Ugrás a navigációra

Hírolvasó

Kereszthalász

reformatus.hu Hír - 2022, május 25 - 03:57

Bárkásnak lenni jó

reformatus.hu Hír - 2022, május 25 - 03:57

Velünk az Isten – 2022. május 24.

Napi Ige - 2022, május 24 - 12:29

“Mi, erősek tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne magunknak kedvezzünk. Mindegyikünk tudniillik felebarátjának kedvezzen, annak javára és épülésére.Mert Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogy meg van írva: A te gyalázóidnak gyalázásai hullottak rám. Mert amiket régen megírtak, a mi tanulságunkra írták meg, hogy állhatatossággal és az Írások vigasztalása által reménységünk legyen. Az állhatatosság és vigasztalás Istene pedig adja nektek, hogy teljes egyetértés legyen közöttetek Krisztus Jézus szerint,hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek Istent, a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyját.” (Róma 15,1-6)

Az apostol erős önbizalma szólal meg az igében, melyet kivetít a gyülekezet tagjaira, mint akik éltető táplálékot kaptak Páltól, és ezek után következhet a munka. Szembeállítja ezeket az erős hitűeket a gyengébbekkel, de nem úgy, hogy az utóbbiakat esetleg ki kellene vetni vagy legyűrni, hanem, mint akik rávannak szorulva a segítségre és a felemelésre. Mai világunkban a páli utasítások ellenkezőjét látjuk, hiszen a gyengébbet az erős mindig leakarja nyomni, elakarja pusztítani. Pál nem fizikai erőről beszél, hanem lelkiről. A hit erejét emeli ki a rómaiak számára, mint akik az istentelen birodalomban megkűzdenek mindazért, amit eddig eredményként elértek. Ezeket, mint lehetőségeket kell hordoznunk, felhasználva a hívők seregének gyűjtésére, és nem a magunk emberi dicsőségének növelésére. Jézus a mennyek kincseit szétosztotta, nem tartotta meg magának, azért érkezett, hogy mindezekből meggazdagodjunk. Ő a nagy példaképünk minderre, kövessük Őt! Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

<div style="text-align: justify;">

Könyvkultúra magazin - 2022, május 23 - 23:45
Kína megkerülhetetlen, így megismerése elkerülhetetlen – a könyv ennek jegyében avatja be  olvasóját a hagyományos és a modern kínai geopolitikai gondolkodás világába, valamint ismerteti és értékeli a nagy viharokat kiváltó „Egy övezet, egy út” kezdeményezést. A kötet nemcsak azért hiánypótló, mert magyarul még nem jelent meg monográfia a témáról, hanem azért is, mert a szerző elsősorban kínai forrásokra támaszkodva, ugyanakkor európai standardokból kiindulva mutatja be a kínai törekvéseket, áthidalva a két térség közötti kulturális különbségeket.
Kép forrása

Egy övezet, egy út
A 2013-ban megválasztott Xi Jinping államfő 2015-ben indította el az „Egy övezet, egy út” (Belt and Road Initiative, BRI) kezdeményezést, amely a kínai szemlélet szerint egy közös, békés, kölcsönös előnyökkel járó (win-win) együttműködésen alapszik. A nyugati országok, főképp az Egyesült Államok, az eddigi egypólusú világ képviselői ugyanakkor fenyegetésként élik meg a BRI-t, amely értelmezésük szerint alapvetően geopolitikai célokat szolgál.
Bár számos kihívással kell megküzdenie, az „Egy övezet, egy út” mára az egyik legnagyobb, országokon és földrészeken átívelő infrastrukturális, gazdasági, pénzügyi és kulturális program lett, amelyben több mint 130 ország vesz részt. Ennek keretében számos új pénzügyi intézmény és alap jött létre, melyek megváltoztathatják az eddigi gazdasági világrendet is. 
A kínai geopolitikai gondolkodás - „Egy övezet, egy út” kínai szemszögből című kötet szerzője Horváth Levente Ph.D., Kína-szakértő, a kecskeméti Neumann János Egyetem Eurázsia Központ igazgatója, az Eurázsia Magazin főszerkesztője és az Eurázsia Szemle tudományos folyóirat felelős szerkesztője. Korábban sanghaji főkonzulként, majd a Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadójaként vett részt a magyar–kínai kapcsolatok elmélyítésében.
Kép forrása

Konfuciusz és Lao-ce
A Kína-szakértő szerző bemutatja a BRI meghirdetésének körülményeit és alapjait. Rávilágít arra, hogy az „Egy övezet, egy út” milyen gondosan felépített stratégia, amelyben egymásra épül az ókori, a modern és a legújabb kori kínai gondolkodásmód. Tulajdonképpen az ősi Selyemút modern változatának tekinthető.
A kezdeményezés történelmi előzményeit feltárva ismerteti Kína nagy bölcseinek, filozófusainak, katonai stratégáinak azon gondolatait, amelyek visszaköszönnek a BRI-ben. Mindebből az is kitűnik, milyen mélyek az alapjai, a kínai állami vezetők ugyanis folyamatosan tanulmányozták és a hírek szerint tanulmányozzák ma is a nagy filozófusok és stratégák, mint például Konfuciusz, Lao-ce, Szun-ce stb. műveit. 
Az ötezer éves Kína történelmében való eligazodást egy rendkívül informatív, táblázatos formában összegzett idővonal is segíti, amely Kr. e. 2700-tól (Xia Chao) kezdődően időrendben sorolja fel a kínai dinasztiákat egészen 1912-ig (Qing Chao), a Kínai Köztársaság (1912–1949), majd a Kínai Népköztársaság 1949-es megalakulásáig.  
Kép forrása

Kína közelebbről
A kötet feltárja, mi is az az „Egy övezet, egy út”, megmutatja részterületeit, a jelenleg is tartó folyamatokat, változásokat. Megismerhetjük a jelen és a jövő selyemútjait, továbbá a Kínából kiinduló hat gazdasági folyosót, a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúrát. Bemutatja továbbá azt is, hogy a nagyhatalmak miként viszonyultak Kínához, és az elmúlt hetven évben milyen diplomáciai kapcsolatokat alakítottak ki vele, hiszen ez alapozta meg az egyes országok hozzáállását a kínai kezdeményezéshez. A szerző nemzetközi kitekintés során a magyar–kínai kapcsolatokat is elemzi. Mindeközben pedig az „Egy övezet, egy út” eddigi hét évének eredményeit, aktuális helyzetét is feltárja.
A könyvből egy másik Kínát ismerhetünk meg. A szerző ajánlása szerint a kínai ókori művek tanításaiból mi, magyarok is sokat tanulhatunk, és ezt a tudást az államközi kapcsolatokban, valamint az egyes vállalkozások szintjén is hasznosíthatjuk.
A kínai geopolitikai gondolkodás című kötet, valamint a Pallas Athéné Könyvkiadó (PABooks) korábban megjelent kiadványai megvásárolhatók a PABooks könyvesboltjában, a Bölcs Várban, valamint  webáruházában, a www.pallasathenekiado.hu oldalon.
A kiadó kiemelt figyelmet fordít a közösségépítésre is. Facebook-oldalán  és podcastcsatornáján (amii elérhető a Spotify- és az iTunes-platformokon) az érdeklődők további hasznos, érdekes információkat találhatnak a megjelenő könyvekről és a hozzájuk kapcsolódó eseményekről.

Elhunyt egykori kollégánk, Malek Magdolna

OSZK - 2022, május 23 - 12:11
Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Velünk az Isten – 2022. május 23.

Napi Ige - 2022, május 23 - 12:05

„Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm.” (Róma 14,17)

A Magyar Értelmező Szótár szerint az öröm: „A kellemes érzésnek nagy foka, melyet bizonyos jelenlévő élvezet, vagy jövendő jónak élénk képzelete gerjeszt bennünk.” Ki ne szeretne örülni? Minden ember boldog akar lenni.

Szeretünk jókat enni és inni, de „Isten országa nem evés és ivás”, – még jó, mert akkor fogyókúrázni sem kell. Isten országa valami olyan, ami benned van és belőled árad ki: „igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm.”

Az első az igazság. Nekünk, elbukott, de bűneiket megbánó embereknek Isten Krisztus igazságát tulajdonítja, ezen keresztül néz ránk. Ebből fakad igazságunk, ezért akarunk mi is „igazságban járni”, hogy megmaradjunk Krisztusban.

Békességed van Istennel és Isten békessége van benned. Isten azt akarja, hogy tudd: Fiának a bevégzett munkája békességet szerzett neked. Mennyi áldás lenne azon, ha ezt a békességet elfogadnák!  A béke higgadtságot és nyugalmat jelent az élet hányattatásai közt, amikor minden széthullani látszik.

Így jutunk el az örömhöz. Pál áldásként említi a Szentlélek általi örömöt, amely még fizikai nehézségek közt is miénk lehet, könnyeken is átragyoghat, hisz a Lélektől van. Az öröm soha nem szabadul fel a hitetlenség által, hanem mindig ott jelenik meg, ahol hit van. Ámen!

Rácz Ervin,

Szigetlanka

Oldalak

Feliratkozás Református Kollégium Nagykönyvtára hírolvasó csatornájára


Névnap

2022, május 28 - 04:44, Emil,Csanád

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen

by Dr. Radut.