Megvásárolható vagy postai úton utánvéttel megrendelhető köteteink:

A megrendeléseket az euzonyi@silver.drk.hu címre várjuk!

(A postaköltség a megrendelőt terheli!)

 

A Debreceni Református Kollégium kincsei : egy „keresztyén respublika” szellemi és tárgyi öröksége

Írta Gáborjáni Szabó Botond, fotó Hapák József, Debrecen, 2006, 250 p.

 

A várossal szorosan összefonódott Kollégium öt évszázadának emlékeit mutatja be a kötet rendkívül gazdag illusztrációval kísérve. A könyv 2006-ban Fitz József-díjat kapott.

 

Ár.: 7.500 Ft (Könyvesbolti forgalomban: 9.900 Ft)

A Debreceni Református Kollégium és Nagytemplom

Írta és szerk. G. Szabó Botond, fotó Hapák Jószef, Debrecen, 1997, 32 p.

 

Népszerű turistakalauz a Kollégium múzeumaiban és a Nagytemplomban színes fotókkal illusztrálva.

 

Ár.: 350 Ft

Das reformierte Kollegium zu Debrecen und die Grosskirche

 

350 Ft

 

The Reformed College of Debrecen and the Great Church

 

An illustrated tourist guide to the exhibitions of the Collegium and Great Church.

 

350 Ft

A debreceni Református Kollégium egyházművészeti kiállítása

szerk. Gáborjáni Szabó Botond, fotó: Hapák József, Debrecen, [2003], 16 p.

 

Látványos kalauz, amely bemutatja a tiszántúli templomok kincseit és bevezet a református lélek rejtelmeibe.

 

350 Ft - Elfogyott!

Ausstellung über Kirchenkunst in dem Debrecener Reformierten Kollegium

 

350 Ft

The Debrecen Reformed College Exhibition of Ecclesiastical art

 

 

 

350 Ft

L’exposition de l’art religieux du Collége Réformé de Debrecen

 

350 Ft

Gáborjáni Szabó Kálmán, Visioni d’Italia (1939)

 

A művész 12 fametszete a 30-as évek itáliai városképeit elevenít fel jellegzetesen kontrasztos technikával. Reprint. Bolti forgalomba nem került!

(Önálló lapok, mappában, magyar és oylasz nyelvű kísérő tanulmánnyal) 43*32 cm

 

2.800 Ft

G. Szabó Botond, A Debreceni Református Kollégium a „pedagógia századában” : neveléstörténeti tanulmány XVIII. századi forrásgyűjteménnyel, Debrecen, 1996, 498 p.

 

A kollégiumi oktatás 18. századi története eredeti levéltári és nyomtatott források alapján feldolgozva, színes és fekete-fehér illusztrációkkal.

 

1.600 Ft

Gáborjáni Szabó Botond, A szabadság szent igéi : A tiszántúli református egyházi vezetés és a Derbeceni Református Kollégium 1848/49-ben, Debrecen, 1999, 174 p.

 

 

 

1.200 ft

Debrecen a magyar művelődés őrhelye, szerk. Kocsis Attila, Debrecen, 1991, 75 p.

 

A kötet nem kevesebbre vállalkozik, mint néhány tucat jól megválasztott kép segítségével bemutatni Debrecennek az elmúlt öt évszázadban a magyar művelődésben betöltött szerepét. A kísérő szövegeket a város jeles tanárai, kutatói írták, töbek között: Julow Viktor, Rácz Zoltán, Bán Imre, Balogh István, és Masits László.

 

400 Ft

Takács Béla, Debrecen vonzásában, Debrecen, 2005, 163 p.

 

A kötet tisztelgés az elhunyt szerző munkássága előtt. Huszonegy, korábban megjelent tanulmányát tartalmazza, amely  felöleli Debrecen egyház-, ipar- és várostörténeti múltját.

 

1000 Ft

Rácz István, Protestáns patronátus : Debrecen város kegyurasága, Debrecen, 1997. 211. p.

 

A kötet a debreceni városi tanács és a különböző felekezetek kapcsolatát vizsgálja a 16-20. században. Illusztrált.

 

800 Ft

Apáczai Csere János 1625-1659. szerk. Király László, Bp., 1975. (Studia et acta ecclesiastica. nova series. 1.) 153 p.

 

A 10 fekete-fehér illusztrációval megjelent mű első része Apáczai munkásságát elemző tanulmányokat tartalmaz. Második része Apáczai „Meny ország ki nyittatott egyetlen-egy szoros kapuja” című művének szövegkiadása.

 

400 Ft

J. Halász Margit, Könyves szakmák a Kárpát-medencében a XVI-XIX. században, Debrecen, 2002. 161 p.

 

A posztumusz megjelent kötet a magyar könyvkötőcéhek életét mutatja be, különös tekintettel a debreceni vonatkozásokra. Illusztrációin a korabeli bőr- és pergamenkötések elevenednek meg. Gazdag válogatott bibliográfiával!

 

700 Ft

A Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárának katalógusa XVI. – Orvostudomány. Debrecen, 1972, 236 p.

 

A katalógus a Kollégiumi Nagykönyvtár négyezernél is több orvosi témájú, nagyrészt muzeális jelegű köteteinek számbavétele.

 

 

500 Ft

A Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárának katalógusa XX. – Földrajz. Debrecen, 1986, 268 p.

 

A katalógus a Kollégiumi Nagykönyvtár földrajzi osztályába tartozó dokumentumok leírását tartalmazza, melynek legfőbb értékét a 16-20. századi kézzel színezett rézmetszetes térképek adják.

 

500 Ft

Kálvin János, A keresztyén vallás rendszere, I-II., ford. Cegédi Sándor és Rábold Gusztáv, Bp., 1995. 696 + 948 p.

 

Kálvin főművének kétkötetes magyar fordítása 1909-ben Pápán, ennek reprintje pedig 1995-ben Budapesten jelent meg. Gazdag jegyzetapparátussal és bibliai helymutatóval!

 

2500 Ft (I-II. köt.)

Képeslapok

Egységesen: 60 Ft

Kölcsey Ferenc

Református Kollégiumok Magyarországon: Debrecen, Sárospatak, Pápa, Budapest

Debrecen - a Nagytemplom, és a Kollégium

Református diák domborműve

Gáborjáni Szabó Kálmán: A Magyarországi Református Egyház címere

Gáborjáni Szabó Kálmán: Csokonai Vitéz Mihály és társai a nagyerdőn

Gáborjáni Szabó Kálmán: Maróthi György a Kántust vezényli

Gáborjáni Szabó Kálmán: Tógások

Gáborjáni Szabó Kálmán: Rézmetsző diákok

Gáborjáni Szabó Kálmán: Könyvtármentés

Gáborjáni Szabó Kálmán: Kossuth az Oratóriumban