Ugrás a navigációra

Hírolvasó

Velünk az Isten – 2021. augusztus 29.

Napi Ige - 2021, augusztus 29 - 02:39

„Húszesztendős volt Áház, amikor uralkodni kezdett, és tizenhat évig uralkodott Jeruzsálemben. De nem úgy cselekedett, mint Dávid, az ő atyja, ami tetszett volna az Úrnak, az ő Istenének.”  (2Kir 16,2)

A királyok könyvét olvasva naponta a Biblia kalauz szerint azt láthatjuk, hogy vannak jó és rossz királyok, akik sorra követik egymást Az ő uralkodásuk bizony kihat az egész nép közösségére. Amikor helyesen az Úr szerint kormányoznak és élnek ott áldás van. Ennek ellenkezője, amikor valaki nem az Úr útját járja ott nincs áldás- A mai alkalommal egy ilyen királyt látunk, aki sajnos elfeledkezett az Úr Istenről és visszatért a bűnbe. Nem követte az Urat és nem neki tetszően végezte uralkodását. Ezt aktualizálva nekünk is az egy figyelmeztető jel, hogy ne térjünk le a járható útról. Ne essünk vissza a bűnbe. Bűnbánat lévén készülve újkenyér ünnepére tartsunk önvizsgálatot. Keressük az Urat amig megtalálható és igyekezünk az Úrnak tetszően élni. Hogyan is tegyük ezt? úgy ahogy egy szép dicséretünk mondja:

„Istennel járni, lakozni,
Szent élettel illatozni,
Igaz hitben nem habozni:
Jézus Krisztus, taníts,
Taníts imádkozni!” (MRÉ 428)

Járjunk tehát az Úr útján és ne térjük el az Ő útjáról.  Adja az Úr, hogy igy legyen! Ámen

Kaszaniczki Csongor,

Erdőd

(5) „Vigyázzatok…” (Márk 13,1–20)

Az Ige mellett - 2021, augusztus 28 - 04:00

Jézus intése érintsen most meg bennünket: „Vigyázzatok!” (5) Ez az intés érvényes ránk mindenkor, akik az Úr követői vagyunk.

Vigyázzunk, hogy meg ne tévesszen valaki bennünket! Folyamatosan hatások érnek bennünket, ezerfélék. Könyörögjünk, hogy az hasson ránk, ami nemcsak emlegeti az Urat, hanem valóban az Úrtól való; amit a magunk rendszeres, Igére figyelő kegyességében is megtusakodtunk, és igaznak fogadtunk el; mert az épít és nem rombol, éltet és nem pusztít, kedvel és nem gyűlöl; Istent dicsőíti és az Ő országát építi, amely igazság, békesség és öröm (5–6).

Vigyázzunk, hogy a mindenkori vajúdások kínjait ne tartsuk különleges jeleknek, mert ezek mindenkor voltak; hanem legyünk készen úgy, mint akik az Úr kegyelmére hagyatkozva, hitben élnek, és az élet Urát reménységgel várják, hiszen egyedül Ő képes a vajúdásból új életet teremteni! (7–8)

Vigyázzunk, hogy el ne bízzuk magunkat, mert a saját erőnkből meg nem tudunk állni! Ezért szüntelenül imádkozzunk (18), hogy mindvégig kitartsunk a hitben, mennyei erővel! Könyörögjünk azért is, hogy az Úr ne terheljen minket erőnk felett, és vegye ki szívünkből az aggodalmat! Valamint adja nekünk az Úr, a rendkívüli helyzetekben, az Őrá való hagyatkozás csodáját, amikor robban a bűnös és önző feszültség, amikor mindenen úrrá lesz a gyűlölet, amikor még a családok is szétzilálódnak, és semmi isteni mértéket és szentséget nem tisztelnek már; amikor a „pusztító utálatosság” kezdi el látszólagos uralmát… Vigyázzunk, és merjünk menekülni, akár mindent odahagyva is, amikor az Úr erre lehetőséget ad, amikor Ő maga akar kimenekíteni bennünket a bajból; vagyis nem kell hősködni! Az Úr ad jelet és erőt akkor is, amikor maradni kell, és helyben kitartani! (9–18)

Vigyázzunk, el ne hagyjon bennünket a reménység! Megváltott emberek vagyunk, az Úrban vagyunk, az Övéi vagyunk, a vajúdás napjainak van határa, és Isten megrövidít azokat a napokat (19-20).

Micsoda ígéret hangzik el itt; vigyázzunk, úgy értsük, ahogy azt az Úr mondta: érettünk az Úr másokon is könyörül, de az Ő kegyelme nélkül mi sem állhatnánk meg! (20)


Tudom, az én Megváltóm él

reformatus.hu Hír - 2021, augusztus 27 - 09:00

Lelkigyakorlat Galyatetőn

reformatus.hu Hír - 2021, augusztus 27 - 09:00

Oldalak

Feliratkozás Református Kollégium Nagykönyvtára hírolvasó csatornájára


Névnap

2021, szeptember 24 - 15:15, Gellért,Mercédesz

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen

by Dr. Radut.