszkusszió 

 

12,30 Ebéd 

 

13,30 In vitro és in vivo életvédelem a büntetőjogban - Filo Mihály
13,50 Fejlesztés és új eugenika. Beteg-e, aki nem beteg? - Orosz Gábor Viktor
14,10 Diszkusszió 
14,50 A hálószobából a laboratóriumba. Az inszemináció és az in vitro megtermékenyítés előfeltételei, következményei és hatásai a házasság és szexualitás etikájára nézve - Kovács Krisztián
15,00 A béranyaság helyzete Romániában - Visky S. Béla
15,20 Az egyház útmutatásának keretei - Borsi Attila
15,40 Diszkusszió 
16,00 Összegzés, záró gondolatok - Fazakas Sándor

dc-20170303-plakat1-web.pdf dc-20170303-plakat2-web.pdf
Kategóriák: Kultúra, Debrecen


Névnap

2017, március 29 - 02:47, Aguszta

e-Magyarország pont

E-magyarország pont: 655

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen

by Dr. Radut.