Leírás: C:\Users\Győri Tibor\Dropbox\193.6.175.39\MVT\logo.jpg

 

 

 

Vallástudomány
Magyarországon

Programok

Konferenciák

IAHR

EASR

Kiadványok

 

 

 

 

Üdvözöljük a Magyar Vallástudományi Társaság honlapján!

 

Tisztelt Kollégák!

Értesítjük, hogy a Magyar Vallástudományi Társaság  éves közgyűlését 2018. október 26-án, pénteken 17.00 órai kezdettel tartja

Károli Gáspár Református Egyetemen,
Budapest, 1088 Reviczky utca 4. A közgyűlés napirendje:

 1. A közgyűlés elnökének, közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tagnak  megválasztása valamint a határozatképesség megállapítása. Ezek után kerül sor a napirendi pontok elfogadására.

 2. Az elnök köszöntése és tájékoztatása a társaság előző évi működéséről és a jövő évi  programokról (jogi, helyzet, konferenciák, közhasznúság, pályázatok stb.)

3. A főtitkár beszámolója (Vallástudományi Könyvtár, Vallástudományi tanulmányok, EASR és IAHR helyzete,  Tartui 2019 EASR konf. új tagok bemutatása és felvétele, egyéb tervek)

4. A kincstárnok beszámolója a Társaság működéséről, tájékoztatás a folyó évről és az
         4.1. A 2019-as költségvetés kialakítása és jóváhagyása.
         4.2. EASR és IAHR tagdíjfizetési kötelezettségek
         4.3. jelentés a MVT tagdíjbefizetéseiről

5.  A Számviteli bizottság beszámolója
6. Választás, elnök, alelnök
7. Egyéb


Kérjük, hogy a közgyűlésen a Tag szíveskedjen részt venni, vagy akadályoztatása esetén meghatalmazottja útján magát képviseltetni. Amennyiben a közgyűlés  határozatképtelen; megismétlésre 2018. október 26-án 17.15-kor kerül sor. Ez a közgyűlés a tagok létszámára tekintet nélkül  határozatképes.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a közgyűlésen is be lehet  fizetni a tagdíjat (rendes tag 3000 ft; diák 1000ft).  Tisztelettel kérjük a fizetési elmaradást mutató  tagokat, hogy Dr. Szilágyi Zsolt kincstárnokunknál ezt rendezzék.

 MVT elnöksége

 Budapest, 2018. október

KÉREM JELEZZEN VISSZA, HOGY MEGKAPTA EZT AZ EMAILT ÉS FELTÉTELENÜL JUTASSA EL TAGTÁRSAINAK HA ISMERI AZOK CÍMÉT!                KÖSZÖNJÜK! 

"Aki csak egy vallást ismer, egyet sem ismer"

Introduction to the Science of Religion (1873)

               Max Müller

Vallások - linkek

Afrikai vallások

Buddhizmus

Hinduizmus

Iszlám

Judaizmus

Keresztyénség

Konfucianizmus

Taoizmus

Sámánizmus

Sintoizmus

Ókori vallások

Új vallási mozgalmak

Vallásfilozófia

 Látogatók száma: Leírás: free hit counter

Részletes statisztika

Copyright (c) Magyar Vallástudományi Társaság - 2007