Leírás: C:\Users\Győri Tibor\Dropbox\193.6.175.39\MVT\logo.jpg

 

 

 

Vallástudomány
Magyarországon

Programok

Konferenciák

IAHR

EASR

Kiadványok

 

 

 

 

Konferenciák

·          

A Magyar Vallástudományi Társaság

A Károli Gáspár Református Egyetemmel közös szervezésben

meghirdeti eves konferenciáját, melynek témája:

Vallási üldözés

Szekcióbeosztás

Időpont: 2018. október 26., péntek Helyszín: Károli Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, 1088
Budapest. Reviczky utca 4.

A Vallási üldözés témafelvetés egyfelől a jelenkori világpolitikai jelenségekre, így a kereszténység üldözésének mozgatórugóira is irányul, másfelől azonban mélyebbre is kérdez, illetve elméleti kérdéseket is felszínre hoz: Miért kíséri a vallásokat a vallási türelmetlenség és a belőle fakadó üldözés? Van-e ellenszer az ilyen türelmetlenség és üldözés ellen? Miért és mennyire jellemez egyes vallásokat a kizárólagosság igénye? - Kérdésfelvetésünk azonban megfogalmazható történeti oldalról is: Közelebbről mi váltott ki nagy vallási üldözési hullámokat az egyetemes történelem meghatározó korszakaiban? Mennyire színezte át ezeket az üldözéseket a politika és az ideológia? Voltak-e a vallási üldözést kevésbé praktizáló korszakok és régiók a világtörténelemben, és ha igen, miért? Mik a vallási üldözés általánosan jellemző jegyei? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket elemző és megválaszoló, eddig publikálatlan, új kutatási eredményeket tartalmazó előadások rövidleteit várjuk. Az előadások időtartama 20 perc, a rövidletek terjedelme 10-20 sor. Tudományos fokozat nélküli jelentkezők esetén tisztelettel kérünk szakmai önéletrajzot és publikációs jegyzéket is.

Rövidletek leadási ímélcíme: mvassanyi@yahoo.com

Rövidletek leadási határideje. 2018. augusztus 31.

Visszajelzési határidő. 2018. szeptember 15.

Tisztelettel várjuk jelentkezésüket!

MVT vezetősége

Mezei Balázs elnök, Kovács Ábrahám főtitkár, Szilágyi Zsolt alelnök, Vussányi Miklós alelnök

 

 

 

·          

Fides et ratio: Phenomenology and Philosophy of Religion

with special emphasis on the works of St. John Paul II. and St. Edith Stein

 

International conference at Pázmány Péter Catholic University

Budapest, Hungary

September 24-26, 2018

 

PROGRAM

 

September 24, 2018

VENUE

Saint John Paul II Hall, Budapest, Szentkirályi utca 28, 1st floor (see map)

Time

Name

Title

Chair: Anna Jani

1400-1430

Anzelm Szabolcs Szuromi,

O. Praem, Rector of PPKE

The Influence of Edith Stein's  spiritual-philosophy on the "Corner Stones" of Pope John Paul II's spiritual-philosophy concept

1430-1515

Miklós Vető

(Université de Poitiers)

Dieu: être et devenir

 

1515-1600

Rocco Buttiglione

(Pontificia Accademia della Scienze Sociali)

             Der Mut zum Denken

1600-1645

Balázs M. Mezei

(Pázmány Péter Catholic University, Department of Philosophy)

Fides et ratio and Philosophy of Revelation

 

1645-1700 Coffee break

 

September 24, 2018, afternoon Session

VENUE

Sophianum 009, Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1 (see map)

 

1700-1745

Michael Wladika

(International Theological Institute, Trumau)

 ´Doctrina Platonica et Neoplatonica paulatim christianae redduntur`
Paulus und Augustinus in Fides & Ratio §§ 36-41

1745-1830

István Fehér M.

(Eötvös Lorand University, Budapest)

Verstandene Stimmung -- gestimmtes Verstehen. Wandlung des europäischen Menschen­bildes mit Blick auf die phänomenologisch-hermeneutische Fassung der Stimmungen

 

 

Diner (optional)

 

 

September 25, 2018

VENUE

Saint John Paul II Hall, Budapest, Szentkirályi utca 28, 1st floor (see map)

Time

Name

Title

Chair: Péter András Varga

0900-0945

Agnieszka Lekka-Kowalik

(John Paul II Catholic University of Lublin)

 

Who am I? The answer of ratio and the answer of fides

0945-1030

Krisztián Vincze

(Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Theology)

Die Philosophie als „Herrin und Magd der Theologie”– Das Verhältnis von Seinsverständnis und Glaube in Bernhard Weltes Religionsphilosophie

1030-1115

Attila Puskás

(Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Theology)

Der Kontext der Philosophie in der Theologie von Hans Urs von Balthasar

1115-1130

Coffee Break

 

1130-1215

Gergely Bakos, O.F.M.

(Sapientia College of Theology, Budapest)

Cusanus and Phenomenology

1215-1300

Christof Betschart O.C.D.

(Pontificia Facoltà Teologica Teresianum)

Die Christologie als Ausgang der Anthropologie.

Theologische Anthropologie im Anschluss an Fides et ratio

1300-1400

Lunch (optional)

 

Chair: Balázs M. Mezei

1400-1445

 

Beate Beckmann-Zöller

(Katholische Stiftungs-Hochschule München)

Pneuma und Nous. Die Gaben des Heiligen Geistes und die Rationalität

des Menschen bei Edith Stein

1445-1530

Anna Jani

(Pázmány Péter Catholic University, Department of Philosophy)

Der Ursprung der phänomenologischen Annäherung an die Frage nach „Sinn und Möglichkeit einer christlichen Philosophie“ bei Edith Stein

1530-1615

Peter Volek

(Katholische Universität Ruzomberok)

Die Beziehung zwischen Glaube und Vernunft nach Edith Stein

1615-1630

Coffee Break

 

1630-1715

László Gájer

(Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Theology)

19th Century Catholic Political Thinkers and the Question of Faith (Lamennais, Tocqueville, Acton)

1715-1800

Franz-Xaver Heibl

(Institut Papst Benedikt XVI, Regensburg)

Zur "Phänomenologie des Glaubens" im Gespräch mit Bonaventura, Romano Guardini und Joseph Ratzinger

1800-1845

Holger Zaborowski

(Philosophisch-Theologische Hochschule Vallendar)

 Denken – Glauben – Feiern. Annäherungen an die Existenz Gottes

 

1900

Conference Dinner (sponsored by PPKE)

 

 

September 26, 2018

VENUE

Saint John Paul II Hall, Budapest, Szentkirályi utca 28, 1st floor (see map)

Time

Name

Title

Chair: László Gájer

0900-0945

Péter András Varga

(Hungarian Academy of Sciences, Budapest)

Teleology, Faith, and Individual Vocation. Theological Perspectives of Edmund Husserl's Phenomenology During and After the Great War

0945-1030

Grzegorz Holub

(Pontifical University of John Paul II, Cracow)

 

 

Human Enhancement and Religion

1030-1115

Gábor Ambrus

(Charles University, Prague)

 

Faith and Understanding within the Process of Religious Experience: a Hermeneutical Inquiry

1115-1130

Coffee break

 

1130-1215

Ferenc Hörcher

(Hungarian Academy of Sciences, Pázmány Péter Catholic University)

John Paul II on the Responsibility of Artists

1215-1300

Mátyás Szalay

(Instituto de Filosofía Edith Stein, Spain)

Philosophari in Maria - Renewing Philosophy, Philosophical Renewal

1300

Lunch (optional

 

 


 

·          

 

Vallás és politika a mai Ázsiában

 

A PPKE BTK Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport, az MTA Néprajztudományi Intézet és a Magyar Vallástudományi Társaság konferenciája

 

Időpont: 2016. november 26. 9:00–16:00

 

Helyszín: PPKE BTK Sophianum,

1088 Budapest, Mikszáth tér 1. 203-as és 204-es terem

 

Program: Letöltés

 

·          

Vita vallási kérdésekről

·          

o    Vallási magaslesen

Nagyszámú érdeklődő előtt zajlott az a vita, amelyet karunk oktatója, Hoppál Bulcsú Vallástudományi magasles c. könyvének bemutatója kapcsán bontakozott ki. A 2015. november 11-i esemény fő szervezője az NKE Állam- és Társadalomelméleti Intézete és a Magyar Vallástudományi Társaság voltak. A beszélgetésen részt vett és a kötetet bemutatta S. Szabó Péter, a Zsigmond Király Főiskola tanára, a Vallástudományi Szemle főszerkesztője, Schweitzer Gábor, egyetemünk oktatója, és Voigt Vilmos az ELTE nyugalmazott professzora.

A kötet kapcsán egyrészt a vallástudomány módszere került a recenzensek célkeresztjébe. A mai nemzetközi vallástudományi kutatás ugyanis már rég nem csak történelmileg érdeklődik a vallás iránt, hanem a filozófiai, pszichológiai, kognitív, evolucionista, szociológiai nyelvészeti, régészeti elméletek is helyet kaptak benne. A beszélgetés egyik konklúziója az volt, hogy a vallásról tradicionalista módon gondolkozó kutatók bizony kényelmetlenül érezhetik magukat manapság; azok, akik eddig bölcsészettudományként fogták föl a vallásról való tudományos gondolkodást, kénytelen-kelletlen arra a megállapodásra kellett, hogy jussanak, hogy a vallástudomány manapság egyre inkább egy tágan értelmezett társadalomtudományi részdiszciplínára kezd emlékeztetni. A kötet szerzője javaslata szerint a vallástudományi metodológiák azonban föltételeznek egy belső strukturális azonosságot. Ez az, amit a szerző minimum fenomenológiának nevez.

A kötet kapcsán megfogalmazódó vita másik része a kutatás tárgyát érintette. A recenzensek kritikát fogalmaztak meg a tekintetben, hogy bizonyos témák nem tartoznak a klasszikus vallástudományi tematikák közé, míg Hoppál könyvében amellett érvelt, hogy a mai kutatás a legkülönfélébb társadalmi-politikai jelenségeket is a vallási értelmezés keretében tárgyalja.

A bemutatót könnyed beszélgetés zárta kellemes italokkal és ételekkel kísérve.

Forrás: NKE

 

·          

Initiation into the Mysteries

Call for Papers

Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary organises an international conference on the topic of

Initiation into the Mysteries

on 20-21 November 2015

in the Ceremony Hall of the University’s Faculty of Humanities at 4 Reviczky Street, Budapest, Hungary.


The conference is organised by the Faculty’s Research GroupConcepts
and Traditions of Mysticism in the European Tradition. It is the aim of the conference to discuss, with respect to the several different mystical traditions in the European History of Ideas, such core concepts as those of initiation, mystagogy, mystery, religious ecstasy and any further ones historically or logically related to these. Our interest will extend not only to the Christian tradition but to any other (e.g. the Hermetic, the Gnostic or the Neo-Platonic) in which some concept of initiation into the mysteries is relevant. The language of the conference is English. A selection of the conference papers will be published in the new series Collection Károli by L’Harmattan France-Hongrie. The Board of Organisers kindly requests all interested researchers, lecturers and academics to send an abstract of approximately 15 lines, and a CV, to the Conference Coordinator, by 15 May 2015. We are looking forward to your inquiries.

 


Invited Keynote Speakers (to be confirmed):

Professor Dr Mark Edwards (Oxford)

Professor Dr Gerd Van Riel (Leuven)

 

Board of Organisers:

Dr Enikő Sepsi PhD sepsi.eniko@kre.hu

Dr Anikó Daróczy PhD daroczy.aniko@kre.hu

Dr Gábor Kendeffy PhD kendeffy.gabor@kre.hu

Dr Miklós Vassányi PhD vassanyi.miklos@kre.hu

 

Conference Coordinator:

Ms Dóra Tóth, Research and Tendering Assistant of the Dean’s Office toth.dora@kre.hu

 

 

·          

 

HÁZASSÁG ÉS PÁRKAPCSOLAT A VALLÁSI HAGYOMÁNYOKBAN

Tanítás és tapasztalat

 

A Magyar Vallástudományi Társaság, az SZTE Vallástudományi Tanszék

és az MTA-SZTE Vallási Kultúra Kutatócsoport konferenciája

 

2015. május 29-30.

SZTE BTK Kari Konferenciaterem

Szeged, Egyetem u. 2

 

Részletes program: Letöltés

 

·          

 

MEGHÍVÓ

a KRE BTK Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet által szervezett VALLÁS ÉS MŰVÉSZET című konferenciára.

 

HELYSZÍN: Bölcsészettudományi Kar (1088 Budapest, Reviczky utca 4.)

IDŐPONT: 2015. május 8-9. (péntek-szombat)

A megnyitón köszöntőt mond:

Dr. Sepsi Enikő, a KRE BTK dékánja, a Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet vezetője,

Prof. emeritus Fekete György, Kossuth-díjas és Munkácsy Mihály-díjas belsőépítész, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke.

A kétnapos konferencia programjában 10 szekcióban összesen 64 előadás szerepel. A konferencia részletes programja itt<http://www.kre.hu/btk/images/doc/Vallas_es_muveszet_konferencia_program.pdf> érhető el.

A konferencia aktualitását a kulturális fordulatok jegyében zajló művészeti és vallási jelenségek értelmezése során használt alapfogalmak újragondolása adja - úgy, mint a szent, a szakrális vagy a transzcendens.

Előadóink a színház-, az irodalom- és a zenetudomány, a művészettörténet, a filmtörténet, valamint a vallástudomány, a kulturális antropológia, a teológia, a folklorisztika, az esztétika, a nyelv-, a kommunikáció- és médiatudomány, a kortárs művészeti kutatások jeles képviselői.

További információ

Kapcsolattartó:

Boldog Dalma (konferencia-koordinátor)

boldog.dalma@kre.hu

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!·          

Meghívó a Magyar Vallástudományi Társaság éves konferenciájára

Cím: Házasság és párkapcsolat a vallási hagyományokban.
Alcím: Tanítás és tapasztalat
Időpont:
2015. 05.29 (péntek)
Helyszín: SZTE Kari Konferenciaterem (6722 Szeged, Egyetem u. 2.)

A konferenciát szervezik:


Magyar Vallástudományi Társaság
SZTE Vallástudományi Tanszék
SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék
MTA-SZTE Vallási Kultúra Kutatócsoport


A házassággal és tágabb értelemben a párkapcsolatról minden jelentős vallási hagyomány rendelkezik tanítással. A tanítások a férfi és nő identitásának, rendeltetésének, a közöttük létrejövő kapcsolat lényegének és szabályainak meghatározásával foglalkoznak. A vallástörténet során ez a tanítás számos változáson ment át, az értelmezések és újraértelmezések sokasága figyelhető meg. A konferenciára olyan előadásokat várunk, amelyek bármely vallási hagyomány házasságra és párkapcsolatra vonatkozó tanítását ismertetik és értékelik. Kifejezetten várjuk az összehasonlító vallástörténeti megközelítésű, illetve a kevésbé ismert vallási kultúrákba és hagyományokba betekintést engedő előadásokat.
A kortárs kulturális viszonyok között a házasság mint párkapcsolati forma radikális változásokon megy át, a más kapcsolati formák terjedésével felerősödik a házasság értelmének vallási megalapozására vonatkozó igény. A katolikus egyház 2014-ben rendkívüli szinóduson, majd 2015-ben rendes szinóduson foglalkozik ezzel a témával. A különböző társadalomtudományok erősen érzékelik, kutatják és értelmezik a párkapcsolati kultúra paradigmatikus átalakulását. Mindezekre a kortárs vallási tanítás és gyakorlat sokféleképpen reagál, az új kihívások radikális elutasításától, az eredeti tanítás és szabályozás újrahangolásán keresztül egészen a kérdés ignorálásáig és az érintett párok illetékességébe utalásáig. A konferenciára olyan előadásokat várunk, amelyek társadalomtudományi módszerekkel elemzik a párkapocslai kultúra változásainak vallási szempontból releváns dimenzióit.

 

Jelentkezés 2015 március 30. matetoth@rel.u-szeged.hu] és abraham.kovacs@ptsem.edu címre kell. Kérjük mindkét címre küldjék el a tervezett előadás absztaktját. (1000 leütéses kivonat).

 

A végleges program közzététele: 2015. április 30.

 

A legjobbnak ítélt előadásokat a Vallástudományi Szemlében publikáljuk.

 

A konferenciára jelentkezési díj nincs. 

 

·          

 

Call for Papers

 

The Hungarian Association for the Academic Study of Religions (HAASR) is pleased to announce its annual conference for all disciplines but particularly for professors, scholars and Ph.D. students of religious studies at universities and other institutions of higher education.

Religious phenomena are considered in the perspective of the ageafter Auschwitz”, an expression coined by Hans Jonas and further elaborated by J. B. Metz. The conference tries to develop the insights of these scholars and investigates various aspects of religious phenomenaafter” and in the light of Auschwitz (suggested topics to which panels and papers may relate):

·         religious studies

·         contemporary theistic philosophy

·         phenomenology

·         art

·         mysticism

·         problem of evil and suffering in history

·         historical understanding of religious phenomena

·         history” of the history of religions

·         theoretical and/versus historical approaches

·         the global future of religion: theories that make sense of religion in the modern world

·         challenges of contemporary theories and movements for established religions

·         public representation of religion

·         theories of culture as theories of religion

Proposals for papers and panels may be submitted via email:
khoppal@yahoo.com

The deadline for the submission of proposals and communications is 30th September 2014.

The deadline for the submission of abstracts is 15 October 2014.

Papers and panels are accepted in English, German, Italian, Spanish and Hungarian.

Each keynote lecture will be given 40 minutes. (Keynote speaker: Prof. Balázs M. Mezei, other keynotes will be announced later.)

Each paper will be given 20 minutes with 10 minutesdiscussion.

For more information see the website of the conference:

Holocaust and Religious Studies

 

 

 

 

 

 

 

Holocaust and Religious Studies

Call for Papers

View on www.holocaustandreligiousstudies.eu

Preview by Yahoo

 

 

 

·          

Istenfogalom és istenérvek a világ filozófiai hagyományaiban konferencia

időpont: 2014. május 9-10.

Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar

(1088 Budapest, Reviczky utca 4.)

A konferencia célja filozófus, teológus és vallástudós specialisták részvételével áttekinteni, mit értenek az emberiség jelentősebb vallási és filozófiai hagyományai Isten fogalma alatt, hogyan bizonyítják Isten létét, milyen kritikával élnek e bizonyításokkal szemben, és milyen orvoslatokat kínálnak e cáfolatokkal szemben. Az eszmecsere fókusza az Európán túli filozófiai tradíciókra is kiterjed.

 

Szervezők: Dr. Kendeffy Gábor, Dr. Vassányi Miklós, Boldog Dalma konferencia-koordinátor

A teljes program letölthető: Istenfogalom_es_istenervek_konferencia_program.pdf

 

·         ·       

2014 EASR Annual Conference in Groningen, Netherlands

 

Registration is now open! The conference is entitled "Religion and Pluralities of Knowledge" and held 11-15 May 2014 at the University of Groningen (The Netherlands).

http://easr.org/typo3temp/pics/069ecaad0e.jpg

The conference program includes key notes by Bruno Latour, Carlo Ginzburg, Birgit Meyer and Jörg Rüpke.

Early bird pricing (available until 1 February 2014) will be: 180 EUR.
Late registration (after 1 February 2014): 250 EUR.
Registration fees for students (incl. PhD students), only possible until 1 February 2014: 100 EUR.
Registration for one day: 80 EUR. Meet & Eat on Tuesday evening (incl. dinner and drinks): 50 EUR.

Registration includes access to all sessions, coffee/tea breaks, and three lunches

For more information, please visit the conference

 website

"Aki csak egy vallást ismer, egyet sem ismer"

Introduction to the Science of Religion (1873)

               Max Müller

Vallások - linkek

Afrikai vallások

Buddhizmus

Hinduizmus

Iszlám

Judaizmus

Keresztyénség

Konfucianizmus

Taoizmus

Sámánizmus

Sintoizmus

Ókori vallások

Új vallási mozgalmak

Vallásfilozófia

 

Honlapunk látogatottsági statisztikája:

Copyright (c) Magyar Vallástudományi Társaság - 2007