Ugrás a navigációra

Hírolvasó

Vakmerőség és alázat

reformatus.hu Hír - 2022, május 20 - 01:33

Összetartozva

reformatus.hu Hír - 2022, május 20 - 01:33

Velünk az Isten – 2022. május 19.

Napi Ige - 2022, május 19 - 11:14

“… a törvénynek betöltése a szeretet.” (Róma 13.10b)

Emberi kapcsolataink aranyszabálya. A szeretet szemüvegén át minden megszépül és új értelmet kap. Családtagjainkkal elfogultak vagyunk, sokszor engedékenyek, a szeretet fedezete alatt olyan dolgokat bocsátunk meg, amelyek büntetést érdemelnének. Szeretettel kell feddeni is, a helyes útra vezérelni azokat, akik hajlamosak az eltévelyesedésre. Nem csak a gyűlölet ellentéte, több ennél: A törvény betöltése. A törvény betöltésének kettős vetülete létezik:  Isten szeretése és a felebarát szeretése. A kettő elválaszthatatlan egymástól, egyszerre mind a kettőt kell gyakorolni. Jézus is így beszélt róla, sőt ki is egészítette : “E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták”. Isten kijelentése, a prófécia  szeretet nélkül üres beszéd csupán. Bizonyságtételre buzdít: Hirdesd Isten végtelen szeretetét és megbocsátó kegyelmét. Megrendítő: Isten akkor is szeret téged, ha te megtagadod, vagy hátat fordítasz neki. Lehetőséget teremt, hogy a tékozló fiak haza érkezzenek. Ne add fel, ha első próbálkozásod süket fülekre talál. Uram, nem vagyok méltó, gyarló létemre nem érdem szerint cselekszel: Végtelen szereteteddel. Megszégyenülve hullok eléd, s ébredezem. Ámen. Fodor Lajos

Retour - Mád (videó)

reformatus.hu Hír - 2022, május 19 - 01:05

A Pray-kódexről Újpesten

OSZK - 2022, május 18 - 09:07
Kategóriák: Kultúra, Debrecen

A Szentháromság Isten

reformatus.hu Hír - 2022, május 18 - 00:59

Jövevény voltam, és…

reformatus.hu Hír - 2022, május 18 - 00:59

Programjaink a 93. Ünnepi Könyvhéten

OSZK - 2022, május 17 - 14:56
Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Velünk az Isten – 2022. május 17.

Napi Ige - 2022, május 17 - 09:46

„A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a Lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket; áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért.” (Róma 12,9-17)

Pál apostol a keresztyén élet teljes erkölcsi tartalmát a szeretet körül csoportosítja, mint középpont körül és szinte azonosságot mutat ezen intelmek és utasítások Jézus Hegyi Beszédben elmondottakkal. A szeretet két irányú megnyilvánulásáról szól: beszél az általános ember- és testvérszeretetről. Ezeknek az intelmeknek a kiáradó ereje nemcsak az egyház és gyülekezetei életére van hatással, hanem erkölcsformáló hatását az egyetemes emberiség körében is meg kell mutatkoznia. Az ember arra teremtetett, hogy közösségben éljen, és ehhez lennie kell egy, a szereteten alapuló kölcsönös tiszteletnek. A keresztyén élet valamennyi ajándéka közül a legdrágább a szeretet, de ez sem erkölcsi személyiségünk kikapcsolásával munkálkodó erő. Ezért van szükség arra, hogy a keresztyén intés eszméltesse a gyülekezetet, hogy a szeretetet ne hagyják kihűlni. Krisztussal való állandó kapcsolat segít ebben. Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Velünk az Isten – 2022. május 16.

Napi Ige - 2022, május 16 - 13:49

“És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata.” (Róma 12,2)

„Boldogok a rugalmasok, mert alakjuk nem torzulhat el!” – mondja Michael McGriff. A merevség mindig magában hordozza a pusztulás csíráját. A rugalmatlanság azt jelenti, hogy a saját akaratomat, véleményemet, döntésemet a többiek és mindenki más elé helyezem.

Az Ige nem a világhoz való simulásra, de mégis a változásra serkent, elménk megújulásával. Ha valaki úgy gondolja, hogy neki többé nincs szüksége tanulásra, fejlődésre, akkor voltaképpen megáll a fejlődésben. Ráadásul, ha megengedi magának azt a luxust, hogy kijelentse: az ő véleményét és döntését többé semmi nem befolyásolhatja és módosíthatja, azzal egyenesen Isten helyébe emeli magát, akinek nincs szüksége mások figyelembe vételére ahhoz, hogy az igaz, helyes és hatékony döntéseket meghozza.

A világhoz való alkalmazkodás szabás, tehát mindig elvesz. A helyes alkalmazkodás alappillére a tanulásra való igényesség. Hiszen ezzel a folyamatosan bővülő ismerethez és tapasztalathoz, valamint az abból fakadó kihívásokhoz kell rögtön alkalmazkodni, és amíg valaki ebben a folyamatban benne van, addig folyamatosan változik. Ez a változás pedig a növekedés útja.

Elménk megújulása ne más, mint taníthatóság az egymáshoz való alkalmazkodásban, a Mester felügyelete és irányítása által.  Kérdéseket tehetünk fel egymásnak, válaszokkal kisegíthetünk, gazdagíthatunk, gazdagodhatunk és megtanulhatjuk, megitélhetjük, mi az Isten kedves és tökéletes akarata. Ámen!

Rácz Ervin,

Szigetlanka

Oldalak

Feliratkozás Református Kollégium Nagykönyvtára hírolvasó csatornájára


Névnap

2022, május 28 - 06:44, Emil,Csanád

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen

by Dr. Radut.