Ugrás a navigációra

Napi Ige

Feliratkozás Napi Ige hírcsatorna csatornájára
Békesség Istentől!
Frissítve: 41 perc 28 másodperc

Velünk az Isten – 2021. szeptember 23.

2021, szeptember 23 - 10:43

“És megemlékezem frigyemről, amelyet veled ifjúságom napjaiban kötöttem, és örök frigyet vetek veled.” (Ezékiel 16,60)

Emberi meggondolás szerint mindenki azt  kapja Istentől, amit érdemel: A rossz büntetést, az ún. jó áldást. Annak ellenére, hogy a választott nép halált, elvetést, kisemmizettséget, teljes megvetést, kirekesztettséget érdemelne, az örökkévaló lenyúl érte és megpróbálja felemelni. Nem szűnik meg elébb bűneit szemére vetni, hogy tisztán lásson ez a közösség, nézzen önmagába és ő maga döntse el, hogy mit érdemelne és mondja ki önmaga felett az ítéletet, és mégis… Mennyire türelmes, megbocsátó, kegyelmes a mi Urunk? Meddig terjed az ő jósága? Mondhatjuk, hogy a végtelenségig, vagy irgalmassága “ezer íziglen” tapasztalható. Ennek a jóságnak, megbocsátásnak azonban hatni is kellene: Fel kellene, hogy ébredjen az emberben a szégyenérzet. Az Istenben bízó ember csakis így vallhat: Ha nekem ilyen mennyei Atyám van, akkor én is próbálok az ő törvényei szerint élni, valamennyire szeretni is próbálom az én Atyámat, méltányolom azt, hogy ő újra “frigyre lép” velem, amelynek alapja a bizalom. Ő nagyon bízik bennem. Érettem, aki naponta vétkezem ellene az ő egyszülött Fiáról is lemondott a golgotai kereszten, azért, hogy engem boldogítson és reményteljessé formálja életemet. Uram, nem az érdem, nem is az élet, de a te kegyelmed tesz képessé az újrakezdésre veled. Ámen. Fodor Lajos

Velünk az Isten – 2021. szeptember 21.

2021, szeptember 21 - 11:03

“Így szólt hozzám az Úr igéje: Emberfia! Mivel különb a szőlőtőke fája a többi fánál, és a szőlővessző, ha az erdő fái közé kerül? Fölhasználják-e a fáját, hogy valamit készítsenek belőle? Használják-e cöveknek, hogy mindenfélét akasszanak rá? Inkább tűzbe dobják, hogy az megeméssze. És ha a két végét megemésztette a tűz, ha már a közepe is parázslik, alkalmas-e még valamire? Hiszen amíg ép volt, addig sem készült belőle semmi. Hát ha tűz emészti és parázslik, készülhet-e belőle valami? Ezért így szól az én Uram, az Úr: Ahogy az erdő fái közé került szőlőtőke fáját tűzbe dobom, hogy az megeméssze, úgy dobom oda Jeruzsálem lakosait. Ellenük fordítom arcomat. Tűzből kerültek ki, tűz emészti meg őket. Majd megtudják, hogy én vagyok az Úr, amikor ellenük fordítom arcomat. Pusztasággá teszem az országot, mivel hűtlenséget követtek el – így szól az én Uram, az Úr.” (Ez 15)

Számtalan kérdést tartalmazó mai bibliai üzenet egy példázat, amelynek főszereplője maga Isten, aki bölcs tanítóként áll a népe elé. A szőlő Izraelnek fontos gyümölcse, már Noé is szőlőt termesztett. Az Ószövetségben találkozunk azzal a képpel, amikor a szerelmi költészet (Énekek 8:11) a “szőlő” kifejezéssel a kedvest nevezi meg. Izraelt, mint szőlőt ültetett Isten a maga kertjébe akkor, amikor kiválasztotta őt a népek közül. Isten nem csak ültetett, hanem gondozott is, azaz megadta időben a csapadékot, művelte a földet, tehát mindent megtett azért, hogy ez a “kedves” nagy és erős legyen. Azonban Izrael minden gondoskodás ellenére megtagadta gazdáját és nem termett gyümölcsöt. Ezékiel már nem a gyümölcsről, hanem annak fájáról beszél, amiből semmi hasznos dolgot nem lehet készíteni, sőt mind az északi, mind a déli vége (Izrael és Júda) már az ellenség kezében van, és tűz emészti. Szomorú a kép, hiszen kietlen pusztaság van előttünk, de ne felejtsük, ha a szőlő szárát elvágjuk, gyökere annyira mélyen van, hogy az újra képes kihajtani. Isai gyökeréből Isten így ajándékozta a világnak Jézust, mint egy virágszálat, aki életét adta a hűtlen és gyümölcstelen emberért. Ámen.

 Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Velünk az Isten – 2021. szeptember 20.

2021, szeptember 20 - 12:16

„Ezért ezt mondd Izráel házának: „Azt mondja az én Uram, az ÚR: Térjetek meg, forduljatok el bálványaitoktól, és fordítsátok el arcotokat minden utálatosságotoktól!” (Ez 14,6)

Mik a bálványok? Valószínűleg sokan arra gondolnak, hogy azok olyan kis kőszobrok, amelyeket régen az emberek a polcra helyeztek és imádtak.

Ha Istenen kívül másba vetjük bizalmunkat, annak pusztító hatása lehet az életünkre. Manapság már nem faragunk bálványokat, ennek ellenére mégis köztünk vannak. Van, aki saját autóját bálványozza, mások otthonaikat vagy ruháikat imádják. Előfordul az is, hogy az emberek a szerencsét, a jólétet vagy a hírnevet bálványozzák. Bármi, amit Isten fölé helyezünk, az bálvány.

Bármit is tarts a legtöbbre az életedben, olyanná fogsz válni. Ha a pénzt becsülöd, anyagiassá válsz. Ha az élvezeteket helyezed előtérbe, hedonista leszel. Ha a munkát értékeled, akkor pragmatikussá válsz. Ha mindezek elé helyezed Jézust, akkor keresztyén leszel. Amire nézel, olyanná fogsz válni.

Hova merült el szemed? Hol van az arcod? Sokszor csalódunk magunkban, azt mondjuk, hogy nem hittük volna, hogy ilyenre is képesek vagyunk, negatív értelemben. Vajon nem azért, mert tekintetünk, arcunk olyan valamire szegeződött, ami rossz hatással volt életünkre, akár tudat alatt szivárogva be életünkbe?

Szeretek olyan arcokat fotózni, melyeket a Nap világit meg. Ragyognak. Fordulj el bálványaidtól, és nézz Krisztusra, hogy legyél mint Ő, alázatos, szelíd, követve Atyád parancsait. Ragyogj! Ámen!

Rácz Ervin,

Szigetlanka

Velünk az Isten – 2021. szeptember 19.

2021, szeptember 19 - 02:39

„Halljátok meg az ÚR beszédét!” (Ez 13, 2b)

Olvasandó: Ezékiel 13

Ebben az igeszakaszban Isten azzal a feladattal bízza meg Ezékiel prófétát, hogy ítéletet hirdessen a hamis próféták felett. Az igehirdető az Úr beszédét kell hirdesse az igehirdetőknek. Nehéz feladat a “szakmabeliek” között helyt állni, kritikát megfogalmazni. Honnan tudjuk, hogy ki az igaz, és ki az álpróféta?

Többször előfordult, hogy civilek rendőrruhába öltözve büntettek, megzsaroltak embereket, s amikor kitudódott a tettük, akkor nyilván büntetőeljárást indítottak ellenük s végül maguk kerültek csapdába. A következményeket viselnünk kell tetteinkért. A hamis próféták a saját érdekük szerint állnak egyik vagy másik oldalra. Békességet hirdetnek ott, ahol nincs békesség, embereket akarnak bármilyen eszközzel meggyőzni, levadászni saját ügyüknek. Az igaz ezzel szemben pedig hallgatja, hirdeti és megéli Isten szavát. A legnagyobb ámítás pedig akkor kezdődik, amikor úgy gondoljuk, hogy mindig a másik a hamis próféta, mi csakis az igazságot képviseljük.

Isten vár, hogy hozzátérjünk bűneinkből, tévedéseinkből, őt hallgassuk, és csak azt tulajdonítsuk neki, amit Igéjében mondott Szentlelke által. Ma nekünk hangzik a felhívás: az Urat hallgassuk! Hogyan? Nyissuk ki a Szentírást s olvassuk, hirdessük és éljük! Ámen.

Kiss Sabolcs,

Apa

Velünk az Isten – 2021. szeptember 18.

2021, szeptember 19 - 01:00

“Majd így szólt hozzám az Úr igéje: Emberfia! Miféle szóbeszéd az, amelyet mondogattok Izráel földjéről: Telnek-múlnak a napok, de nem teljesült semmi a sok látomásból?! Ezért mondd meg nekik: Így szól az én Uram, az Úr: Véget vetek ennek a szóbeszédnek, nem példálóznak így többé Izráelben. Ezt hirdesd nekik: Közeledik már az idő, amikor valóra válik minden látomás.” (Ez 12,21-23)

Prófétának lenni nem egy könnyű mesterség. Bár gondolhatunk arra, hogy milyen kiváltságos emberek lehettek, akikhez még az Úr is szólt. Talán lennénk az ő helyükbe, hogy megtárgyaljuk a magunk ügyes bajos dolgát az Úrral, kikérjük a véleményét. Azonban ezek a próféták nem a maguk ügyes bajos dolgát beszélték az Úrral, hanem feladatot kaptak Istentől, mégpedig olyat, amit nem biztos, hogy szívesen elvállalnánk.

Ezékiel próféta olyan emberek között élt, hirdette az Úr szavát, akik nem hittek neki, sőt egyenesen Istent csúfolták, kétségbe vonták ígéreteit. Engedetlenek, mégis Isten ítéletét hallva nem megijednek, hanem makaccsá válnak. Makacsságuk nem engedte meglátni, hogy Isten ígéretei, szavai nem törlődnek el, nem jár le a szavatosságuk.

Ezékiel ítéletet hirdetett, s azzal, hogy Isten haragja nem rögtön következett be a nép akképp értelmezte, hogy elmarad. A késlekedés nem egyenlő az elmaradással. Isten hosszútűrő, de ez ne indítson bennünket lustaságra, hanem szívleljük meg az Ige mondatát, hogy közeledik már az idő. Tekintsük keresztyéni felelősségünknek, hogy Istenhez ne engedetlenek legyünk s makacskodjunk, hanem vegyük észre az idő értékét, és  cselekedeteinket hassa át ez a fajta felelősségtudat. Ámen.

Csatári Leila th.

Velünk az Isten – 2021. szeptember 17.

2021, szeptember 17 - 13:25

„Azért prófétálj ellenük; prófétálj, embernek fia! És reám esett az Úr lelke, és monda nékem: Mondjad, így szól az Úr: Így szólottatok, Izráel háza! és a mi lelketekben készül, én tudom.” (Ez 11: 4-5)

Ezékiel próféta ír arról, hogy hogyan használta Isten, hogy kellett szóljon a nevében.

„Az Úr Lelke rám esett” mondja (írja). Ez nem olyan „rámesett” mint mikor valaki sorra kerül egy rendszerben, s mondjuk neki kell ma mosogatnia mert a tegnap, meg tegnapelőtt más mosogatott. S nem is olyan mint mikor kiszámoljuk, hogy ki menjen el hunyni a bújócskába míg a többiek elrejtőznek.

Ez a „rámesett” maga alá temeti az egyént, mint mikor cunami vagy hurrikán ragadja magával a kártyavárat. Mindent a mi útjában áll viszi magával Isten Lelke, Ezékiel teljes valóját. Nem gondolkozik azon illik-e megbántani Jaazanját (az anyját ) meg a bandáját, nem fél tőlük, nem fél a következményektől, ne gondol a PC-vel, nem fél, nem retteg. Leleplezi a bűnt, fejükhöz vágja az igazságot a bűnösöknek, kimondja a tett rossz voltát és az ítéletet. Azért lehetséges ez mert maga a Szentlélek beszél általa.

Légy Ezékiel, ha az Úr megragad szólj! Leplezd le a világ bűneit. Szembesítsd az elkövetőt, hogy Isten előre látja a gondolataikat. Olyan sakkmester, hogy minden lépést lát a pályán… Legyőzhetetlen… Ne köss bele! Ámen

Jobb Domokos,

Ombod

Velünk az Isten – 2021. szeptember 16.

2021, szeptember 16 - 17:44

,,Akkor elvonult az Úr dicsősége a templom küszöbétől…” Ez 10,18a

Mi emberek rendszerint akkor döbbenünk rá a dolgok, emberek értékességére, amikor már elveszítettük őket. A mai igénk figyelmeztet bennünket, hogy van olyan, hogy: túl késő! Ez a hitigazság szembe megy a mai kor gondolkodásával, amely azt hirdeti soha sincs túl késő. Keresztyén emberként felelősségünk abban áll, hogy a meghallott igét engedjük, hogy megfoganjon a szívünkben. Amikor az evangélium beszivárog egy ember életében akkor új élet születik. Ennek a csodának az ideje a ma. Az itt és a most! Isten ma lép közel hozzád és ne légy érzéketlen Hozzá, mint az ószövetségi nép, hanem fogadd el, fogadd be az Ő életet teremtő szavát.

Ezékiel idejében Isten dicsősége elhagyta a templomot, mert betelt az a bizonyos pohár. A nép megromlott. Isten ma is ugyanaz az Isten, aki nem a külsőségekben gyönyörködik, hanem a szíveket vizsgálja. Nem a felszíni dolgok érdeklik, hanem az, ami a lelked mélyén lapul.

Kedves Testvérem hadd adjon helyet a mai napod arra, hogy vállald önmagad Isten előtt. Közeledj Hozzá és meg fogod tapasztalni, hogy Ő nem távozik el tőled, szeretetével megújít és erőt ad napoként a számodra Fiában az Úr Jézusban. Ámen.

Velünk az Isten – 2021. szeptember 14.

2021, szeptember 14 - 11:49

“Így szólt hozzám az Úr igéje: Te, emberfia, ezt mondja az én Uram, az Úr Izráel földjének: Vége van, jön a vég az ország négy oldalán! Most véged lesz! Rád zúdítom haragomat, elítéllek úgy, ahogy megérdemled, megbüntetlek minden utálatos tettedért. Nem szánakozom rajtad, és nem leszek könyörületes, hanem úgy bánok veled, ahogy megérdemled: utálatos tetteid következménye utolér. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. “ (Ez 7,1-4)

Ezékiel szavaiban az előtte járó, korábban szolgáló próféták ítélethirdetésének képét fedezhetjük fel, amely Izráel földjéhez irányul. Azoknak szól az ítélet, akik Kr. e. 598-ban még otthon maradtak, és nem szól az ítéletet végrehajtó Babiloni Birodalomnak, amely még nem pusztult el, még eszközként ott van Isten kezében, aki a történelmet irányítja. Isten elküldi haragját, mint valami mennyei követet, mert népe nem hallgatott reá. A harag igazságos: megfelel népe magatartásának, gonosz és istentelen útjainak. Az utálatosságokkal, a bálványimádással szemben nincs kímélet, pedig az Úr igazi természete az irgalom, amit számtalanszor kihírdetett, de a nép szándékosan visszautasította. Az ítélet célja az, hogy a hűtlen nép megtudja, hogy “én vagyok az Úr.” Isten eszköze ma sem változott, amikor Európa és a világ keresztyén népessége elfordul tőle, akkor ad próbákat népének. Észre vesszük-e mindezkezet? Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Velünk az Isten – 2021. szeptember 13.

2021, szeptember 13 - 16:46

„Immár itt a vég rajtad! Rád bocsátom haragomat, útjaid szerint ítéllek meg, és meglakolsz minden utálatosságért.” (Ez 7,3)

Elég ijesztő kép ez így tanévkezdéskor. El tudom képzelni, hogy valamelyik tanévnyitón, némely református iskola ünnepségén ilyen igei „biztatás” hangzott el. A vakáció végét lehet, hogy néhányan ennyire drasztikusan élik meg.

Nem a biztatás a célja a mai Igének, hanem a figyelmeztetés. A vég tudata, valamikor eljövetele keretet ad életünknek, de ugyanakkor arra indít, hogy ne halasszuk el a életbevágó ügyeinket.

Folytasd a mondatot: az élet túl rövid ahhoz, hogy ne…

Helyettesítsd azzal a három dologgal, ami neked fontos. A földi élet végessége, ha szűkíteni kell, engem három cselekvésre indít. Az élet túl rövid, hogy ne szeressünk, hogy ne higgyünk és, hogy ne nevessünk.

Ragadd meg! Ne tékozold életed utálatosságokra! Az ítélet elől nem lehet elmenekülni, csak megszabadulni. A Szabaditó pedig ma még ott van melletted! Ámen!

Rácz Ervin,

Szigetlanka

Velünk az Isten – 2021. szeptember 11.

2021, szeptember 12 - 01:07

”Embernek fia, fogj egy éles kardot, és használd úgy, mint a borbély a borotvát! Vágd le a hajadat és a szakálladat!” (Ez 5,1)

Akik olvassák naponként a bibliaolvasó kalauz mindennapra kijelölt igéjét, azok azt tapasztalják, hogy folytatódnak az ostromlottak tapasztalatait illusztráló képek, a próféta utasítást kap, hogy vegyen egy éles kardot és használja borotvaként, hogy levágja a fejéről a hajat és szakállat. Mindez jelzi az ítéletet. Ez az Úr haragját vetíti elénk, aki megelégelte a sok szörnyűséget látni, amit a nép tesz. A borotválás, ha megnézzük a gyász szimbóluma volt lásd: Ézsaiás 15:2. Mindenesetre összefoglalva nagy a baj a nép a vesztébe rohan mondhatjuk a pusztulás felé tart. Mindezt aktualizálva az Úr Igéje ma nekünk is figyelmeztető jel, hogy változtatnunk kell, újra el kellene kezdeni az Urat keresni s hozzá imádkozni, hogy irgalmazzon. A pusztulás az ítélet azonban még egy lehetőséget rejt magában, mégpedig a megtérést. Ezt kell ma nekünk meglátunk vagy megtapasztalnunk. Olvassuk naponként az Igét töltekezzünk s keressük az Urat s kérjük, hogy legyen irgalmas hozzánk. Higgyük el az Úr meghallgat!

Kaszaniczki Csongor,

Erdőd

Velünk az Isten – 2021. szeptember 10.

2021, szeptember 10 - 17:43

„… Embernek fia! íme én eltöröm a kenyérnek botját Jeruzsálemben, és eszik kenyerüket mértékkel és rettegéssel, és vizüket mértékkel és ájulással isszák. Azért, hogy kenyér és víz nélkül szűkölködjenek, és elborzadjanak mindnyájan, és megrothadjanak az ő vétkükben.” (Ez 4,16-17)

Ezékiel prófétának egy csomó jelképes tettet kell végrehajtani, téglára város meg országneveket ír azokat ostromolja, kiporciózza az ételt, csak egyik oldalán fekhet, meg ilyenek. Ha ma valaki ma ilyeneket csinálna minimum hülyének néznék.

Akkor sem volt ez másképp, nem volt normális dolog, hogy felnőtt ember makett várat épít s azt ostromolja, vagy számolja a kalóriákat, amit bevihet mert a hite ezt kívánja…

Most, hogy visszaolvastam a fenti sort rájött, hogy a mai ember ezeket csinálja. Hányan gyűjtenek „hobbiból” ólomkatonát, hányan játszanak számítógépes stratégiai játékokat ahol várakat ostromolnak, hányan élnek egészséges életet figyelve az elfogyasztott ételek mennyiségére, milyenségére…

A különbség csak annyi, hogy Ezékiel Isten miatt élt „furcsán”. Ja ne ez is érvényes ma, akit fontosnak tartasz, ami lényeg azt követed. Ha a fitnesz guru azt mondja, ha a tested a lényeg, ha ez neked örömet okoz… Ki az életedben „isten” mit kit istenítesz az a kérdés…

A mai világban sokan fogyókúráznak, míg mások éhen halnak, sokan játékból élnek, míg mások játszák az életet. Ma már nincs semmi ami meghökkentő, ami furcsa… vagy mégis?

Furcsa ha valaki „normális”, ha egyfeleségű, ha nem válik el, ha a férfi, férfi, ha a nő, nő. Ha valaki nem önmagát akarja megvalósítani, hanem másokért él, Istent ismer és tisztel.

A fenti ige valami nagy nyomoróságra akarja felhívni a nép figyelmét, azért a sok jelképes cselekedet. A hívő ember Isten szeretetéről kell beszéljen ma. Beszéljen az élete, a munkája, a családja. Kevesebb szóval és több tettel beszéljünk Isten szeretetéről mely Jézusban van. Ámen.

Jobb Domokos,

Ombod

Velünk az Isten – 2021. szeptember 7.

2021, szeptember 7 - 11:55

“A harmincadik évben, a negyedik hónap ötödikén, amikor a fogságban élő nép között voltam a Kebár-folyó mellett, megnyílt az ég, és isteni látomásokat láttam. A hónap ötödikén, Jójákín király fogságba vitelének ötödik évében, szólt az Úr igéje Ezékiel paphoz, Búzí fiához a káldeusok országában, a Kebár-folyó mellett, és megragadta őt ott az Úr.” (Ez 1,1-3)

Néhány nap választ el bennünket az új tanév kezdésétől, hamarosan megtelnek a város utcái diákokkal és szülőkkel. Lesznek olyanok, akik először lépik át az iskola vagy óvoda küszöbét és ezeket a kisdiákokat kézenfogva, mintegy bátorításként a szülők elkísérik. Átérzem az izgalmat ezen gyermekek lelkében, -de a szülőkében is- hiszen valami újjal és szokatlannal fognak találkozni, amit meg kell szokni, magukévá kell tenni. Valami ilyesmit élhetett át Ezékiel próféta, amikor Isten “megragadja őt,” ráteszi életére kezét. Ez a mozdulat üzenetében és jelentőségében azonban sokkal több, mint egy tanévkezdés, mert a prófétával Isten szándéka az, hogy a fogságba hurcolt népét lelkileg megtisztítsa, és előkészítse az emberileg még nem látható szabadulást. Isten a Kébár folyó mellett is biztosítani akarja az ő jelenlétét népe számára. Bárhol is legyen a mi életünk, és bármilyen körülmények között is legyen, nekünk tudnunk kell, hogy Isten “ott” is elen van, nem hagy magunkra. Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Velünk az Isten – 2021. szeptember 1.

2021, szeptember 1 - 13:16

“Menj vissza, és mondd meg Ezékiásnak, az én népem fejedelmének: „Azt mondja az ÚR, Dávidnak, a te atyádnak Istene: Meghallgattam imádságodat, láttam könnyhullatásodat. Íme, meggyógyítalak: harmadnapra fölmész az ÚR házába. Életedet tizenöt évvel.meghosszabbítom, és megszabadítlak téged és e várost Asszíria királyának kezéből. Megoltalmazom e várost énértem és Dávidért, az én szolgámért.” (2Kir.20,5-6)

Olvasandó 2 Kir.20

Bár a Királyok könyve történelmi eseményeket tár fel előttünk, ezt éppen azért teszi, mert ezekből megtanulhatjuk, hogy a” világ színpadát” Isten irányítja. Ő a Gondviselő Atya, Aki választott népének letelepedésétől fogva az első király kiválasztásán keresztül, a legnagyobb Király: Jézus Krisztus születéséig, áldozatáig és feltámadásáig cselekszik. Ő az , Aki a világ végezetéig cselekedni fog ! A könyv 20-ik részében   szereplő  uralkodó király  Ezékiás  gyógyulása, betegsége, uralkodása, idegenekkel való szövetségkötése felépíti Istennek azt a szabadítási tervét, mely Jézus Krisztusban, az Ő országának királyságában nyugszik majd meg. Ő lesz az a király , aki engedelmes és hűséges lesz minden parancsával szemben, és  ezáltal  népét is megszabadítja.

Ezékiás király múltja, jelene és jövendője, népének sorsa mind Isten haditerve szerint történik. Isten az Ő prófétája, Ézsaiás által szembesíti népének királyát, Ezékiást ezzel a ténnyel: hogy élete és halála, népének élete és ítélete Tőle függ, mindenkor és mindenben. Mélység és magasság, betegség és halálfélelem, megbocsátás, gyógyítás, a hiúság ítélete, öröm és bánat az Ő nevelő eszközei. Nekünk is tudatában kell lennünk ennek! Fürkésszük az Ő útját, kérdezzük meg akarata felől, hajoljunk meg előtte őszintén és szolgáljunk neki örömmel életünkben, ameddig tehetjük: mert jó az Úr, örökkévaló az Ő kegyelme és nemzedékről nemzedékre való az Ő hűsége. Ezzel a bizonyossággal és bizalommal induljunk a megszokott őszi hónapok   mégis ismeretlen útaira, az Istenünk által hordozott új jövendőbe!

Ámen.

Nagy Erika,

Sárközújlak

Velünk az Isten – 2021. augusztus 31.

2021, augusztus 31 - 14:57

“Ezékiás átvette a levelet a követek kezéből, és elolvasta. Majd fölment az Úr házába, és kiterítette azt Ezékiás az Úr előtt. És így imádkozott Ezékiás az Úr előtt:
Uram, Izráel Istene, aki a kerúbokon trónolsz! Egyedül te vagy a föld minden országának Istene, te alkottad az eget és a földet! Uram, fordulj hozzám figyelmesen, és hallgass meg! Uram, nyisd ki a szemedet, és láss! Halld meg Szanhérib beszédét, aki ideküldte ezt az embert, hogy gyalázza az élő Istent! Igaz, Uram, hogy Asszíria királyai elpusztították a pogány népeket és országaikat. Isteneiket tűzre vetették, mert azok nem is voltak istenek, hanem csak emberi kéz csinálmányai, fa és kő; ezért pusztíthatták el őket.  De most te, Urunk, Istenünk, szabadíts meg bennünket az ő kezéből, hadd tudja meg a föld minden országa, hogy te vagy, Uram, az egyedüli Isten! Ézsaiás biztató üzenete. Akkor Ézsaiás, Ámóc fia ezt az üzenetet küldte Ezékiásnak: Így szól az Úr, Izráel Istene: Meghallottam, hogyan imádkoztál hozzám Szanhérib, Asszíria királya miatt.” (2Kir 19:14-20)

Ezékiás az Úrban bízó király, aki egész életében bizonyította, hogy Isten hűséges szolgája kíván lenni. Ragaszkodott Istenhez, leromboltatta az idegen istenek templomait és bálványait, megszüntette a pogány halmozó oltárokat. Isten ezért mellé állt, és segítette őt, és a segítségre szükség is van, hiszen az ellenség ott van a határok peremén, csak egy lépes és az ország elbukik. Isten hűséges szolgájának ebben az helyzetben tudnia kell, hogy mit is tegyen: Istent keresni, Istenhez szólni és segítségét kérni. A király imádkozik, és imádságának a háttere az asszír ellenség túlereje, az asszír király és a katonáinak bűnös gyalázkodása Izrael népe ellen, a királya ellen és Isten ellen. Ezékiás emiatt teljesen kilátástalan helyzetbe jutott, mert emberileg nincs esélye arra, hogy megvédje az országot. Az asszír sereg túlerőben van, sokkal jobban felfegyverzett, már több országot legyőzött a serege, a környező országok adót fizetnek. Ezékiás tehát olyan veszedelembe került, amire emberileg nem volt megoldás. Mivel korábban mindig jó előmenetele volt, az azt is jelentette, hogy voltak győzelmei, itt azonban, ebben a helyzetben úgy tűnhet, hogy a baj megoldhatatlan. Ezékiás élethelyzete bizonyítja, hogy a hívó embernek is lehetnek zsákutcái, amikor nem tuda a kiútat, nem talál az adott körülmények között megoldást. Ilyenkor emlékeznünk kell Isten hűségéről, amely életünket követi, eszünkbe kell vennünk és kezébe helyezni a bezárt ajtók megnyitását. Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Velünk az Isten – 2021. augusztus 30.

2021, augusztus 30 - 17:48

“Ragaszkodott az ÚRhoz, nem tért el tőle, hanem megtartotta parancsolatait, amelyeket az ÚR adott Mózesnek.” (2Kir 18,6)

Ragaszkodni Istenhez, nem földhözragadtságot, maradiságot, vagy kevesebb szabadságot jelent, hanem az egyetlen esélyt arra, hogy a legnagyobb viharban is meg tudunk állni. Isten állhatatosságra készit fel.

Ezékiás egy olyan korban volt hű Istenhez, amikor ez egyáltalán nem volt divat. Ezt ráadásul politikusként, királyként tette. De tudta, hogy ha meg is változik a szélirány, és a jövő bizonytalannak tűnik, nem kell a széllel együtt ide-oda hajlongatni. Hitét Istenbe és csakis belé helyezte!

Érdemes ezt csinálni? Sokan mártírok lettek emiatt. Amikor az életünk nehézségekkel van tele, mikor a kétely gyötör, vagy azon gyötrődünk, hogy érdemes-e Krisztusért élni, jusson eszünkbe, hogy még nem vagyunk otthon. Halálunk pillanatában nem otthonunkat hagyjuk el, hanem az otthonunkat találjuk meg. Legyünk hűek mindhalálig! Ennek bizonyossága segít hűségesnek maradni Istenünkhöz és az ő parancsolatai könnyűek lesznek. Ámen!

Rácz Ervin,

Szigetlanka

Velünk az Isten – 2021. augusztus 29.

2021, augusztus 29 - 02:39

„Húszesztendős volt Áház, amikor uralkodni kezdett, és tizenhat évig uralkodott Jeruzsálemben. De nem úgy cselekedett, mint Dávid, az ő atyja, ami tetszett volna az Úrnak, az ő Istenének.”  (2Kir 16,2)

A királyok könyvét olvasva naponta a Biblia kalauz szerint azt láthatjuk, hogy vannak jó és rossz királyok, akik sorra követik egymást Az ő uralkodásuk bizony kihat az egész nép közösségére. Amikor helyesen az Úr szerint kormányoznak és élnek ott áldás van. Ennek ellenkezője, amikor valaki nem az Úr útját járja ott nincs áldás- A mai alkalommal egy ilyen királyt látunk, aki sajnos elfeledkezett az Úr Istenről és visszatért a bűnbe. Nem követte az Urat és nem neki tetszően végezte uralkodását. Ezt aktualizálva nekünk is az egy figyelmeztető jel, hogy ne térjünk le a járható útról. Ne essünk vissza a bűnbe. Bűnbánat lévén készülve újkenyér ünnepére tartsunk önvizsgálatot. Keressük az Urat amig megtalálható és igyekezünk az Úrnak tetszően élni. Hogyan is tegyük ezt? úgy ahogy egy szép dicséretünk mondja:

„Istennel járni, lakozni,
Szent élettel illatozni,
Igaz hitben nem habozni:
Jézus Krisztus, taníts,
Taníts imádkozni!” (MRÉ 428)

Járjunk tehát az Úr útján és ne térjük el az Ő útjáról.  Adja az Úr, hogy igy legyen! Ámen

Kaszaniczki Csongor,

ErdődNévnap

2021, szeptember 24 - 17:18, Gellért,Mercédesz

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen

by Dr. Radut.