A Debreceni Református Kollégium Könyvtára

 

Az intézmény hivatalos neve: Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár

Címe: 4044 Debrecen, Kálvin tér 16.

E-mail: theca@silver.drk.hu

Igazgató: Dr. Gáborjáni Szabó Botond

Telefon: (52) 516-856, (52) 414-744/ 11856, Fax: (52) 516-919

 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.2.4/08/1-2009-0015 pályázat

„A Debreceni Református Kollégiumi Nagykönyvtára szolgáltatásainak bővítése és fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében”

 

1. Programfüzet

2. Bevezető

 

Bevezető

A Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára sikeresen szerepelt a „Tudásdepó Expressz” címet viselő, a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett pályázaton, melynek megvalósításának ideje 2010. június 1-  2011. december 31.

 

A pályázat legfontosabb célkitűzése a könyvtár szolgáltatásainak bővítése és fejlesztése mellett a valós és potenciális könyvtárhasználók igényeinek szélesebb körű, hatékonyabb és korszerűbb kiszolgálása.

Ezen célkitűzés alappillére a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szakkönyvtárával közös elektronikus adatbázis fejlesztése. Jelenleg könyvtári állományunk 55%-a érhető el online katalógusban. Pályázatunkban 13.000 új rekord elkészítését vállaltuk. Nagy hangsúlyt fektetünk a régi magyar könyvek feldolgozására. Ezek már elérhetők online katalógusunkban, valamint az országos közös katalógusban, a MOKKA-R-ben is. Most a 16-17. századi kiadványokból 1200 rekord fog elkészülni. Adatbázisunk így nemcsak 7-8 %-os növekedést ér el, hanem egyúttal igazodik az országos közös könyvtári katalógusok, a MOKKA és MOKKA-R egységes rendszeréhez.

A kölcsönzői kör kiszélesítésével a könyvtárhasználók számának növekedését reméljük. Elsősorban a debreceni tanuló ifjúság felé szeretnénk nyitni, hogy a pályázati kiírásnak eleget téve, szolgáltatásainkkal tanulmányaikat elősegítsük. Ezt a célt hivatott szolgálni olvasásnépszerűsítő programunk is, melyben családi rendezvényeket, rendhagyó- és könyvtárismereti órákat szervezünk. Családi rendezvényeink nyilvánosak az érdeklődők számára. A rendhagyó- és könyvtárismereti órákat illetően a Nagykönyvtár négy oktatási intézménnyel; két általános és két középiskolával alakított ki együttműködést. A pályázatban résztvevő iskolák: Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona, Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája.

Ezeken a tanórán kívüli foglalkozásokon elsődleges cél az olvasáskultúra fejlesztése, az igényes irodalom iránti érdeklődés felkeltése. Ezek az órák minden esetben a Nagykönyvtár kutatói olvasótermében kerülnek megtartásra, és jó alkalmat biztosítanak arra, hogy a diákokat megismertessük könyvtárunk évszázados történetével, gyűjteményünk értékes darabjaival és az általunk kínált szolgáltatások széles körével.

Az olvasók korszerű és hatékony kiszolgálása érdekében bevezetésre kerül az elektronikus kölcsönzés. A gyorsabb kölcsönzési folyamat mellett így a pontosabb nyilvántartás, a könyvek nyomon követhetősége, a kölcsönzési határidő pontos betartása válik lehetővé.

Interaktív honlapunk egyik alapeleme lesz az adatbázis 24 órás távoli elérhetősége, mellyel lehetőség nyílik a beiratkozott olvasók részére a kölcsönzési határidő meghosszabbítására, előjegyzés igénylésére, valamint a beiratkozni vágyó olvasók regisztrálására. Szeretnénk létrehozni egy fórumot a felhasználók részére, ahol elmondhatják véleményüket, kérdéseiket, javaslataikat könyvtárunk szolgáltatásaival kapcsolatban. Megújult honlapunkon lehetővé tesszük kulturális és közhasznú információk elérését, valamint helyismereti és helytörténeti információkat szolgáltatunk. Nagyobb terjedelmű helytörténeti dokumentumaink egy részének teljes szövegű változata elérhető elektronikus adatbázisunkból. Ennek bővítése folyamatosan történik.

Olvasóink színvonalasabb kiszolgálása érdekében a könyvtár munkatársai különböző szakmai továbbképzéseken, nyelvtanfolyamon vesznek részt.

 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.2.4/08/1-2009-0015 pályázat

„A Debreceni Református Kollégiumi Nagykönyvtára szolgáltatásainak bővítése és fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében”