Ugrás a navigációra

Hírolvasó

Velünk az Isten – 2022. május 3.

Napi Ige - 2022, május 3 - 13:06

“Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok: a bűn rabszolgája. Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy énbennem, vagyis a testemben nem lakik jó, hiszen az akarat megvolna bennem a jóra, de nem tudom véghezvinni azt. Hiszen nem azt teszem, amit akarok: a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok: a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn.” (Róma 7,14-20)

A keresztyén élet állandó kísértése a törvényeskedés, már pedig ha a keresztyén ember az evangéliumból bármily formában vagy mértékben törvényt csinál, akkor életében szükségképpen jelentkeznek a Krisztus előtti élet ballépései. Mindezek azok, amelyektől fél és retteg az ember, hiszen tudja, hogy cselekedetei gonoszak, és ezeknek komoly következményei lehetnek. A sors sodrásával haladó ember élete szakadékba zuhanhat, ha a belső rossz hangok a cselekedetekben is megnyilvánulnak, azok nekünk is, de másoknak is árthatnak, sőt végzetesek lehetnek. Ezért jó olykor megállni, mérlegelni és észrevenni helyzetünket: Mi vagy ki irányít belülről? Kinek a belső hangja szólít meg? Pál apostol elmondja gyengeségét, tudja, hogy “testében nem lakik jó.” Bűnös állapotából menekülne, van benne akarat, mégis képtelen a cselekedetre. Olyan ez, mint egy rémálom, amikor üldöz valaki, de végtagjaink nem mozdulnak. A fékező rendszer maga a bűn, ennek felismerése az leső lépés Krisztus felé, aki ennek levetkőzésében legnagyobb erőnk. Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Elhunyt Varga Gábor

reformatus.hu Hír - 2022, május 2 - 18:18

Velünk az Isten – 2022. május 2.

Napi Ige - 2022, május 2 - 13:33

“… a Lélek újdonságában szolgáljunk, nem pedig a betű ódonságában.” (Róma 7,6)

Én, ha modernnek tartom magam, akkor ezen Ige szerint vagyok modern. Számomra ez aktualitást jelent. Ha kívülről törik tojás, az halál. Ha belülről, akkor élet jön létre. A keresztyén modernitás pedig a Lélek újdonsága.

A betű öl. A törvény jó, de önmagában csak arra való, hogy tudom a bűnömet. Bűntudat. És ez csak félút. Jó út, de félút. És milyen jó, hogy Isten nem csak ennyit akar tőlem. Nem beolvasni akar, nem leszégyeníteni, nem valami más rabszolgájává tenni.

Sajnos azt látom, hogy sokan megszabadulnak a régi bűneiktől, hazajönnek az atyai házhoz, de még a régi reflexek irányítják őket. Félelem a mozgató rugója a szolgálatnak, görcsösen megfelelni akarnak, lelkiismeretfurdalásból teszik a jót. Ez pedig izzadtságszagú, örömtelen. Lehetetlen, hogy Isten ezt akarja!

És nem is akarja, mert a Lélek bensőből vezérel. És ez az újság, a keresztyén modernitás alapja. Szárnyalj szabadon! Isten képessé tesz arra, amit elvár tőled. Ámen!

Rácz Ervin,

Szigetlanka

Közük van a mennyhez

reformatus.hu Hír - 2022, május 1 - 18:02

Velünk az Isten – 2022. május 1.

Napi Ige - 2022, május 1 - 02:17

“Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, ne engedjetek kívánságainak! Ne adjátok oda tagjaitokat a gonoszság fegyvereiként a bűnnek, hanem adjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és adjátok tagjaitokat az igazság fegyvereiként Istennek!… Nem tudjátok, hogy akinek odaadjátok magatokat szolgai engedelmességre, annak engedelmességre kötelezett szolgái vagytok: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?” (Róma 6,12-13.16)

Olvasandó: Róma.6,12-23

Ma Anyák Napját ünneplik szerte a világban!

Anyává az által válik valaki, hogy gyermeket hordoz a méhében, világra hozza, eteti ,ápolja, gondozza  , tanítja, neveli és mindent felülmúló szeretettel  teszi ezt. Önzetlen, megmagyarázhatatlan, mindent elfedező szeretettel veszi körül egész életében, akár önmagát feláldozva is érte, hogy megtartsa és védje. A szeretet szolgájává és engedelmes megélőjévé tenni a belőlem származó életet, az Isten ajándékát és áldását, az életem folytatóját!

Hogyan sikerülhetne ez egy „mindent jót megrontó” világban, melyet éppen az” Isten képmására” teremtett ember fordít viszályára?! Hogyan maradhatna meg egy édesanya-gyermeki viszonyban az a tökéletes harmónia, amely az anyaméhben alakul ki? Hogyan maradhatna tiszta ez a kapcsolat, amely a formálódás ideje alatt egy köldökzsinór segítségével oly tökéletesen működött? Hogyan működhetne jól az Istenünk által tökéletesen megtervezett „örök szeretet-kapocs”, mely leginkább tükrözi az Ő „teremtő szeretetét” irántunk és kapcsolatát velünk? Mire, kinek neveljük a gyermekeinket? Kinek a szolgálatába, engedelmességére oktatjuk őket? Már születésünktől fogva a bennünk keringő vér bűnös természetet táplál,”bűnben fogantattunk és születtünk, bűnben melengetett engem az én anyám”. Pedig úgy szeretnénk, hogy egész életünkben „csoda” legyen ez a kapcsolat! Úgy szeretnénk, hogy csodálatos élete, boldogsága legyen a gyermekünknek!

A Teremtőnk, bennünket édesanyáink méhében megformáló és karjaiba tevő Életadó tesz ezt. Istenünk, Aki édesanyaként tanít minket” az Ő képére és hasonlatosságára „szeretni és engedelmeskedni, magunkat megüresítve. A „Mi Atyánk” teszi lehetővé „Egyszülött Fia által”a bűnös természetünkből való szabadulást, a” vércserét” szeretetének köldökzsinórján keresztül. Ő szülhet bennünket az Ő vére által új emberré, amelyben van védelmem és oltalmam az életemben és emberi kapcsolataimban a kísértéseim között és reménységem a soha el nem múló örök szeretetre az Örök Életre kiterjedő szeretetre is. Fia értünk kiontott Vérének Kegyelme által mosdat meg és táplál minket örökkévaló szeretetével, azzal az érzéssel, amit megenged átélni a földi édesanyáknak is, ajándékként a „mert Ő egy úgy szerető Isten”.

Ezért Kedves Édesanyák ezt a drága igazságot, a Jézus Krisztusban való megszentelődés tanítását példázzátok, tanítsátok gyermekeiteknek:” Szánjátok oda magatokat az Istennek, mint, akik halálból életre keltetek …hiszen Ő ezért kelt fel a halálból az életre, hogy mi általa élhessünk!

Felszabadulván a Bűn alól, kedves édesanyák és gyermekek, az igazság szolgáivá lettetek. Boldog Anyák Napját kívánok egyházmegyénk édesanyáinak és minden kedves olvasónknak!

Ámen.

Nagy Erika,

Sárközújlak

Oldalak

Feliratkozás Református Kollégium Nagykönyvtára hírolvasó csatornájára


Névnap

2022, május 28 - 06:44, Emil,Csanád

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen

by Dr. Radut.