Ugrás a navigációra

A hónap régi könyve

Oláh Róbert képe

2015. szeptember

Nyomtatóbarát változatSend by emailPDF változat

Kálvinista ellen-Kalauzok

 

Pázmány Péter esztergomi érsek Isteni igazságra vezérlő kalauza (első kiadása: Pozsony, 1613) az ellenreformáció magyarországi irodalmának szimbolikus darabjaként összefoglalta mindazt, amit a katolikus fél fel tudott sorakoztatni a protestánsokkal szemben. Bár református részről többen készültek megírni a választ, Bethlen Gábor fejedelem politikai céljai érdekében nem kívánta tovább mérgezni a felek közötti viszonyt. A 17. század végéig több kisebb munka jelent meg, amelyek megfeleltek Pázmány művére. (Bővebben lásd: itt)

Ilyen volt például Pósaházi János pataki professzor Igazság istápja (Sárospatak, 1669), Komáromi Csipkés György debreceni lelkész Pápistaság ujsága (Kolozsvár, 1671) és Tolnai F. István kolozsvári tanár Kalauza. Ez utóbbi nagykönyvtári példányát mutatjuk most be röviden.

A teljes címe: Igaz keresztyéni és apostoli tudomány s vallás utára vezető és az el-tévelyedésről jó utban hozó kalauz volt, Kolozsvárott jelent meg a gyászévtized végén, 1679-ben. Tartalmát tekintve az 1049 oldalas mű rendkívül gazdag idézetgyűjtemény, a szerző Szent Ágostontól Nagy Szent Gergely pápáig ontja a forrásokat. Egyik fejezetében az úrvacsora kérdésében fejti ki saját álláspontját és vitatja a katolikusokét, a másikban Pázmány Kalauzára ad választ, gyakran citálva jezsuita teológusok munkáiból.

A Nagykönyvtár példányát a 18. század második felében köthették pergamenbe, ám az sem kizárt, hogy a kötés egyidejű a kiadvánnyal, csak az aranyozást készíttette el egykori tulajdonosa - jóval a megjelenés után. A kötéstáblák apró, finoman cizellált bélyegzők lenyomatát viseli, láncszerűen alakították ki a keretezést. Középen stilizált virágdísz, a gerincen ötszirmú virág lenyomata. A kötés valódi értékét az aranyozott metszésén látható ritkán alkalmazott poncolt leveles-tulipános-gránátalmás díszítés adja. A főúri gyűjteménybe illő darab Soltész Elemér (1874-1957) egykori nagybányai lelkész, később protestáns tábori püspök 20. századi nyomtatott ex librisét viseli.

 

 

 

OldalakNévnap

2022, augusztus 13 - 17:00, Ipoly

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen

by Dr. Radut.