Ugrás a navigációra

Hírolvasó

Velünk az Isten – 2022. május 11.

Napi Ige - 2022, május 11 - 12:04

,,Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. (Róma 10, 17)

Teremtő Atyánk úgy alkotott meg minket, hogy az érzékelések közül leghamarabb a hallás fejlődik ki. A hallás rendkívül segít bennünket ebben a földi létben, de mai igénk alapján elmondhatjuk, hogy az örökkévalóságban is. Mert a hallás nyomán jut valaki hitre. Ez a hit pedig összekapcsolja őt a Krisztussal. A mai korban sok mindent meghallhatunk, tágas a paletta, sok olyan információ van, ami segít az épülésben van egy egy rendkívüli gondolat, ami hat ránk. De olyanok is vannak, amelyek nem felfelé segítenek, hanem éppen a szétesésünkben vagy éppen abban, hogy tovább sajnáljuk magunkat. Ezzel párhuzamosan áldozatnak érzékeljük magunkat. Nekünk szabadságunk van eldönteni, hogy kire vagy mire hallgatunk.

Kedves olvasó. Kinek a szava talál utat hozzád? Ne aludj el addig amíg meg nem válaszolod őszintén önmagadnak ezt a kérdést! Utat tud e találni Urad gyógyító, megelevenítő, megrendítő szava? Vagy hiába szól számodra az Ige? Jézus megtalálta a módját annak, hogy a levél szerzőjét megszólítsa, és a szava által újjáteremtse. Az Úr sokféle módon már téged is megszólított és dolgozik rajtad ez az igazi evangélium!  Engedj teret a szívedben Jézus szavának és megtapasztalod az Ige erejét! Ámen.

Törő Attila Miklós,

Patóháza

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 2022.

OSZK Könyvtári Intézet - 2022, május 10 - 15:43

Megtörtént a 2022. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás felosztása. Az érintett önkormányzatok a támogatási összegről hivatalosan a kormány.hu oldalon tájékozódhatnak.

A táblázat közvetlenül letölthető innen.

 

Nyelv magyar
Kategóriák: Kultúra, Debrecen

Két évszázada halt meg Katona Mihály, a tudós lelkész

reformatus.hu Hír - 2022, május 9 - 21:02
Kétszáz éve halt meg Katona Mihály lelkész, földrajztudós. Neve ma szinte mindenki számára ismeretlen, talán csak a felvidéki Búcson és a földrajztudomány berkein belül ismerik. Földrajzi munkássága kétségbevonhatatlan, de református lelkészként, és intézményvezetőként is maradandót alkotott. Katona Mihály egyik nagy „rajongójával” és elkötelezett kutatójával, Lukács Ágnes földrajztanárral beszélgettünk, aki sok érdekességet osztott meg velünk a 18-19. század fordulóján élt lelkész-tudósról.

Az áldozat ereje

reformatus.hu Hír - 2022, május 9 - 21:02

Velünk az Isten – 2022. május 9.

Napi Ige - 2022, május 9 - 12:55

„Azért tehát nem azé, aki akarja, nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.” (Róma 9,16)

Nem azé az üdvösség, akik erőlködik, hanem ajándékba kapjuk ezt Istentől. Ez igazán megnyugtató tud lenni. Az is következne ebből, hogy lebecsüljük a futást, de azt kell tudnunk, hogy az üdvösség nem emberi erőlködés gyümölcse, hanem mindenestül ajándék.

Óra a futáshoz! GPS-es, pulzusmérős futóórák, lépésszámlálók, aktivitásmérők és stopperórák széles választéka. Pulzuspánttal még pontosabbá teheted az edzéseidet. Válassz Te is egy futóórát, mérd a teljesítményedet, a megtett kilométereket, készíts edzéstervet és kezdj el felkészülni az álomversenyedre még ma! – áll egy reklámszövegben. Motiváló lehet mindez a futáshoz, az életharchoz. De hadd legyen minden pillanatban a karodon egy olyan láthatatlan óra is, amin azt írja: fontos vagy, egyedi alkotásom vagy, értékes vagy, veled vagyok, erőt adok, szabad vagy… Futni csak szabadon érdemes. Legyen hangsúlyos életünkben a felszabaditó, friss levegőjű futás. Ezt az ajándékot adja életfutás közben Isten.

És mi van akkor, amikor egy piszok nagyot taknyolunk? Bocsánat: leesünk. Aki volt már lent, az jobban tudhatja, hogy Isten kegyelme tart meg egyedül. Ő ad üdvösséget, Ő ajándékozza nekünk a maradandót, amiért érdemes futni és akarni, mert ez a futás Isten dicsőségét és mások javát szolgálja, de aminek tétjét, a mi Urunk, Jézus Krisztus a golgotai kereszten és feltámadásában már győztesen elhordozta érettünk. Isten könyörülő, Jézus Krisztusban megmutatott irgalmának keretein belül pedig lehetséges és szükséges a futás és az akarás.

Rácz Ervin,

Szigetlanka

Velünk az Isten – 2022. május 8.

Napi Ige - 2022, május 9 - 01:59

         „De az nem lehet, hogy Isten beszéde meghiúsult volna! Mert nem mindnyájan izraeliták azok, akik Izráeltől valók,s nem mindnyájan Ábrahám gyermekei, akik az ő magvából valók, hanem az Izsákét nevezik majd utódodnak. Azaz nem a test szerinti gyermekek az Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak utódoknak.” (Róm. 9, 6-9)

      Nem mintha Isten beszéde csődbe jutott volna – így is visszaadható az, ami az eredeti szövegben van. Manapság ezekben a nehéz időkben, amikor a háború velejárójaként gazdasági problémák garmadával kénytelen szembenézni a világ szinte valamennyi országa szinte minden nap hallunk egy-egy csődbement kisebb vagy akár nagyobb vállalkozásról is. Tudjuk, mivel jár ez: nemcsak azzal, hogy cégtulajdonosok nem szaporíthatják tovább jövedelmüket, hanem bizony azzal is – és ez még inkább fájó – hogy emberek ezreinek, tízezreinek kerül veszélybe a mindennapi kenyere vagyis puszta megélhetése. Óriási gond ez annak, akit ez a probléma érint valamilyen formában.

Ám még ennél is százszorta nagyobb probléma, sőt végzetes veszélyt jelentene a bűnben született ember számára, ha az Isten beszéde jutna csődbe! Ha az ő szava nem volna megbízható, ha nem lehetne reá bizton építeni, akkor tényleg reménytelen lenne az egész emberiség helyzete. Pál apostolban azért támad ez a gondolat, mert rettenetesen fáj neki a zsidó nép hitetlensége, Istentől való elfordulása. Igen nagy lelki fájdalmat érez, hisz ő is közülük való test szerint, és nagyon jól tudja, ismeri Isten ígéreteit, amelyeket ennek a népnek és leszármazottainak adott. Most pedig úgy tűnik, mintha Isten végleg elvetette volna őket hitetlenségük miatt, tehát terve füstbement terv, meghiúsult az Isten elképzelése.

Ez ellen tiltakozik az apostol minden porcikája: az nem lehet, hogy Isten terve ne valósuljon meg. Már Ézsaiás próféta is megírta: “az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok…” (Ézs. 55, 11). Maga az Úr Jézus is hasonló módon szólt: “Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak”(Mt. 24, 35). Viszont azt is leírja az apostol, mintegy megtalálva a választ az őt foglalkoztató kérdésre, hogy az Isten ígérete nem jár automatikusan azoknak, akik vér szerinti leszármazottai Izráelnek, hanem azoké, akik lélek szerint mondhatók Ábrahám örököseinek. -Mi Ábrahám fiai vagyunk – mondták gőgösen a Jézussal ellenkező zsidók. Ha Ábrahám fiai volnátok, akkor ti is az ő cselekedeteit tennétek-válszolt nekik a mi Urunk. Más szóval Jézus azt mondta: akkor nem lennétek hitetlenek, hanem hívők, mint a ti atyátok, Ábrahám volt.

Számunkra ez azt jelenti, hogy senkinek nem jár hivatalból az üdvösség pusztán csak azért, mert hívő keresztyén családba született és valamikor meg is keresztelték. Csak, ha igaz hittel ragaszkodunk Istenhez lehet a mienk az örök élet ígérete. Ugyanakkor ne felejtsük el: Isten hívása MINDEN embernek szól, és ami embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges. Mindenkinek van esélye Isten kegyelmében részesülni, mert ő senkit nem akar kizárni az ő országából.  “Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és KEGYELMET találjunk, alkalmas időben való segítségül”(Zsid. 4, 16). Ámen.

                                                                                                     Szilágyi Balázs,

                                                                                                     Szatmár-Láncos

A pelikán anya

reformatus.hu Hír - 2022, május 8 - 20:34

Velünk az Isten – 2022. május 7.

Napi Ige - 2022, május 7 - 20:23

”Igazságot szólok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szentlélek által” (Róma 9,1)

Az alábbi igeszakaszban Pál apostol mélységes szomorúságát fejezi ki a népe iránt, akik elszakadtak a Krisztustól. Pál szomorúsága nagyon jól kiérezhető az igeversekben ahogy megszólal és mondja igazat mondok a Krisztusban. Bárcsak megtalálná újra a nép a helyes ösvényt az Úrban!

Drága Testvéreim! Az Ige felhívja a figyelmünket arra, hogy ne szakadjunk el a Krisztustól és ne vessük el a kegyelmet, amely adatott nekünk. Ismerjük fel újra az Úr Jézust az életünkben, aki azért jött, hogy üdvösséget és életet hozzon. Nyissuk meg tehát ami szívünket, és fogadjuk be a Megváltót és ne zárjuk ki őt az életünkből, ahogy szép dicséretünk is mondja:

 1. Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz,
  Bejönnél már, de némán kulcsfordulásra vársz.
  Mi mondjuk, hogy miénk vagy, te vagy a név, a jel:
  Ó, szégyen, hogy te légy az, akinek várni kell.
 2. Ó Jézus, most kopogtatsz, sebhelyes még a kéz;
  Könnymarta kedves arcod oly búsan intve néz.
  Ó áldott, drága jóság, mely ennyit tűrve vár!
  Ó, bűnök szörnyű bűne, mely téged így kizár!
 3. Ó Jézus, szólsz, s a szívhez a szó szelíden ér:
  „Így bánsz velem? teérted hullt testemből a vér!”
  Bús szégyennel behívunk, az ajtónk nyitva már.
  Jöjj, Jézus, jöjj, ne hagyj el, a szívünk várva vár!

Kaszaniczki Csongor,

Erdőd

Békekoncert Debrecenben

reformatus.hu Hír - 2022, május 7 - 20:17

Vitézlő oskola

reformatus.hu Hír - 2022, május 6 - 19:48

Betű és Lélek

reformatus.hu Hír - 2022, május 6 - 19:48

Velünk az Isten – 2022. május 6.

Napi Ige - 2022, május 6 - 11:59

„Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít; Kicsoda az, aki kárhoztat?  Krisztus az, aki meghalt, sőt aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk: Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é? Amint megvan írva, hogy: Te éretted gyilkoltatunk minden napon; olybá tekintenek, mint vágó juhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, az által, aki minket szeretett: Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.” (Róm 8,31-39)

Legszívesebben csak annyit írnék magyarázat gyanánt: NO COMMENT!… Csak olvasni kell s megérteni s nincs mit hozzá tenni. Annyira egyben van annyira teljes, hogy szinte félek egy-egy mondatra, szóra figyelni, reagálni, mert az azt is jelenthetné, hogy egy másik szó gondolat, vagy mondat kicsit háttérbe szorul, s azt nem szeretném…

Miközben olvasom Pál sorait magamat látom prédikáció közben, belemelegedve a szószéken, s ez nagy szó, hisz annyira jó, amit itt Pál ír, hogy akár én mondhatnám, én is is írhattam volna. Sőt, ha én írtam volna ugyan így írtam volna mert Isten szava ez, s nem megmásítható!

Emberek! Isten a legdrágábbat adta oda értünk, kell még valami bizonyíték, hogy mennyire fontosak vagyunk neki, mennyire drágák, kell még bizonygassa mennyire szeret?

Mondom másképp: felfogod te, hogy te érted adta Isten az Ő egyszülött fiát, személyesen érted, mert annyira kedves vagy neki, a gyengeségeid, a hitványságaid a bűneid ellenére?

Krisztus meghalt és feltámadott érted. Krisztus ma is Él s a mennyben közben jár érted, és semmi, de SEMMI nem szakíthat el ettől a szerelemtől… érted?

Egy emberi kapcsolatban legtöbbünk azt szeretné, ha belé lenne valaki fülig szerelmes, ha neki hozná le a másik a csillagot az égről. Pál szerint, s szerintem is Isten már bizonyított! Te csak higgy, s hagyd magad szeretni! Ámen

Jobb Domokos,

Ombod

Oldalak

Feliratkozás Református Kollégium Nagykönyvtára hírolvasó csatornájára


Névnap

2022, május 28 - 06:44, Emil,Csanád

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen

by Dr. Radut.