Ugrás a navigációra

A hónap régi könyve

Oláh Róbert képe

2012. március

Nyomtatóbarát változatSend by emailPDF változat

Fatáblák közé zárt elmés mondások

 

A 18. század elején kerülhetett hozzánk Rotterdami Erasmus Apophthegamtum című munkája, melyet a bázeli Frobenius-műhely adott ki 1531-ben. A nyomda alapítója, Johannes Frobenius jelentette meg a szerző görög egyházatya-sorozatának köteteit, valamint a későbbi nemzeti nyelvű (köztük a magyar) bibliafordítások alapjául szolgáló görög nyelvű Újszövetséget is.

 

A késő-humanizmus vezető alakja Rotterdami Erasmus, a szellemes és elegáns író bejárta a korabeli Európa szellemi központjait. Élt Olaszországban, Belgiumban, Németországban, Angliában és Svájcban is. Kiterjedt levelezést folytatott, melyet utóbb nyomtatásban is terjesztettek, mivel ezek a levelek a művelt világ által figyelemmel kísért szellemi eszmecseréket tartalmazták. Művei között találunk idézetgyűjteményt, latin stilisztikát, görög szövegkiadásokat, szatírákat, hitbuzgalmi írásokat.

 

Most bemutatott munkája elmés mondásokat tartalmaz, melyeket eredetileg Plutarkhosz gyűjtött össze többek között Szókratész, Diogenész, Nagy Sándor, Cicero, Julius Caesar és mások hagyatékából. Erasmus a latin változathoz jól szerkesztett mutatót is csatolt, melyet elég fellapoznunk, ha arra vagyunk kíváncsiak, mit tartottak elődeink a szerelemről, barátságról, szerencséről, vagy éppen az igazságról.

 

Kötetünket az elmúlt majd’ öt évszázad során buzgón forgatták olvasói. Hátsó szúrágta kötéstáblája kettétört, az egykor festett-aranyozott reneszánsz bőrkötése sok helyen simára kopott. A két rézkapocsnak mára csak nyomai maradtak, lapjait néhol tintával öntötték le. Négy másik kötettel fűzték egybe, ebből kettő szintén Erasmustól származik.

 

A lapszéleken latin nyelvű megjegyzéseket olvashatunk, a címlapon több korábbi tulajdonos hagyta kézjegyét. Bár Frobenius műhelyének dolgozott az ifjabb Hans Holbein is, illusztrációt nem találunk a csinosan szerkesztett kötetben.

 

Az írás népszerűségét mutatja, hogy a 16. század óta többször kiadták, magyarul teljes egészében először 1785-ben jelent meg Anonymus Gestájának fordítója, Lethenyei János tolmácsolásában Apophthegmata azaz Ékes és éles rövid mondások címmel. Lethenyei a következő figyelmeztetést előlegezte a szöveghez: „...megemlékezzél arról, hogy nem keresztyéneknek, hanem pogányoknak szavait olvasgatod; azaz: olvasd józan ítélettel.”

 

 

OldalakNévnap

2021, október 25 - 22:53, Blanka,Bianka

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen

by Dr. Radut.