Ugrás a navigációra

A hónap régi könyve

Oláh Róbert képe

2013. október

Nyomtatóbarát változatSend by emailPDF változat

A (félig) Laubani Biblia

 

A protestáns bibliafordítások egyik érdekes példája az úgynevezett „Laubani Biblia”. Címlapja szerint 1754-ben jelent meg a mai Lengyelországban található Lubanban, „Schill Miklós betűivel”. Érdekessége, hogy csak az első 976. oldala készülhetett Lubanban, a kötet második fele (977-1536. oldalak) a több száz kilométerre lévő sziléziai Jaworban készült. A költözés oka az időközben kirobbant hétéves háború (1756-1763) lehetett, amely nem kedvezett a békés munkának. Története hasonló a Váradon kezdett, majd a török ostrom miatt Kolozsvárott bevégzett Váradi Bibliához, vagy a Komáromi Csipkés György Bibliájához, amely rézmetszetes címlapja a rajta olvasható évszám tanúsága szerint már 1685-ben készen volt, ám maga a nyomtatás csak negyedszázados késéssel fejeződött be.

 

A Károlyi Gáspárét követő Laubani Biblia fordítása szeniczei Bárány György tolnai evangélikus esperes és fia, a dunántúli evangélikus püspök, Bárány János, valamint Sartorius (Szabó) János nemescsói evangélikus lelkész műve volt. A Szentírás szövege mellett gazdag jegyzetanyagot olvashatunk.

 

A könyvtestet jó állapotban megmaradt, a Bibliával egyidős kapcsos bőrkötés takarja. Metszését festékkel márványozták, a kötéstáblák szélein ízléses, geometrikus és ornamentikus-kagylós görgetővel nyomott díszítés fut körbe. Valamikor a 19. század végén kerülhetett a Nagykönyvtárba.

 

A Biblia az értelmezést segítő rézmetszetes térképeket is tartalmaz. Címlapjával szemben szintén aprólékosan kidolgozott rézmetszetes illusztráción elevenedik meg a Jelenések Könyve 1:12-16 jól ismert szövege:

 

„Megfordulék azért, hogy lássam a szót, a mely velem beszéle; megfordulván pedig, láték hét arany gyertyatartót;      

És a hét gyertyatartó között hasonlót az ember Fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve.

Az ő feje pedig és a haja fehér vala, mint a fehér gyapjú, mint a hó; és a szemei olyanok, mint a tűzláng;

És a lábai hasonlók valának az izzó fényű érczhez, mintha kemenczében tüzesedtek volna meg; a szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása.        

Vala pedig a jobb kezében hét csillag; és a szájából kétélű éles kard jő vala ki; és az ő orczája, mint a nap a mikor fénylik az ő erejében.”

 

(Készült Ősz Attila fotóival.)

 

 

OldalakNévnap

2014, december 23 - 01:34, Viktória

e-Magyarország pont

E-magyarország pont: 655

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen

by Dr. Radut.