Vallástudomány
Magyarországon

Programok

Konferenciák

IAHR

EASR

Kiadványok

 

 

 

 

Programok

·        


Tisztelettel hívunk minden érdeklődőt

 

BRIAN BESONG OP

az Ohio Dominican University (USA) professzora előadásaira

 

MORAL INTUITIONISM, DISAGREEMENT, AND NATURAL LAW

2019. május 6., hétfő 16h, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Sophianum (Bp.,Mikszáth Kálmán tér 1.), 204. terem

 

CASUISTRY IN MORAL THEOLOGY

2019. május 7., kedd, 16h, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Hittudományi Kar (Bp., Veres Pálné utca 24.), 402. terem

 

Minden érdeklődőt szívesen látunk!

Szervezés: Fides et ratio Kutatócsoport

 

·        

 


Magyar Patrisztikai Társaság XVIII. Konferenciája

Nyelv, Beszéd, Nyelviség az Ókeresztény korban

2018. június 28-30.

Vác, Püspöki Palota

Vác, Migazzi Kristóf tér 1.

 

Részletes program

 ·        


 

FELHÍVÁS

 A Magyar Patrisztikai Társaság Elnöksége

meghirdeti a Társaság XVIII. országos konferenciáját.

 A vezértéma :

Nyelv, beszéd, nyelviség az ókeresztény gondolkodásban

 

A rendezvényt  2018. június 28 (csütörtök) és június 30 (szombat) között tartjuk

 a Váci Püspöki Palotában (Vác, Migazzi Kristóf tér 1)

 Hogyan gondolkodtak az egyházatyák a nyelvről, annak keletkezéséről, szerepéről, a gondolkodáshoz való viszonyáról? Milyen szerepet tulajdonítottak a kimondott szónak a hit terjesztésében? Milyen stilisztikai eszményeket követtek a keresztény tanítás kifejtésében, a hit védelmében. Hogyan viszonyul egymáshoz szó és kép az ókeresztény művészetben? Milyen szerepet játszott a szóbeliség az antik keresztény hagyományban? Hogyan alakították a fordítások az ókeresztény hagyományt? Ebben az évben elsősorban ilyen és hasonló, a nyelviséghez kapcsolódó patrisztikai témákban várjuk az előadók jelentkezését. A megközelítés lehet nyelvészeti, vallás-, teológia- vagy egyháztörténeti, irodalom-, művészet- vagy filozófiatörténeti.

            Ugyanakkor a vezértéma mellett más, az ókori keresztény kultúrához szorosan kapcsolódó (!) témákban is szívesen fogadunk jelentkezéseket.

            Kizárólag olyan, a mai szakirodalom problémafelvetéseire válaszoló, a források alapos ismeretéről árulkodó és tudományos módszertant alkalmazó előadásokra számítunk, amelyek magyar nyelven még nem hangzottak el és nem jelentek meg. Jelentkezni a patrisztikai.konferencia@gmail.com címen lehet 2018. április 15-éig.

            A jelentkezéshez kérjük, mindenki küldje el az előadás címét és egy 300 szavas összefoglalást magyar és angol nyelven.

            Ezen kívül attól, aki először jelentkezik a társaság konferenciájára, szakmai önéletrajzot és publikációs jegyzéket kérünk, a PhD hallgatóktól pedig  témavezetői ajánlást. A részvétel a Társaság tagjai esetében a tagdíj helyszíni kifizetéséhez, nem-tagoknál szerény mértékű regisztrációs díjhoz kötött.

            A tervezetek elfogadásáról a Magyar Patrisztikai Társaság elnöksége dönt.

Koordinátorok: Székely Tamás, PhD hallgató (KRE, HTK) és Parlagi Gáspár, a Társaság titkára.

 

·        


MEGHÍVÓ

 

A Magyar Néprajzi Társaság Folklór Szakosztálya

és az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport tisztelettel meghívja Önt

 

A migráció vallási és kulturális hatásai

című felolvasó ülésére.

 

 

Helyszín: Néprajzi Múzeum (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.), 213-as terem

Időpont: 2016. február 24. (szerda), 14 óra

 

 

PROGRAM

 

Köszöntés – Dr. Barna Gábor, az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport vezetője

 

Előadások:

 

Abdessamad Belhaj (iszlám szakértő, a Leuveni Katolikus Egyetem tanára, az MTA-SZTE Vallási

Kultúrakutató Csoport munkatársa)

Az iszlám antropológiája

 

Mihálffy Balázs (Az Európai Fatwa Tanács elnöke)

Az Európában élő muszlimok vallásjogi döntést igénylő problémái

 

Sárkány Péter (filozófus, logoterapeuta, fősikolai tanár)

Az erkölcsi relativizmus sodrában A migráció európai megközelítésének etikai vonatkozásai

 

Speidl Bianka (orientalista, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója, az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport munkatársa)

Az integráció fogalma az európai muszlimokra vonatkozó fatwákban

 

 

Az előadásokat követően lehetőség lesz kérdésekre, vitára.

 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Frauhammer Krisztina – Smid Bernadett

 

·        


 

MVT 2015 közgyűlés és jövő évi konferencia HELSINKIBEN!

 

Tisztelt Tagok!

Értesítjük, hogy a Magyar Vallástudományi Társaság 2015-es évi közgyűlését 2015. december 15-én, kedden 16.15 órai kezdettel tartja az MTA Néprajzkutató intézetének könyvtárába (Budapest, Országház u. 30). Az idén kerül sor a tisztújításra is. A jelöléseket kérjük, hogy 2015. dec. 8-ig tegyék meg, és ímélben juttassák el a magyarvallastudomanyitarsasag@gmail.com címre.

 A közgyűlés napirendje:

 1. A közgyűlés

a. elnökének;

b. közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a

c. jegyzőkönyvet hitelesítő két tagnak megválasztása; valamint a

d. határozatképesség megállapítása

 Ezek után kerül sor e. napirendi pontok elfogadására.

 2. Az elnök köszöntése és tájékoztatása a társaság előző évi működéséről és a jövő évi programokról (konferenciák, közhasznúság, pályázatok stb.)

 3. A főtitkár beszámolója (IAHR erfurti konferenciájáról, Vallástudományi Könyvtár, új tagok bemutatása és felvétele, egyéb tervek)

 4. A kincstárnok beszámolója a Társaság működéséről, tájékoztatás a folyó évről és az

         4.1. A 2016-ös költségvetés kialakítása és jóváhagyása.

         4.2. EASR és IAHR tagdíjfizetési kötelezettségek

         4.3. jelentés a MVT tagdíjbefizetéseiről

 5. Az új tisztségviselők megválasztása.

 6. Egyéb.

 

 

 Kérjük; hogy a közgyűlésen a Tag szíveskedjen részt venni; vagy akadályoztatása esetén meghatalmazottja útján magát képviseltetni. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen; megismétlésre 2015. december 15-én 16.30-kor kerül sor. Ez a közgyűlés a tagok létszámára tekintet nélkül határozatképes. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a közgyűlésen is be lehet fizetni a tagdíjat (rendes tag 3000 ft; diák 1000ft).  Tisztelettel kérjük a fizetési elmaradást mutató tagokat, hogy Dr. Szilágyi Zsolt kincstárnokunknál ezt rendezzék.

 

 MVT elnöksége

 Budapest; 2015. november 23.

 

·        


 

 

·        


MEGHÍVÓ

Könyvbemutatóra

 

Az NKE Állam- és Társadalomelméleti Intézete és a Magyar Vallástudományi Társaság szeretettel meghívja Máté-Tóth András (Szegedi Tudományegyetem, Vallástudományi Tanszék, tanszékvezető) Vallásnézet c. kötetének vitával egybekötött bemutatójára.

http://webshop.animare.hu/i/product/203/2037/203749.jpg

A beszélgetésen részt vesznek:

 

Hoppál Bulcsú (NKE)

 

Kovács Ábrahám (DRHE)

 

Schweitzer Gábor (NKE)

 

 

Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ménesi út 5. 402-es Dékáni Tárgyaló

Időpont: 2015. november 25. délután 4 óra.

 

 


 

A Magyar Vallástudományi Társaság szeretettel ajánlja:


Hoppál Mihály és Voigt Vilmos közös könyvbemutatója
2014. november 19. szerda 17 óra

Hoppál Mihály: MÍTOSZ ÉS EMLÉKEZET és Voigt Vilmos: AQUINÓI SZENT TAMÁS ÉS A MÁGIA című könyveinek bemutatója november 19-én a Kossuth Klubban.


Időpont, helyszín:


2014. november 19. (szerda), 17.00


KOSSUTH KLUB | Klubterem
Budapest, VIII., Múzeum utca 7.  

A köteteket bemutatják Hoppál Bulcsú K. és Szabados György.

 

·        


MEGHÍVÓ

A Kovács Ábrahám és Hoppál Mihály által szerkesztett Vallástudományi Könyvtár sorozat kimondott célja, hogy a tudományág sokszínűségét minőségi publikációkkal népszerűsítse mind a szakemberek mind pedig a szélesebb érdeklődő közönség számára.

A Magyar Vallástudományi Társaság tisztelettel hívja Önt és kedves ismerőseit a könyvsorozat legújabb kötetének bemutatójára.

"Buddhizmus" szerk. Szilágyi Zsolt és Hidas Gergely

(Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2013)

2014. február 27-én, csütörtökön mutatják be a „Buddhizmus” című kötetet, amely a L’Harmattan Kiadó „Vallástudományi könyvtár” sorozatában jelent meg.

A könyvet Szilágyi Zsolt, Magyar Vallástudományi Társaság elnökségi tagja, a Belső-ázsiai Tanszék tudományos munkatársa és Hidas Gergely, az Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszék megbízott előadója szerkesztette. A kötetet Vásáry István, a Török Filológiai Tanszék egyetemi tanára, az MTA levelező tagja méltatja.

Ez a könyv az első olyan átfogó tanulmánygyűjtemény, amelyben hazai orientalisták, kutatók és egyetemi oktatók tárgyalják a buddhizmus sajátosságait, irodalmát és történetét. A gyűjteményben olvasható tizenöt tanulmány a Buddha korától több eset­ben napjainkig végigvezetve mutatja be a választott témákat Indiától egészen Mongólia, Japán és Indonézia vidékéig.

A kötet szerzői: Wojtilla Gyula, Hidas Gergely, Körtvélyesi Tibor, Szegedi Mónika, Ruzsa Ferenc, Szántó Péter, Pap Melinda, Hamar Imre, Kósa Gábor, Birtalan Ágnes, Szabó Balázs, Porció Tibor, Bethlenfalvy Géza, Szilágyi Zsolt és Sárközi Alice.

Időpont: 2014. február 27., 16:00

Helyszín: ELTE BTK Kodály-terem

(1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F)

 

 

·        


 

Tisztelt Tagok!

Értesítjük, hogy a Magyar Vallástudományi Társaság 2012-es évi közgyűlését

2012. december 19-én 16.00 órai kezdettel tartjuk

a Magyar Tudományos Akadémia BTK Néprajztudományi Intézetének könyvtárában

(1014 Budapest, Országház u. 30.)

A közgyűlés napirendje:


1. A közgyűlés
a. elnökének;
b. közgyűlési jegyzőkönyv vezetője és a
c. jegyzőkönyvet hitelesítő két tag megválasztása; valamint a
d. határozatképesség megállapítása
e. napirendi pontok elfogadása.

2. Az elnök köszöntése és tájékoztatása a társaság 2011 évi működéséről és a 2012-es
programokról (konferenciák, közhasznúság, pályázatok stb.)

3. A főtitkár beszámolója (EASR stockholmi konferenciáról, Vallástudományi Könyvtár, új tagok bemutatása, tagsági díj)

4. A kincstárnok beszámolója a Társaság 2012-as működéséről, tájékoztatás a folyó évről és az

5.1. A 2013-es költségvetés kialakítása és jóváhagyása.
5.2. EASR és IAHR tagdíjfizetési kötelezettségek
5. Alelnök választása. Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy az általa jelölt tagot dec. 12-ig küldje el a abraham.kovacs@ptsem.edu és a hoppal@etnologia.mta.hu címekre

6. Egyéb.
Kérjük; hogy a közgyűlésen a Tag szíveskedjen részt venni; vagy akadályoztatása esetén meghatalmazottja útján magát képviseltetni. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen; megismétlésre 2012. december 19-én 16.15-kor kerül sor. Ez a közgyűlés a tagok létszámára tekintet nélkül határozatképes. Felhívjuk a figyelmüket; hogy a közgyűlésen csak a tagdíjat fizetett (rendes tag 3000 ft; diák 1000ft) szavazóképes. Tisztelettel kérjük a fizetési elmaradást mutató tagokat; hogy Dr. Szilágyi Zsolt kincstárnokunknál ezt rendezzék.

 

MVT elnöksége
Budapest; 2012. november. 30.

 

 

 


 

Tisztelt Tagok és Érdeklődők!

 

 Értesítjük, hogy a Magyar Vallástudományi Társaság 2011-es évi közgyűlését 

 

   2011. december 14-én 17.00 órai kezdettel tartjuk

 

a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézetének könyvtárában

 

  (1014 Budapest, Országház u. 30.)

 

 A közgyűlés napirendje:

 

1. A közgyűlés

a. elnökének;

b. közgyűlési jegyzőkönyv vezetője és a

c. jegyzőkönyvet hitelesítő két tag megválasztása; valamint a

d. határozatképesség megállapítása

e. napirendi pontok elfogadása.

 

2. Az elnök köszöntése és tájékoztatása a társaság 2010 évi működéséről és a 2011-es

       programokról (konferenciák, közhasznúság, pályázatok stb.)

3. A Hoppál Bulcsú EASR konferenciaigazgató beszámolója a társaság 2011-es  konferenciájáról

4. A főtitkár beszámolója (Vallástudományi Könyvtár, új tagok bemutatása, tagsági díj)

5. A kincstárnok beszámolója a Társaság 2010-as működéséről, tájékoztatás a folyó évről és az

 

           5.1. EASR konferenciáról,

           5.2. A 2012-es költségvetés kialakítása és jóváhagyása.

           5.3. EASR és IAHR tagdíjfizetési kötelezettségek

 

6. Egyéb.

Kérjük; hogy a közgyűlésen a Tag szíveskedjen részt venni; vagy akadályoztatása esetén meghatalmazottja útján magát képviseltetni. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen; megismétlésre

 

2011. december 14-én 17.15-kor kerül sor.

Ez a közgyűlés a tagok létszámára tekintet nélkül határozatképes. Felhívjuk a figyelmüket; hogy a közgyűlésen csak a tagdíjat fizetett (rendes tag 3000 ft; diák 1000ft) szavazóképes. Tisztelettel kérjük a fizetési elmaradást mutató tagokat; hogy Dr. Szilágyi Zsolt kincstárnokunknál ezt rendezzék.

 

MVT elnöksége

 

Budapest; 2011. november. 17.

 


 

A Magyar Patrisztikai Társaság Elnöksége
meghirdeti a Társaság XII. országos konferenciáját


Férfi és nő az ókori kereszténységben

címmel.

 

A rendezvényt  2012. június 28. és június 30. között tartjuk később pontosítandó helyszínen.

 

A megközelítés lehet vallás-, teológia- vagy egyháztörténeti, irodalom-, művészet- vagy filozófiatörténeti. Kérjük azonban a megjelölt téma és a kronológiai határok (2-8. sz.) gondos figyelembe vételét. A források és a szakirodalom ismeretéről árulkodó, máshol még el nem hangzott és nem publikált, új, önálló tudományos eredményeket bemutató előadásokat várunk.

A jelentkezőktől a 20 perces előadás címét, valamint 20-25 soros magyar és idegen nyelvű absztraktot kérünk

 

2012. április 15-éig

 

az alábbi címen:


konferencia@mpt.org.hu.
 

Az elfogadásról a Társaság elnöksége dönt.  A döntésről 2012. május 15-éig a határidőn belül jelentkezőknek visszajelzést küldünk.
Kérjük, segítsenek felhívásunkat terjeszteni az érdeklődők körében.


A konferencia szakmai koordinátora:

 

Kendeffy Gábor,

A Magyar Patrisztikai Társaság titkára

 

 


 

A Vallástudományi Szemle

2010/4-es számának bemutatóját

 

2011. február 2-án (szerdán)

 16.00 órakor

 

  tartjuk

 

  a Kossuth Klubban

(1088 Bp. Múzeum u. 7.)

 

  a Folyóiratok Háza programsorozat keretében.

 

Tartalom:

 

Tanulmányok – Egyházpolitika-történet

Balogh Margit, Bertalan Péter, Horváth Pál, Fazekas Csaba

 

 

Forrás: Németh György: „Írd rá szamárvérrel!”

Egy Kr. u. 4. századi varázspapirusz (PGM 36.)

 

 

Disputa: Adamik Tamás: A János-evangélium prológusának értelmezése

Szent Ágoston szerint

 

 

Tudományunk története és műhelyei: S. Szabó Péter: A Vallástudományi Szemle beszélgetése Hoppál Mihállyal, a Magyar Vallástudományi Társaság elnökével

 

 

Vallástudós életpályák: Ittzés Gábor: Melanchton – recepciók a reformáció korától

a 21. századig. A reformátor halálának 450. évfordulójára

 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A rendezvény ingyenes!

 


 

Könyvbemutató: Aquinói Tamás és a tomizmus ma

Szeretettel várjuk Vallástudományi Könyvtár elnevezésű sorozat 2. kötetének bemutatójára.

Az Aquinói Tamás és a tomizmus ma című kötetet Cselényi István, a Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság elnöke és a kötet szerkesztője, Hoppál K. Bulcsú mutatja be.

A bemutató helyszíne: Kossuth Klub (1088, Múzeum u. 7.)

Időpontja: 2010. október 25. hétfő 17 óra.

 


 

M E G H Í V Ó


Az MTA Doktori Tanácsa meghívja Önt


MÁTÉ-TÓTH ANDRÁS

MTA doktora címre benyújtott


Vallásértelmezések. Adalékok a kelet-közép-európai valláskutatáshoz”

című értekezésének
2010. április 26-án 15:00 órakor,

 az MTA Székház Nagytermében
(1051 Bp., V., Roosevelt tér 9.) tartandó nyilvános vitájára.

Az értekezés opponensei:

Némedi Dénes, a szociológiai tudomány doktora
Varga Károly, a szociológiai tudomány doktora
Horányi Özséb, a nyelvtudomány kandidátusa


Az értekezés megtekinthető az MTA Könyvtárában (Bp. V., Arany J . u. 1.) A
nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet és írásban előzetesen is észrevételt tehet.
 

 


 

Könyvbemutató

 

Mindenkit  szeretettel meghívunk

 

2009. december 17-én, 17 órára

a következő kötetek bemutatójára:

 

Sarnyai Csaba Máté – Máté-Tóth András (szerk.): Szemelvények a magyar vallástudomány történetéből I.

 Jeles szerzők1860-1920 (Belvedere Kiadó)

 

Hoppál Mihály és Kovács Ábrahám (szerk.): Tanulmányok a magyar vallástudomány történetéről

(L’Harmattan Kiadó)

 

F. Romhányi Beatrix – Kendeffy Gábor (szerk.): Szentírás, hagyomány, reformáció. Teológia- és egyháztörténeti tanulmányok. (Gondolat kiadó)

 


A könyveket bemutatja:

Sarnyai Csaba Máté, egyetemi docens, KGRE, BTK

Hoppál Mihály, MTA doktora, a Magyar Vallástudományi Társaság elnöke

G. Etényi Nóra, docens, KRE BTK, Koraújkori és Gazdaságtörténeti Tanszék

 

 

A könyvbemutató helyszíne:

 

Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsésztudományi Kar,

Bod Péter Könyvtár,

1088 Bp. Reviczky u. 4.

 

 

 


bülent bayram

Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének Etnológiai Műhelye

és a Vallástudományi Társaság

tisztelettel meghívja

 bülent bayram

 A pogány csuvasok között

(videó-vetítéssel)

című előadására

 Időpont: 2008. február 28-án 15 óra 

Az előadás helye: az MTA Néprajzi Kutatóintézete Könyvtárának olvasóterme

1014 Budapest, Országház u. 30.

 


Vallástudományi szemle

 A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara,

a Zsigmond Király Főiskola vezetősége és

a Vallástudományi Szemle szerkesztősége

tisztelettel meghívja Önt a

 

 Vallástudományi szemle

2007/2-es számának

bemutatójára

 

Helye: a KGRE Bölcsészettudományi Karának díszterme

Budapest VIII, Reviczky u. 4

 

Ideje: 2007. december 10 (hétfő), du. 5 óra

 

A megjelenteket köszönti: Kulin Ferenc dékán KGRE BTK, Szatmári Péter rektor helyettes ZSKF

 

A folyóiratszámot bemutatja:Török László akadémikus, Bencze Lóránt főszerkesztő

 

Moderátor: Kendeffy Gábor

 

A bemutatót kötetlen beszélgetés követi a szerzőkkel és a szerkesztőkkel.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 


 

Közgyűlés - 2007 február 14. 16.30 - MTA Néprajzi Intézet Könyvtár

Rendszeres előadások havonta - Minden hónap második szerdáján 16.00

Külföldi vendégelőadások - Alkalomszerűen

 

"Aki csak egy vallást ismer, egyet sem ismer"

Introduction to the Science of Religion (1873)

               Max Müller

Vallások - linkek

Afrikai vallások

Buddhizmus

Hinduizmus

Iszlám

Judaizmus

Keresztyénség

Konfucianizmus

Taoizmus

Sámánizmus

Sintoizmus

Ókori vallások

Új vallási mozgalmak

Vallásfilozófia

Honlapunk látogatottsági statisztikája:

Copyright (c) Magyar Vallástudományi Társaság - 2007