Ugrás a navigációra

Hírolvasó

Elhunyt egykori kollégánk, Malek Magdolna

OSZK - 2022, május 23 - 12:11
Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Velünk az Isten – 2022. május 23.

Napi Ige - 2022, május 23 - 12:05

„Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm.” (Róma 14,17)

A Magyar Értelmező Szótár szerint az öröm: „A kellemes érzésnek nagy foka, melyet bizonyos jelenlévő élvezet, vagy jövendő jónak élénk képzelete gerjeszt bennünk.” Ki ne szeretne örülni? Minden ember boldog akar lenni.

Szeretünk jókat enni és inni, de „Isten országa nem evés és ivás”, – még jó, mert akkor fogyókúrázni sem kell. Isten országa valami olyan, ami benned van és belőled árad ki: „igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm.”

Az első az igazság. Nekünk, elbukott, de bűneiket megbánó embereknek Isten Krisztus igazságát tulajdonítja, ezen keresztül néz ránk. Ebből fakad igazságunk, ezért akarunk mi is „igazságban járni”, hogy megmaradjunk Krisztusban.

Békességed van Istennel és Isten békessége van benned. Isten azt akarja, hogy tudd: Fiának a bevégzett munkája békességet szerzett neked. Mennyi áldás lenne azon, ha ezt a békességet elfogadnák!  A béke higgadtságot és nyugalmat jelent az élet hányattatásai közt, amikor minden széthullani látszik.

Így jutunk el az örömhöz. Pál áldásként említi a Szentlélek általi örömöt, amely még fizikai nehézségek közt is miénk lehet, könnyeken is átragyoghat, hisz a Lélektől van. Az öröm soha nem szabadul fel a hitetlenség által, hanem mindig ott jelenik meg, ahol hit van. Ámen!

Rácz Ervin,

Szigetlanka

Önkiszolgáló másolás hamarosan!

OSZK - 2022, május 23 - 10:03
Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Ideje az építésnek

reformatus.hu Hír - 2022, május 23 - 03:33

Hála és számvetés

reformatus.hu Hír - 2022, május 22 - 02:59

Az első iskola a templom

reformatus.hu Hír - 2022, május 22 - 02:59

Velünk az Isten – 2022. május 22.

Napi Ige - 2022, május 22 - 02:45

“Ez az egyik napot különbnek tartja a másiknál, az pedig minden napot egyformának tart. Mindenki legyen a maga értelme felől meggyőződve.Aki a napokra ügyel, az Úrért ügyel, aki eszik, az Úrért eszik, mert hálát ad Istennek, és aki nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad Istennek.(Róm. 14, 5-6)

A római gyülekezetben, mint egyébként sok más helyen is, zsidókból és pogányokból lett keresztyének voltak. Az előbbiek továbbra is ragaszkodtak régi vallásuk néhány előírásokhoz, mint például a szombat megtartása. Sokaknak lelkiismereti kérdés volt ez, és csak úgy érezték jól magukat, ha a régi törvénynek engedelmeskedtek. Az utóbbiak pedig nem tartották fontosnak a szombat megtartását, mert ők minden napot egyformának tartottak. Nyilván ez a kétféle felfogás konfliktus forrásává vált, feszültségeket eredményezett a két fél között. Zárójelben jegyzem meg, hogy a vasárnap, a hét első napjának a megünneplése több tényezőnek is köszönhető. Ezen a napon gyűltek össze a tanítványok és törték meg a kenyeret, ugyancsak vasárnap támadt fel Jézus a halálból, illetve töltetett ki a Szentlélek. Így lett az Úr napja az Újszövetségben kiemelkedő nap, a szombattól eltérően nem a kötelezettségek napja, hanem inkább a kiváltságoké. Felszabadulva hétköznapi teendőink alól ezt a napot az Úr imádatára és szolgálatára különítjük el(W.MacDonald).

Bárhogyan is vélekedjünk erről a kérdésről napjainkban, a lényeg az, hogy legyünk meggyőződve fölfogásunk helyes volta felől, hogy ne legyenek lelkiismereti aggájaink, hiszen mindent az Úrért teszünk. Ám ez ne jogosítson fel bennünket arra, hogy másokat elítéljünk, ha ők másképp látják ezt a dolgot. Ez a kérdés ugyanis erkölcsileg semlegesnek mondható, pláne nem üdvösség kérdése. Persze arra mindig vigyázni kell, senkit meg ne botránkoztassunk a Krisztusban nyert szabadságunkkal. Erre figyeljünk oda.

Krisztus követése egyébként nem holmi szabályok betartása, nem törvényeskedés, hanem szeretetben járás. Jézus azt mondta, hogy az egész törvény e kettőre redukálódik: szeresd Istent, és szeresd felebarátodat. Aki ezt a kettőt betöltötte, az az összes többit is betöltötte. Szeresd Istent, és tégy, amit akarsz – mondta Augusztinusz egyházatya. Ennyi tényleg elég, hogy kedves légy Isten előtt, mert, ha szereted Őt, akkor csak olyat próbálsz tenni, ami örömet okoz neki. És ami Istennek kedvét elnyeri, az felebarátod javát is szolgálja. Törekedjünk erre minden nap! Ámen.

                                                                                                                 Szilágyi Balázs,

                                                                                                                 Szatmár-Láncos

Oldalak

Feliratkozás Református Kollégium Nagykönyvtára hírolvasó csatornájára


Névnap

2022, május 28 - 06:44, Emil,Csanád

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen

by Dr. Radut.