Skip navigation

Olvasótermi állomány használata

A könyvtár online katalógusában való keresés során sokszor találkozhatunk olyan példányokkal, melyeknek státusza Kézikönyv. Ezek a könyvek a könyvtár használata és állománya szempontjából olyan fontos szakirodalmi források, melyeket azonnal el lehet érni az Olvasó- és Kutatóteremben.

Az olvasó és a kutatóterem használata

Az olvasóterem biztosít helyet helyet a vallástudományi és egyháztörténeti szakirodalomnak, a helytörténeti gyűjteménynek és a kölcsönözhető (ún. szabadpolcos) könyvek résznek.

A szabadpolcos állományrész a kézikönyvektől jól elkülönített helyen, zöld színcsíkkal megjelölve található. A könyvek közti keresést segíti a szak és szépirodalomra való bontás. Itt ETO jelzetek segítségével kereshetünk. Az itt lévő állomány kölcsönözhető, nem szükséges raktári kérőlapot kitölteni a kölcsönzés során. Az online katalógusban ez az állományrész az Olvasóterem lelőhely alatt szerepel és a Szabadpolc felirat a jelzet részét képzi.

A Kutatóterem az általános szakirodalom lelőhelye. Itt is ETO szakrendben helyezkednek el a dokumentumok. Itt kaptak helyet a Folyóirattár debreceni vonatkozású időszaki kiadványai és az egyházi folyóiratok.

Folyóiratok használata

A folyóiratok kizárólag helyben használhatóak. A megrendelt aktív folyóiratok aktuális lapszámai az olvasóterem folyóiratpolcain találhatóak. A jól látható címlapok alatt a felnyitható polcok az év korábbi lapszámait rejtik. A korábbi évfolyamok lapszámait raktárból kell kikérni. Már megszűnt folyóirat esetében az online katalógus és a cédulakatalógus tud felvilágosítást nyújtani a könyvtár által megőrzött lapszámokról. Aktív folyóiratok korábbi évfolyamairól, számairól, illetve jelzetéről a könyvtárostól kell érdeklődni..

Az online katalógusban lehetőség van csak a folyóiratokra keresni, ezt a Típus legördülő menüből tudjuk kiválasztani.

A folyóiratoknál a felső részen a folyóiratra vonatkozó adatokat látjuk, mint például a megjelenés adatait, a gyakoriságot és a számozási adatokat.

A leírás alatt pedig az adott könyvtárban meglévő számokról tájékozódhatunk.