Ugrás a navigációra

DRHE

Feliratkozás DRHE hírcsatorna csatornájára
DRHE Hírek
Frissítve: 2 óra 38 perc

Szakirányú továbbképzések

2017, július 21 - 09:59

A DRHE Felnőttképzési Központja várja a jelentkezőket szakirányú továbbképzéseire Biblioterápia, Család- és gyermekvédelem, Drámapedagógia, Fejlesztőpedagógus, Múzeumpedagógia, Pedagógus szakvizsga, Rendezvényszervező, Roma társadalomismeret, Szabadidősport-szervező és Szocioterápia szakterületen.


A képzések költsége: 100.000 Ft képzési költség + 8.000 Ft regisztrációs díj/ félév. 
Jelentkezés határidő: 2017. augusztus 22.
Érdeklődni lehet: DRHE Felnőttképzési Központ, 4026 Debrecen, Kálvin tér 16. fsz. 30.
+36-52-518560, +36-52-5180562, felnottkepzesdrhe [dot] hu
 

Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Magyar tábor Moldvában

2017, július 15 - 15:40

Messze-messze, az ezeréves határon is túl, a Szeret folyó túlpartján zöldellő dombok között bújik meg egy kicsi falu, Lábnyik (Vladnic). Csángók laknak itt, akik Mária Terézia politikája következtében 300 évvel ezelőtt elvesztették a hazájukat, és akik az utóbbi évtizedek politikája következtében majdnem teljesen elvesztették az anyanyelvüket is. Ide érkezett meg 2017. július 2-án hat tanító szakos hallgató: Hegedűs Dóra, Jenei Timea, Páll Regina, Szentesi Anna, Víg-Kiss Ilona, Volosinovszki Marianna, valamint két oktató, Kedvesné dr. Herczegh Mária és Csákberényi-Nagy Miklósné dr., hogy magyar nyelvi tábort tartson az ottani gyerekeknek. Minden nap énekléssel kezdődött, majd olvasással, néptánccal és kézműveskedéssel folytatódott. Július 9-én a csoport tagjai fáradtan, de jó érzésekkel telve értek haza: sok-sok szeretetet kaptak.

 

Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Jubileumi diploma

2017, július 13 - 08:14
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem jubileumi diplomát ajánl fel a Tisza István Egyetemen, illetve a Debreceni Református Theológiai Akadémián 50, 60, 65, 70 éve végzetteknek (első lelkészképesítő vizsga). Kérjük, aki elfogadja az Egyetem felajánlását, a honlapon megtalálható formanyomtatványon (http://www.drhe.hu/jubileumi-diplomasoknak), írásban jelezze 2017. augusztus 25-ig a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Rektori Hivatalában (4026 Debrecen, Kálvin tér 16.).  A visszajelzésnek tartalmaznia kell: a jelentkezési lapot és az ott megjelölt mellékleteket. A jubileumi diplomák átadására 2017. szeptember 30-án, szombaton 11 órakor a Debreceni Református Kollégium Oratóriumában ünnepélyes keretek között kerül sor.
Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Megjelent a Studia. Debreceni Teológiai Tanulmányok folyóirat 2017/1-es száma

2017, július 4 - 21:27
Lectori Salutem!   2017 az ünneplések jegyében zajlik a magyar református felsőoktatásban és természetesen Egyházunkban is. A reformáció 500. és a Magyar Református Egyház születésének 450. évében a DRHE aktívan hozzájárul a jubileumi év tiszántúli rendezvényeihez, kiállításokat szervez és támogat országszerte, filmforgatást biztosított, konferenciákat tart, fogadja a nemzetközi tanácskozássá bővített Doktorok Kollégiuma nyári ülését, és sok más kisebb-nagyobb programot fogad be, kezdeményezéseket karol fel, támogat. Kicsit nagyobb a figyelem, több az illusztris vendég, de mindezek árnyékában mégis talán az a legfontosabb, hogy a mindennapi egyetemi élet nyugodt keretek között, szakmai értékeket felmutatva haladjon. Az előkészületek alatt feltűnésmentesen eltelt három esztendő, és a Studiához kapcsolódó felelős szerkesztői megbízás, a többi, rektori ciklusokhoz kapcsolódó feladatkörrel együtt, a nyáron lejár.   A Studia egyetemi folyóirat, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem teológiai szakfolyóirata. Szerkesztőként az elmúlt években munkámat igyekeztem egyszerűen, ebből a kategóriából következően végezni. Egy egyetemi lap véleményem szerint más szerkesztési elveket kell, hogy kövessen, mint egy tudományterület művelésére szakosodott folyóirat. Ami közös a két típusú publikációs felületben, az a szakmai igényesség, a tudományos eredmények közvetítésének feladata. Ugyanakkor a DRHE folyóirata csak akkor tölti be hitelesen feladatát, ha komolyan veszi: egyszer az utókor az itt közöltek alapján a mi korszakunkról fog kritikus ítéletet mondani.   A mi egyetemünk alapítása óta eltelt majd’ öt évszázad, és az intézménytörténet adatsorai vaskos köteteket töltenek meg. Számunkra természetes, hogy minden korszaknak voltak erősségei és gyengeségei - a Studia pedig tükör, amiben jelenkori arcunk kontúrja sejlik fel. Büszkék lehetünk rá? Majd eldönti az utókor, hogy méltók voltunk-e elődeinkhez, és az is kiderül egyszer, tudtunk-e példát mutatni az utánunk jövő nemzedéknek. A Studia esetében ebből az következik, hogy nem elég naprakész tanulmányokat közölni, dokumentálnunk is kell, fontos teret adni alkalmi előadások szerkesztett szövegének és szárnypróbálgató fiataloknak, de esetenként szubjektív írásoknak is. Ezért indítottunk külön rovatokat, közöltünk kritikákat, és mint jelen számunkban is: vitákat. Mert disputálni Debrecenben is, a Kollégiumban is, legféltettebb kincseinkről is kell.   Egyetemi szaklap vagyunk - teológiai folyóiratot adunk Olvasóink kezébe. Tesszük ezt tisztelettel, a jubileumi évben.    Hodossy-Takács Előd   Leköszönő felelős szerkesztő  

Tartalomjegyzék

Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Doktoravató közgyűlést tartott a Debreceni Református Hittudományi Egyetem

2017, július 3 - 10:52

A Debreceni Református Kollégium Oratóriumában 2017. június 29-én, kora délután megtartott ünnepélyes alkalmon négy doktori és három habilitációs oklevél átadására került sor. A doktoravató közgyűlést megelőző istentiszteleten Máté Evangéliuma 25,14–21. alapján dr. Fekete Károly végezte az igehirdetés szolgálatát. A nagy létszámú alkalmi gyülekezet tagjaihoz intézett beszédében a tiszántúli egyházkerület püspöke a „tálentumos emberek” sajátos élethelyzetére és felelősségére mutatott rá. A közgyűlés első felében hittudományi PhD oklevelet vettek át, – neveik abc rendje szerint haladva – Bátoriné Misák Marianna, Petró László, Pótor Áron református lelkipásztorok és Szathmári Emília teológiai mesterdiplomával is rendelkező középiskolai tanár.

Az oklevelek átadása során előbb az egyetem doktori iskolájának vezetője dr. Fazakas Sándor tett jelentést a PhD fokozatot szerzettek sikeres doktori eljárásáról és az ezt megerősítő határozatokról. Ezt követően az új doktorok témavezetői – dr. Baráth Béla Levente, dr. Gaál Botond és dr. Hörcsik Richárd professzorok – laudációi hangzottak el. A tanulmányi pályákra és doktori dolgozatban bemutatott eredményekre koncentráló beszédek alapján több, különböző irányból jövő és eltérő egyházi szolgálati területeken munkálkodó, de választott tárgykörüket egyaránt elmélyülten vizsgáló teológusok portréi bontakoztak ki. E rövid beszámolóban mindebből leginkább a megvédett értekezések címét célszerű felidézni: Bátoriné Misák Marianna „Zsarnói Zsarnay Lajos élete és munkássága”, Petró László „Emlékezés és reménység között. Múlt, jelen és jövő dinamikus egysége az úrvacsorában”, Pótor Áron „Czeglédy Sándor teológiai munkásságának alapvonásai”, Szathmári Emília „Közegyházi életünk sodrában - Koncz Sándor életműve a 20. század történeti és egyháztörténeti viszonyainak tükrében”. A doktori fogadalmat az egyetem rektora, dr. Bölcskei Gusztáv vette ki, majd a díszoklevelek átadása és a doktori tanács tagjaival történő hagyományos kézfogás következett. Az avatás zárásaként mind a négy új doktor, személyes és teológiai üzeneteket tartalmazó köszöntő beszédet tartott.

A közgyűlés második napirendi pontja, habilitációs oklevelek átadása volt. Ennek során dr. Siba Balázs a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszékének egyetemi adjunktusa, dr. Orosz Gábor Béla az Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológiai Tanszékének egyetemi docense, és dr. Visky Sándor Béla a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Rendszeres Teológiai Tanszékének adjunktusa vették át a sikeres habilitációs eljárást igazoló díszokleveleket. Habitus vizsgálatból, a habilitációs értekezés benyújtásából, bírálatából, szigorlatból, magyar és idegen nyelvű egyetemi és tudományos előadásokból álló hosszabb szakmai vizsgálati eljárásból, esetükben is leginkább habilitációs értekezések címet idézhetjük fel. Dr. Siba Balázs „Két világban otthon – Gyakorlati pasztorálteológia. A református lelkészi hivatás vizsgálata interjúk tükrében”, dr. Orosz Gábor Béla „A keresztény identitás esztétikai és etikai vonatkozásai a neuroenhancement, az esztétikai sebészet és az anti-aging világában”, dr Visky Sándor Béla „A filozófia keresztje. A megbocsátás problémája Vladimir Jankélévitch morálfilozófiájában” Miután a habilitált doktorok szintén lélekemelő rövid köszönőbeszédeket tartottak, a közgyűlést a rektor zárszavai rekesztették be. Az esemény ünnepélyességét a közös gyülekezeti éneklésen túl, a Johann Sebastian Bach által komponált „Er segnet, die den Herrn fürchten” kezdetű ária előadása fokozta, melyet a Sárosi Dániel (orgona), Herczegfalvi Zoltán (hegedű), Zsom Melinda (ének) trió szólaltatott meg.

Bellyei
Kategóriák: Kultúra, Debrecen


Névnap

2017, július 25 - 22:09, Kristóf,Jakab

e-Magyarország pont

E-magyarország pont: 655

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen

by Dr. Radut.